Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retten til hel stilling Sammen om en bedre kommune Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver Gardermoen 13.februar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retten til hel stilling Sammen om en bedre kommune Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver Gardermoen 13.februar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Retten til hel stilling Sammen om en bedre kommune Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver Gardermoen 13.februar 2013

2 Retten til heltid er en viktig kvinnekamp – Vår visjon er et normalisert arbeidsliv, også for kvinner i helsesektoren, der faste og hele stillinger er normen som gir dem forutsigbarhet og økonomisk trygghet til å leve et godt liv, sier Jan Davidsen og Gerd Kristiansen

3 Fagforbundets visjon og mål • Alle har tilbud om hel stilling

4 Noen tall • 661 000 jobber deltid i Norge(2012), ca. 38 % av alle ansatte. • Åtte av ti deltidsansatte er kvinner • 39 % av alle sysselsatte kvinner arbeider deltid • 14 % av alle sysselsatte menn arbeider deltid

5

6 Deltidskultur • 70-tallet – kvinner inn i arbeidslivet, 100%, 75% eller 50% stillinger. • 1987 – arbeidstidsforkortelsen. Endring av turnuser fra arbeid annen hver helg til tredje hver helg • 90-tallet, nedskjæringer i offentlig sektor • 1995 –opprydding i forhold til midlertidig ansettelser.

7 Deltidskultur • Å få en 100% stilling går på ansiennitet. • A-laget jobber hver tredje helg og har fast hel stilling • B-laget har liten stillingsbrøk, jakter på ekstravakter og jobber ofte i helgene Kvinner jobber deltid. Menn jobber heltid

8 Ufrivillig/frivillig deltid • Frivillig deltid • En ansatt som frivillig går i en deltidsstilling • Ufrivillig deltid • SSB: ansatt som ønsker seg en høyere stillingsandel, har forsøkt å oppnå høyere stilling, og kan begynne i en ganske raskt. • FAFO: ansatt som ønsker en høyere stillingsandel, uavhengig om vedkommende har forsøkt og oppnå det eller ikke.

9 Ufrivillig/frivillig deltid • Deltid har konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og brukere/pasienter. • Deltidskulturen fører til mye deltid • Det er greit og ha en deltidsstilling slik at jeg kan jobbe når jeg har lyst. • Fagforbundet vil avskaffe deltid

10 Konsekvenser for den enkelte • Får ikke lån i banken • Ikke økonomisk selvstendig • Skilsmisse • Mindre inkludert i kollegafellesskapet • Får i mindre grad delta i skolering/kurs på arbeidsplassen

11 Pensjon • Foketrygden: • Får pensjon i forhold til det du tjener i året, også tileggene, men inntekten må være stabil på 350 000(dagens kroner) i 40 år for å få gå av på 62 år. • Tjenestepensjon: • Jobber du ekstra blir timene du jobber med i beregninga, men ikke tileggene. • Jobber du slik over tid(deltid og shopper vakter), kan man tape opp mot 1000 kr mnd. i pensjon

12 Hvorfor er dette så viktig? • For arbeidsgiver. Mye tid går bort i administrasjon – mange ansatte, mange timelister. De må administrere 2 – 3 ansatte for hvert årsverk. • For brukerne: Får lite kontinuitet i tilbudet sitt. For mange ansatte å bli kjent med

13 – Før var det slik at om du hadde en dårlig tå, fikk du hjelp ved å be om det, hvis ikke ingenting. Nå får jeg jo oppfølging hele tida.( Deltidsfella, Manifest)

14 Hvorfor er dette viktig? • Resultatet kan føre til privatisering og anbudsutsettelser! • Dårligere pensjonsrettigheter • Mindre lønn • Dårligere arbeidsvilkår

15 Hva kan gjøres?

16 Gruppeoppgave! • Fagforeningens styre i Fagforbundet Lillevik kommune har som målsetting at kommunen skal ha en heltidskultur. • Hvordan vil dere gå fram for å få det til?

17 Kartlegging og kunnskap • Kartlegging • Kunnskap om lov- og avtaleverk • Hovedavtalen – drøftinger • Hovedtariffavtalen - § 2.3 • Aml §14-3 – fortrinnsretten –Tvisteløsningsnemnda • Aml § 14-9 – fast og midlertidig –Fireårs regelen

18 Ulike tiltak • Partsarbeid og lokal politisk forankring • Økt grunnbemanning og vurdering av bemanningsdekning • Opprette faste vikarer • Finansiering av hele stillinger knyttet til vikarbudsjett, overtid og refusjon av sykepenger.

19 Ulike tiltak • Lik fordeling av ubekvemme vakter mellom de ansatte. • Bemanning vurderes på tvers av arbeidsområder/tjenestesteder. • Stillingsstørrelse må tilfredsstille kravet for å få uttelling i tjenestepensjon.

20 Ulike tiltak • Alternative arbeidstidsordninger som ønsketurnus, fleksibel arbeidstid, modifisert 3+3, 6-timersdag m.m. • Økt kompensasjon for ubekvemme vakter og helgearbeid.

21 Avslutning • Bruk tid – dette er prosessarbeid, både i forhold til arbeidsgiver, men også våre medlemmer • Søk råd når du står fast • Sørg alltid for at du har god kartlegging av medlemsmassen • Ta en ting av gangen

22 Å nå målet om en heltidskultur er som å bygge varder – man legger stein på stein.


Laste ned ppt "Retten til hel stilling Sammen om en bedre kommune Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver Gardermoen 13.februar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google