Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning av elever / lærlinger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning av elever / lærlinger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning av elever / lærlinger

2 Dere er eksperten!  Dere er de beste til å veilede elever og lærlinger innen helsearbeidefaget. Dere er de som kan videreføre kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Dere er den viktigste kilden til rekruttering innenfor helsearbeiderfaget. Uten dere stopper rekrutteringen til en av de viktigste yrkesgruppen innenfor helse og omsorg.

3 4 viktige prinsipp! Ha tro på…. Sett krav til… Respekt.
GÅ INN FOR Å SKAPE EN GOD RELASJON!

4 Det å være ny… Å komme ny til en arbeidsplass kan oppleves som skummelt.. Hvordan er det å komme ny og ukjent til en bedrift hvor alle er kjent med sine oppgaver? Hvordan var den første arbeidsdagen vår i helsevesenet? Hvordan ville det vært å skulle begynne i et helt annet yrke på en ukjent arbeidsplass?

5 Er her bare gamle mennesker.. :O

6 Skap en god relasjon! Den første dagen, er kjempeviktig!
Hvordan tar du imot eleven / lærlingen? Er hun / han ventet? Vet de andre at det er en ny person på jobb i dag? Størst mulig grad av faste veiledere. Sett av tid til samtale med eleven

7 Vis vedkommende rundt – bli kjent
Passe informasjon – må ofte gjentas, fyll på etter hvert. Gi tidlig informasjon om hva du tenker lærlingen skal få prøve den første uka. – vær så konkret som mulig! Forvent at eleven spør. ”Finn eleven / lærlingen der han er”

8 Sett av tid i god tid sammen med eleven
Sett av tid i god tid sammen med eleven. Det trenger ikke nødvendigvis være lenge av gangen. Bli kjent med eleven. – vis interesse Avtal hva dere skal snakke om – lag notater. Gi eleven utfordringer som dere kan snakke om. Forutsigbarhet skaper trygghet! Lærlinger som føler seg sett, ”vokser” fort og godt.

9 Trivsel Hvordan har vi det på jobb, og hvordan viser vi det? Humor?
Kultur for å ta opp ting man synes er vanskelig? Kultur for å si at man er god på noe? Trygt miljø.

10 læring Rådgivning - gi et råd ift noe spesielt. – husk å begrunne rådet! Veiledning.. Den som blir veiledet har mange svar selv. Prøv å forankre teori i praksis Hvordan vil du løse dette? Hva tenker du ift kommunikasjon med denne pasienter? Hva ville du gjort dersom…? Hva er grunnen til at du ville du gjort det slik?

11 Lær eleven om pasientene!
Hvilke diagnoser har pasienten? Hvilke følger har diagnosen(e) for denne pasienten? Hvorfor har denne pasienten behov for institusjonsplass / hjemmespl? Hvem er pasienten som menneske? FORVENT at eleven bruker pensumbøkene for å bli bedre kjent med pasientens diagnoser! Forvent kvalitet!!

12 Obs! ordet ”hvorfor” Gi eleven mestringsfølelse på noe så tidlig som mulig.

13 Vær bevist ditt kroppsspråk
Kroppsholdning Hender Øyekontakt Nonverbal aktiv lytting Stress, dårlig tid.. Hvor har dere samtaler!?

14 Ros Ros er i utgangspunktet positivt.
De aller fleste profiterer på positiv feedback Bruk ros konstruktivt! Ros skal være berettiget. Ikke alle takler ros like bra…

15 FOR NOEN HELDIGE ELEVER OG LÆRLINGER!
Dere kjenner yrket på godt og vondt... Dere har god kunnskap om god kommunikasjon. Dere vet hvor viktig medmennskelighet er.. Dere vet hvor viktig respekt er i vårt yrke… FOR NOEN HELDIGE ELEVER OG LÆRLINGER!


Laste ned ppt "Veiledning av elever / lærlinger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google