Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientsikkerhet i et brukerperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientsikkerhet i et brukerperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientsikkerhet i et brukerperspektiv

2 Brukerperspektiv Alle er pasienter og/eller pårørende
Brukererfaring satt i system - på individnivå - på tjenestenivå - på systemnivå God kvalitet forutsetter at brukerens og pasientenes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. (Regjeringen.no)

3 Hva er pasientsikkerhet?
Pasientsikkerhet handler om å lære av uønskede hendelser, og forebygge at de gjentar seg. (Siv.no) Pasientsikkerhet - konsekvens: uønskede hendelser Pasientopplevd sikkerhet - konsekvens: utrygghet og usikkerhet

4 Pasientsikkerhet i brukerperspektiv
Pasientopplevd pasientsikkerhet = Opplevelse av trygghet og tillitt

5 Pasientopplevd sikkerhet
Når pasienten føler seg sett og respektert oppleves det som trygt og sikkert. Når pasienten har tillit til pleiepersonalet føler han seg trygg og sikker. Når pasienten er informert om hva som skjer føler han seg trygg og sikker. Når pasienten får være med på å ta valg i saker som kan gi konsekvenser for han selv føler han seg trykk og sikker Pasienter inkluderer ofte organisering, kommunikasjon og renhold som en del av Pasientsikkerheten

6 Pasientopplevd sikkerhet
Trygghet Respekt Tillitt Kommunikasjon

7 Trygghet Tilstedeværelse Kontinuitet Informasjon Tid Forutsigbarhet
Pass på meg Vær hyggelig mot meg Hjelp meg Dersom den emosjonelle sikkerheten ikke er tilstede vil partnerne være mistenksomme på hverandre og på utkikk etter mulige skjulte betydninger og potensielle trusler i hverandres ord og atferd.

8 Respekt Definisjon: annerkjennelse av en annen som vår likemann eller overmann Det motsatte av respekt er forakt… Det er viktig at pasienten føler seg respektert som menneske/ likemann For at pasienten skal føle tillitt og trygghet må de føle respekt for pleiepersonellet

9 Tillit Hvordan oppnå tillit?
Tillit innebærer at man gjør seg sårbar gjennom å bli avhengig av at tillitsmottakeren lever opp til forventningene. Tilliten styrkes ved at den som gis tillit, viser dyktighet, velvilje og integritet. Tillit innebærer at du stoler på at den andre parten ikke oppfører seg på en slik måte at vedkommendes handlinger skader deg. Tillit er ikke spesielle handlinger; tillit er en holdning til andre mennesker som reflekteres i handling.

10 Kommunikasjon Informasjon Samme språk Tid til spørsmål Kroppsspråk
- er ikke mottatt før den er forstått Samme språk Tid til spørsmål Kroppsspråk Taushetsplikt

11 Pasientsikkerhetskampanjen
• Trygg kirurgi
• Samstemming av legemiddellister
• Riktig legemiddelbruk i sykehjem
• Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten
• Behandling av hjerneslag
• Forebygging av selvmord i døgnpsykiatriske avdelinger
• Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon
• Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter 
• Forebygging av trykksår
• Forebygging av fall i helseinstitusjoner 
• Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med kateterbruk

12 Konsekvens av manglende pasientsikkerhet
Lengre sykdomsforløp Reoperasjon Smerter Død Men også: fysiske problemer psykiske problemer sosiale problemer arbeidsmessige problemer økonomiske problemer I tillegg vil det føre til at pasienter mister tillitten til leger og helsevesen

13 Uønskede hendelser Pasientens forståelse/opplevelse av uønskede hendelser er forskjellig fra legers forståelse. Pasienter fremhever de emosjonelle og strukturelle konsekvensene. Pasienter kan identifisere problemer som ikke fremkommer ved andre typer rapporteringssystemer Pasienter kan identifisere svakheter og løsninger ved svakheter ved pasientsikkerhet som ikke pleiepersonellet ser

14 Uungåelige skader Pasienter kan ha vanskelig for å skille hva som er uunngåelige skader/bivirkninger og hva som er uønskede hendelser. Informasjon, i forkant, om vanlige komplikasjoner er derfor viktig.

15 Tiltak Tiltak ut i fra et pasientperspektiv på pasientsikkerhet:
 Pasienter ønsker full åpenhet og en unnskyldning eller forklaring ved feil For å forhindre uheldige hendelser ønsker pasienter:   mer tid med behandlende lege (klinikere)   at uheldige hendelser blir rapportert   at slike rapporter blir offentliggjort   tiltak for å hindre uheldig hendelser   sanksjoner til helsepersonell som er ansvarlige for den uønskede hendelsen Kilde: KSS

16 Takk for meg!


Laste ned ppt "Pasientsikkerhet i et brukerperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google