Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uønsket deltid i avdeling bistand- og omsorg i Steinkjer kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uønsket deltid i avdeling bistand- og omsorg i Steinkjer kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Uønsket deltid i avdeling bistand- og omsorg i Steinkjer kommune
Stjørdal

2 Litt bakgrunn for prosjektet i Steinkjer
Høy bruk av deltid i enheten Politisk ønske om bedring Ønske fra ansatte om større stilling Ønske fra brukere om færre tjenesteytere Være en attraktiv arbeidsgiver Vanskelig å rekruttere inn i små stillinger Steinkjer Kommune - tema/tittel

3 Steinkjer Kommune - tema/tittel
- Noen tall Avd. bistand- og omsorg er delt i 4 enheter, med totalt 657 ansatte 366 årsverk gjennomsnittelig stillingsstørrelse er ca. 56% 10,5% av de ansatte har 1/1 stilling, (inkl. ledere) 6% av de ansatte er menn Steinkjer Kommune - tema/tittel

4 Steinkjer Kommune - tema/tittel
Hva påvirker deltid? Deltidsansatte kan deles i 2 hovedgrupper: De som kunne ha arbeidet mer, men avstår gr. jobbeksterne forhold De som kunne arbeidet mer, men helse eller arbeidsgiver hindrer dem Steinkjer Kommune - tema/tittel

5 Hvordan kan en bedre problemet;
Øke grunnbemanningen og utvide stillingene Betinger tilføring av friske midler Evt. omdisponering av sykevikarpenger Endre turnusmodellene Fleksibel turnus Hinkehelg Hver 2. helg Lengre vakter Steinkjer kommune – BO 2009

6 Muligheter ved endring av helgemønster en avdeling med 6 årsverk hvor det er 2 stk. på dagvakt og 2 på aftenvakt Ulike helgefaktorer gir ulike muligheter : 4 vakter 3.hver helg 12 ansatte, 50% stilling 4 vakter hver 4 helg 16 ansatte 37,5 % stilling 4 vakter hver 2. helg 8 ansatte 75% stilling 4 vakter hver 2,5 helg 10 ansatte 60 % stilling Steinkjer Kommune – BO 2009

7 Hvem skulle prioriteres?
Økonomiplanen fra sa at de under 50% skulle prioriteres. De under 50% stilling, er også de yngste i alder. Tillitsvalgte mente ansiennitet skulle være kriteriet. Steinkjer Kommune - tema/tittel

8 Intensjonsavtale ” Det er en intensjon, at ingen i avdeling B/O har uønsket deltid…” ”…partene er videre enige om at ulike virkemidler må vurderes og brukes bevisst for å bidra til større stillingsandeler inntil 100 % stilling” • Årsturnus • lengre vakter • annen type helgemønster • fleksibel turnus • arbeid i flere arbeidslag, fortrinnsvis på samme enhet. ”Ved vurdering av hvem som prioriteres, vises til HTA´s bestemmelse vedr. ansettelse, dvs. teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen.”

9 Kartleggingsskjema En ingress om hvorfor denne kartleggingen
Har du ønske om å få økt stillingen din Ja____ Nei___ Hvor stor stilling kan du tenke deg? ______% Hvilken kompetanse har du? ______________ Svarfrist 28. oktober

10 Resultater av kartlegging
294 leverte svarskjema 261 ønsker større stilling 121 av disse ønsker 100 % Steinkjer Kommune - tema/tittel

11 Viktige verdier i prosjektet
Lokal forankring ”bottom-up” prosess eierskap i enhetene Lokale løsninger alle løsninger passer ikke overalt… Steinkjer Kommune - tema/tittel

12 Forslag fra lokale arbeidsgrupper
Fleksibel turnus Sommerturnus/halvårsplan Fast vikar Årsturnus Ekstra helg Lengre vakter på helg Steinkjer Kommune - tema/tittel

13 Steinkjer Kommune - tema/tittel
Og så da…? - Fast vikar er i gang ved flere seksjoner Noen vacanser er lagt som tillegg til mindre stillinger Fleksibel turnus blir forsøkt -og bedre skal det bli. - VI ER I GANG!! Steinkjer Kommune - tema/tittel

14 Merkevaren lever! Her kommer det en tekst som er skrevet i 14 punkt Arial. Hvis det skal være overskrift, på tekstblokka, kan den lages i bold utgave. Steinkjer Kommune - tema/tittel

15 Steinkjer Kommune - tema/tittel
Ungdommer skyr omsorgsyrkene Fagforbundet i Troms advarer ungdommer mot for dårlige arbeidsvilkår i pleie- og omsorg. Og rekrutteringa går ned. Fagforbundet i Tromsø advarer ungdommer mot å velge omsorgsyrket. Mange blir gående i årevis på korte kontrakter uten å få fast jobb, og politikerne prioriterer ikke å satse på flere hele stillinger. Det mener hovedtillitsvalgt Kerry Macallan i Tromsø kommune: – Man er ikke garantert 100 prosent stilling når man er ferdig med utdanningen, og da får man ikke en anstendig lønn å leve av, sier hun NRK P kl Steinkjer Kommune - tema/tittel

16 Steinkjer Kommune - tema/tittel
Takk for meg, og GOD HELG!! Steinkjer Kommune - tema/tittel


Laste ned ppt "Uønsket deltid i avdeling bistand- og omsorg i Steinkjer kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google