Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsliv og rus. Generell del Grunnopplæring Januar/februar 2011 Bedriftssykepleier/HMS rådgiver Bodil Elise Gilje Tumyr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsliv og rus. Generell del Grunnopplæring Januar/februar 2011 Bedriftssykepleier/HMS rådgiver Bodil Elise Gilje Tumyr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsliv og rus. Generell del Grunnopplæring Januar/februar Bedriftssykepleier/HMS rådgiver Bodil Elise Gilje Tumyr.

2 Dagens hovedtema Arbeidsgivers holdning til rusmiddelbruk Forebygging
Personsaker.

3 Ruspolitikk i Rogaland fylkeskommune
Hvilke regler for bruk av rusmidler finnes på min arbeidsplass Hvilke signaler sender jeg som leder til mine ansatte Alkoholkultur: Hvordan vil vi ha det på våre fester, våre kurs, våre tjenestereiser osv. Hvordan kan vår ruspolitikk bli et levende dokument og kjent verktøy for alle ansatte på min arbeidsplass

4 Ruspolitikk i arbeidslivet
De fleste arbeidsplasser er restriktive i kjernetiden De fleste har situasjoner hvor alkoholbruk er greit Det er store forskjeller på arbeidsplassene når det gjelder gråsoner, hvor alkoholbruk ikke er helt greit

5 Ruspolitikk i arbeidslivet
Bedrifter med restriktive og klare normer i ”rødsonen” har generelt mindre alkoholbruk blant sine ansatte, også utenfor ”rødsonen” Bedrifter som har en liberal ”gulsonekultur” har generelt høyere alkoholbruk blant sine ansatte

6 Ruspolitikk i arbeidslivet
Arbeidsprosessen med rusmiddelspørsmål er ikke bare et middel, men et mål i seg selv Arbeidsformen og metodene er derfor avgjørende for resultatet Utviklingen av ruspolitikken er en del av implementeringen

7 Hvorfor skal arbeidslivet
være opptatt av rusmiddelforbruk hos de ansatte?

8 Alkohol - Arbeidsliv En av ti yrkesaktive i Norge har skulket arbeidet ”dagen derpå” Alkoholbruk er årsak til 1,2 – 1,3 millioner tapte arbeidsdager årlig Noen forskere hevder at: - mellom 14 – 50% av korttidsfraværet og - 15% av langtidsfraværet i norsk arbeidsliv er alkoholrelatert Kilde: Synovate MMI , Johnsen2000, Nesvåg 2005 og Frøyland 2007

9 Alkohol og Arbeidsliv Ca 1/3 av totalforbruket av alkohol i Norge konsumeres i gråsonen/arbeidsrelaterte situasjoner. 6-7% av arbeidstakere har et avhengighetsforhold til alkohol (drikker på rødt) % av befolkningen står for 50% av alkoholkonsumet Kilde: Sverre Nesvåg

10 Alkohol - Arbeidsliv Fravær, nedsatt arbeidsevne, arbeidsledighet
og for tidlig død på grunn av alkoholbruk koster norske arbeidsplasser mellom 11,5 og 12,5 milliarder kroner i året Kilde: Rapport fra 20004, basert på tall fra Gjeldsvik 2004

11 Disse milliardene fordeler seg omtrent slik:
Sykefravær: 1,5 milliarder Arbeidsledighet: 0,9 milliarder For tidlig død: 0,3 milliarder Nedsatt effektivitet og kvalitet: 8,7 milliarder

12 Fordeling av alkoholrelatert fravær ut fra konsumentgruppe

13 Kvinner og Alkohol I arbeidsrelaterte situasjoner drikker kvinner like mye som menn, men kompenserer med å drikke mindre privat Kilde: Hildegunn Sagvåg/Sverre Nesvåg

14 Menn tåler mer alkohol enn kvinner
Avhenger av størrelse og vekt Enzymer i magen starter nedbrytningen Kvinnens mage tømmes saktere enn menn Kvinner har mer kroppsfett, menn har mer vann Hormonell påvirkning

15 Når blir alkoholbruken et problem – og for hvem
Ektefellen og familien ? - Mannen holder ut med sin kvinne i to år Kvinnen holder ut med sin mann i ti år Hva med barna? Jobben? - Det tar 10 – 16 år før arbeidsgiver griper fatt i problemet. Da har det vært kjent på jobben i ca 10 år Helsa? - ”Leveren ser ut til å tåle et meste”

16 Forbruk og helseskader
Høyrisiko: Menn: >21 alkoholenheter pr.uke Kvinner: >14 AE pr uke Lavrisiko Menn: <14 AE pr uke Kvinner: <10 AE pr uke Generelle helseråd: Minimum to hvite dager i uken og Maks 3 AE pr dag. Legg merke til at vi her ikke snakker om AVHENGIGHET, den kan komme lenge før.

17 Definisjon av et rusproblem
Det eksisterer et rusproblem når bruken av rusmidler virker forstyrrende på de funksjoner og oppgaver som skal ivaretas på jobben og hjemme, og de følelsesmessige bånd mellom mennesker belastes og forstyrres av rusmiddelbruken.

18 Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Arbeidsliv og rus. Generell del Grunnopplæring Januar/februar 2011 Bedriftssykepleier/HMS rådgiver Bodil Elise Gilje Tumyr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google