Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpassede helsetjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpassede helsetjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpassede helsetjenester

2 Om oss 4 ansatte: 2 jurister, 1 sykepleier og 1 sekretær
Kjøpmannsgata 61, Trondheim Mandat pasientrettighetsloven § 8-1: Ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet Bedre kvaliteten i tjenestene

3 Rådgivende og veiledende
Bistår pasienter, pårørende og helsepersonell Bistår i klager til helsetjenesten og helsetilsynet, og ved søknad til NPE Taushetsplikt Anonymitet Gratis hjelp Over 600 saker i året

4 Bakgrunn for pasientrettighetsloven
Stor helserettsreform i 1999 Flere store helselover bl.a: Helsepersonellov Spesialisthelsetjenestelov Psykisk helsevernlov Pasientrettighetslov

5 En helse og velferdspolitikk bygd på respekt for menneskeverdet, rettferdig fordeling av rettigheter og plikter, likeverd og lik tilgjengelighet av tjenester Rasjonelt drevet, god kvalitet og står i tjeneste for enkeltmennesket Bedre koordinering sv ressursbruken og sterkere fokus på pasienten

6 Bedre tilgjengeligheten og kunnskapen om egne rettigheter
Styrke pasientens rettsikkerhet i deres møte med helsetjenesten Klageadgang vil bidra til pasienten får det tjenestetilbudet han eller hun ønsker. Større trygghet og forutsigbarhet Redusere risiko for vilkårlig forskjellsbehandling

7 Formålsbestemmelsen Sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp
God kvalitet Fremme tillitt Ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd Gjenspeiles i spesialisthelsetjenestelov og helsepersonellov

8 Medvirkning Pasienten har rett til å medvirke til sin egen behandling
Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon Manglende samtykkekompetanse= medvirke sammen med nærmeste pårørende

9 Informasjon Pasienten har rett til informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, modenhet, erfaringer og kultur- og språkbakgrunn

10 Samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke
Helsepersonell skal ut i fra pasientens alder, psykiske tilstand, modenhet og erfaringsbakgrunn legge forholdene til rette for at pasienten selv kan samtykke til helsehjelpen

11 Refleksjoner Likhet og rettferdighet
Tilpasset for individet eller gruppen Diagnosehierarki Diskriminering - Eksempler


Laste ned ppt "Tilpassede helsetjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google