Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA SKJER MED OFFENTLIG TJENESTEPENSJON? OG HVA ER SITUASJONEN I PRIVAT SEKTOR? Konferanse 19.03.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA SKJER MED OFFENTLIG TJENESTEPENSJON? OG HVA ER SITUASJONEN I PRIVAT SEKTOR? Konferanse 19.03.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA SKJER MED OFFENTLIG TJENESTEPENSJON? OG HVA ER SITUASJONEN I PRIVAT SEKTOR? Konferanse 19.03.2012

2 Frykten som ble til virkelighet Erfaringer med ny AFP- spesielt for lavtlønte i privat sektor

3 Utfordringene • Lav lønn • Sen yrkesdeltakelse – kort opptjening • Deltidsansatt – frivillig- eller – ufrivillig • Tariffbundet bedrift? – sikker arbeidsplass- eller – vikar

4 Lav lønn • Minstelønns-overenskomster med – varierende satser og ansiennitetstillegg • Årslønn i 2011 - 300 000,- – omregnes ca. bakover i tid – mange bransjer viser en lønn under dette på SSB sin statistikk • Årlig beregnet pensjon må være minst 2 x G – Innskuddsplan i Folketrygden = 18,1 % av lønn opp til 7,1 G • Opptjeningstid fra 13 til 75 år.

5 Sen yrkesdeltakelse Alder for yrkesdeltakelse har økt over år • Kort opptjening – utdannelse – mangel på arbeid – fortsatt finnes det kvinner som startet sin yrkeskarriere forholdsvis sent, uten at omsorgsarbeid var begrunnelsen, og som nå er i «AFP- alder»

6 Deltidsansatt Frivillig eller ufrivillig ( Opptjeningstid fra 13 til 75 år, 18,1% avsetning, minimum 2 x G ) – Mange starter sin yrkeskarriere som deltidsansatt – Frivillig – tenk over det! – Ufrivillig – avhenger av arbeidsgiver og i noen tilfeller arbeidsmarkedet – tilpassing av bemanning uten å betale overtid – greit å ha tilgjengelig opplært arbeidskraft til merarbeid

7 Frykten som ble virkelighet Ukentlig tilbakemeldinger fra medlemmer som etter et langt yrkesliv ikke kan velge AFP ved fylte 62 år! • Rammer lavtlønnsbransjene i privat sektor Kan kompensasjonstillegget endres og økes for de lavest lønte, eller hva med innskuddsplanen til Folketrygden på 18,1 %?

8 Tariffbundet bedrift? Sikker arbeidsplass- eller vikar før uttak av AFP – For å kunne få rett til AFP, må du i 7 av de siste 9 årene, før du fyller 62 år ha jobbet i bedrift(er) som er tilsluttet Fellesordningen for AFP, med tilpassing for følgende årskull: 1954: - 6 av 8 år 1953: - 5 av 7 år 1952: - 4 av 6 år 1944 til 1951: - 3 av 5 år Bedriften(e) må ha vært tilsluttet ordningen like lenge Offentlig sektor; Hold fast ved avtalefestede ytelsesordninger!

9 Innføring av vikarbyrådirektivet og AFP • Kan være fordelaktig for vikarene, men hva i forhold til dagens mer regulerte arbeidsliv? – færre faste stillinger – oftere bytte av arbeidsplass – husk «7 av 9 år» – hva med OTP ved korte engasjement? – er kontrollen med innbetalinger sikker » Beretningspliktig – ja vel, kapasitet på kontroll? Privat sektor; Hvis mulig - velg arbeidsplass med omhu etter fylte 54 år!


Laste ned ppt "HVA SKJER MED OFFENTLIG TJENESTEPENSJON? OG HVA ER SITUASJONEN I PRIVAT SEKTOR? Konferanse 19.03.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google