Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOs likestillingspolitikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOs likestillingspolitikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 LOs likestillingspolitikk
LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i Sør- og Nord-Trøndelag Synnøve Konglevoll, samfunnspolitisk avdeling

2 Dagens plan Historisk bakgrunn Hva LO er
LOs familie- og likestillingspolitikk

3 Slik det startet….

4 Så kom de harde 30-åra

5 Før 50- og 60-tallet

6 En samfunnsomveltning
70-tallet: ny feministisk bølge tallet: Husmoridealet – kvinner kunne jobbe – FRAM til de fikk barn. Eller om de ikke ble gift. Men: hadde skjedd en del i årene før: 1961_ LO-NAF: rammeavtale om likelønn – avviklet egne «kvinnetariffer» – altså lavere lønnssatser for kvinner. Starter i 1972 – fordi dataene tilgjengelig på SSB starter her; Ved inngangen til 1970-tallet: nesten 45 % av kvinnene i aldersgruppen jobbet Men med 70-tallet: Kvinner for alvor inn i arbeidsmarkedet Dette skjedde samtidig med utbygging av velferdsstaten Off velfert; avlastet kvinnene for oppgaver hjemme Samtidig: offentlige velferdstjenester – kvinnedominert.

7 Men løsningen var ofte deltid

8 Hva er LO? 22 forbund medlemmer Størst og mest representativ! Står sammen! Tar ansvar for helheten

9 Most important in Norwegian Modell:
Coordinating wages to give room for high pressure in labour market (low unemployment) Wage growth % Nor “Continetal Europe” Unemployment %

10 Likestilling: Å gjøre det mulig
Foreldrepermisjon! Fedrekvote! Barnehager! SFO! Arbeidstidsforkortelser! Hjemme med sykt barn

11 Deltiden blant kvinner har gått ned

12 Deltid varierer med utdanningsnivå

13 Effekten er enda større for langvarig deltid

14 LOs utgangspunkt Arbeid til alle og et godt arbeidsliv
Ei lønn og leve av Faste og hele stillinger For noen er deltid nødvendig Men deltid… avler deltid gir en svakere tilknytning til arbeidslivet

15 Helsesektoren trenger hele stillinger!
Kapasitet: trengs nye årsverk innen 2035 Kvalitet tilstedeværelse gir økt kompetanse Rekruttere menn! faste og hele stillinger

16 Det store heltidsvalget
1/3 av sysselsatte kvinner i helse- omsorgstjenester Sterkt kvinnedominert sektor Arbeidstidsforkortelsen i 1987=> små stillingsbrøker Å løse deltidsutfordringen er en arbeidslivsutfordring Nå er KS enige med oss – og Sykepleierforbundet og Delta.


Laste ned ppt "LOs likestillingspolitikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google