Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsorg for barn og permisjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsorg for barn og permisjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Omsorg for barn og permisjon
Kristine Nergaard, Fafo Innledning for Fellesforbundet 18. november 2010

2 Fri for å ha omsorg for barn og ”velferdspermisjon”
Foreldrepermisjon Fedrekvote 2 ukers fri ved fødsel (med og uten lønn) Syke barn Velferdspermisjon Innkjøring i barnehage Konferansetimer med mer Fleksibel arbeidstid hente/bringe, planleggingsdag i barnehagen m.v.

3 Hvorfor skal far ta permisjon?
For far: Mulighet for far å være hjemme med barnet ”Mild tvang” gjør at det aksepteres at også menn forsvinner hjem for en periode Bidrar til økt likestilling i omsorg også når permisjonstiden er over? For mor: Delt ansvar for barneomsorg viktig for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner i arbeidslivet Fravær gir lønnstap: Likelønnsutvalget foreslo 3-delt permisjon Reduserer ”risikoen” ved å ansette unge kvinner sammenlignet med å ansette mann For barnet: To likestilte omsorgspersoner Kritiske røster: Biologisk programmering, amming og frihet til å velge… Før kvoten var det nesten ingen menn som tok ut pappapermisjon (2 prosent), etter at permisjonen kom gikk dette opp i 70 prosent på no time Forsking tyder på at fedre som involvere seg tidlig, også deltar mer i hjemmearbeidet når barnet blir større 40 prosent av timelønnsforskjellen mellom kvinner og menn i privat sektor og 20 prosent i offentlig sektor kunne forklares med barn. Mens mødre tapte lønnsmessig på å få barn, var det omvendt for menn. (likelønnsutvalget) Kritiske røster fra både de som tror på biologisk programmering (at det er unaturlig at fedre har ansvaret, jf. at det ikke er sånn i naturen) til kvinner som mener at dette er mors tid og for eksempel begrunner det med amming + høyrekvinner som trekker fram retten til å velge…

4 Foreldrepermisjonen økt fra 12 til 57 uker (12 uker til far fra 2001)
I mange år (fra innføring av obl. syketrygd i 1957) var permisjonen 12 uker for mor (og ikke noen lovfestet rett til ulønnet permisjon utover det). Det var først på begynnelsen av 1990-tallet at permisjonsrettigheter eksploderte, men en gradvis økning (rask) til 42 uker (100 %)/52 uker 80% i Dette skjedde over 7 år (delvis som del av lønnsoppgjørene/det inntektspolitiske samarbeidet). Far fikk mulighet til å ta del i foreldrepermsijon i 1977 (jf. lovendringen). Fedrekvote i 1993 – sto stille i drøye 10 år, så gradvis økt siden 2004, mest de siste årene. Også andre ordninger som styrker fars mulighet for å få fedrekvote (selvstendig opptjeningsrett fra 2000 på tid utover fedrekvota, fra 2009 for selve fedrekvota), men permisjon utover fedrekvota betinger fortsatt at mor går ut i arbeid eller utdanning. Fars rett er styrket, men fortsatt må mor ha vært i arbeid eller utdanning, dvs. ikke hjemmeværende.

5 Hvem tar ut pappaperm? Benyttes av nesten alle som kan!
97% av lønnstakere med rett til fedrekvote tar ut tid (2008) 91% av selvstendige De fleste tar ut fedrekvoten, og kun denne 1 av 5 tar ut tid utover kvoten (6 uker i 2008) Fortsatt tar mor ut 6 ganger så lang tid som far Andelen som tar ut mer enn fedrekvoten har økt over tid Hvilke fedre tar ut mer enn de ”må”? Fedre i 30-åra Fedre med høy inntekt Fedre med høyere utdanning (og menn som er gift med kvinner med høyere utdanning) Lengre permisjon hvis mor og far er på samme alder og har noenlunde samme inntekt Menn som jobber i offentlig sektor er overrepresentert 38 prosent i off forvaltning 16 prosent i industri 12 prosent i varehandel, hotell og restaurantvirksomhet Egenskaper ved mors jobb/utdanning viktig for fars valg Far tar ut permisjon sent i perioden, og i halvparten av tilfellene er mor hjemme Kilde: NAV-rapport 2/2009 og statistikk fra NAV I undersøkelsen fra 2008 (NAV 2009) oppga 87 prosent av fedrene at de hadde rett til fedrekvote De fleste tar ut (Kun 3 prosent tar ut mindre enn kvoten). Forskjell på hvem som tar ut mer enn kvota, kan ha sammenheng med egen arbeidssituasjon og mors. Undersøkelsen til NAV egenskaper ved mor og mors arbeidsplass som har størst betydning for om far tar ut lang permisjon. Sannsynligheten for at far tar lang permisjon er høyest dersom mor har mer enn fire års universitetsutdanning, har høy inntekt og jobber i offentlig sektor. Kanskje bety det også noe at ordningene i offentlig sektor er gode (sikrer 100 lønn), mens dette varierer i privat sektor

6 Foreldre og synspunkter på pappaperm
Hvorfor tar noen fedre ut mer tid enn de ukene som er reservert? Mor og far mener det er retteferdig Far ønsker å være sammen med barnet så lenge som mulig Mor ønsker å gå tilbake til jobb Fars jobb (vanskelig å være borte) trekkes oftere fram enn mors jobb som begrunnelse for hvordan man delte tida! En mindre andel foreldre vet ikke at far kan ta ut mer enn den pålagte kvoten De fleste sier at beslutningen om fordeling av permisjonstiden tas i felleskap av mor og far Halvparten av fedrene synes permisjonen kunne vært lengre, nesten ingen sier kortere - siden dengang er fedrekvoten fordoblet! En tredel ønsker å fjerne fedrekvoten (like mange menn som kvinner) Kilde: NAV-rapport 2/2009 og statistikk fra NAV Ikke er likhetstegn mellom mest mulig rettferdig og mest mulig lik…. MEN: Selv om mor er lengre borte enn far, legger de oftere vekt på at fars arbeidssituasjon gjorde det vanskelig for ham å ta lengre permisjon enn at mors arbeidssituasjon gjorde det vanskelig for henne å ta lengre permisjon. De som ikke vet, blant annet foreldre med utenlandsk bakgrunn

7 Andre typer omsorgspermisjon
3 av 4 fedre tar ut permisjon i forbindelse med fødsel Flest tar 2 uker (63%), resten (14%) mindre Økonomiske forhold betyr mye for uttak Blant de som tar ut 2 uker får det store flertallet lønn, langt færre blant dem som tar ut mindre 71 prosent i privat sektor oppgir at permisjonen var lønnet Ulønnet permisjon i forlengelse av fødsel En av fem tar dette, langt flere mødre enn fedre Flere fedre enn mødre oppgir at de tar fri pga stengt barnehage/skole Mødre jobber deltid (og flekser ved det), fedre tar fri Halvparten av alle fedre har tatt fri siste 12 mnd (2005) pga stengt barnehage/skole 83 prosent med 2 uker får lønn , alle i offentlig sektor, 71 prosent i privat sektor Ulønnet, 6 prosetn av fedrene, 18 prosent av mødrene

8 Diskusjonen Bør fedrekvoten økes? Bør fedrekvoten avskaffes?
Tredeling foreslått av blant annet likelønnskommisjonen, støttes av NHO (og delvis av LO) Regjeringen sier 14 uker i løpet av denne perioden Bør fedrekvoten avskaffes? Høyre og FrP ønsker å fjerne den (fritt valg), de øvrige partiene i mot Erfaringer I land med fedrekvote (Island, Norge og Sverige) er langt flere fedre hjemme enn i land uten (Danmark) Norge Langt igjen til likhet i uttak av foreldrepermisjon


Laste ned ppt "Omsorg for barn og permisjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google