Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsetting i Trondheim kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsetting i Trondheim kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsetting i Trondheim kommune
Personalplan, utlysning, intervju, retningslinjer, etikk

2 Personalplanen skal vise:
Oversikt over personalet ansatt på enheten pr i dag, antall årsverk fordelt på stillingsbetegnelse og fordeling på menn/kvinner. Personalets kompetanse, formal-og realkompetanse. Enhetens kompetansebehov på kort og lang sikt i henhold til satsningsområder/lederavtale/virksomhetsplan/lov og avtaleverk Enhetens behov for rekruttering, og behovet for spesiell kompetanse. Personalplanen skal beskrive nødvendig endring av kompetansebehovet som kan utløse overtallighet. Tilsetting

3 Hvorfor/når trenger vi en personalplan?
Personalplanen er et nyttig verktøy for tillitsvalgt og leder: Ved planlegging av personalkabal Ved tilsetting, -kompetansekrav ved utlysning av stilling Ved overtallighet ved enheten Ved planlegging av kompetanseheving/kurs For personalet ved enheten Ved budsjettprioriteringer For Hovedtillitsvalgte Ved overtallighet sett inn på topp/buntekst

4 Ledig stilling? Retningslinjene sier:
Ved ledig stilling (vikariat eller fast) skal det tas kontakt med Personaltjenesten for å klargjøre om det er overtallige eller ferdig attførte som skal vurderes for den ledige stillingen. Er det ikke overtallige eller ferdig attførte, foretar enhetsleder i samråd med lokal tillitsvalgt(e) vurdering om stillingen skal lyses ut internt på egen enhet, dersom de har kjennskap til at kvalifiserte deltidsansatte ønsker utvidelse av stilling. Ekstern utlysing via fellesannonse gjøres når det ikke er kvalifiserte deltidsansatte på egen enhet som ønsker utvidelse av stillingsandel. Deltidsansatt har fortrinnsrett til utvidelse av stilling i samsvar med AML § 14-3 og HTA §   sett inn på topp/buntekst

5 Utlysning 2.1.3 Kravspesifikasjon En kravspesifikasjon skal inneholde:
Krav til utdanning Krav til relevant praksis/erfaring Krav til personlige egenskaper i stillingen Kravspesifikasjonen skal skille mellom nødvendige og ønskede krav. sett inn på topp/buntekst

6 Utvelgelse av kandidater til intervju
Husk Plan for mangfoldig arbeidsliv (inkludert i tilsettingsrutinene) Kvalifiserte søkere over 50 år Kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn Kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne skal kalles inn til intervju Samsvar mellom utvelgelse og utlysningstekst. sett inn på topp/buntekst

7 Diverse Tid for tillitsvalgte til å delta i prosessen (Hovedavtalen)
Habilitet Rolle og mandat Ansvar sett inn på topp/buntekst


Laste ned ppt "Tilsetting i Trondheim kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google