Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse og sykdomsbegrepet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse og sykdomsbegrepet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse og sykdomsbegrepet
Rolf Johansen April-2006

2 Hva er helse? Negativ definisjon: ”Fravær av sykdom”
Positiv definisjon (WHO): ”En tilstand av komplett fysisk, psykisk og sosial velvære. For folk flest har helse gjerne å gjøre med: Fravær av sykdom Styrke, svakhet og utmattelse Funksjonsevne

3 Helse som en mengde som både øker og minker.

4 Forekomst av tuberkulose over tid

5 Helse og sosial ulikhet
Ulikheter i helse forekommer i alle stadier i livet. Alle viktige dødsårsaker rammer fattige oftere enn velstående. Kronisk sykdom forekommer oftere i mindre attraktive yrker. Arbeidsledige og deres familier har dårligere fysisk og psykisk helse.

6 Endringer som har skjedd over tid

7 Medikalisering Medikalisering vil si at man omgjør til medisinske problemer det som tidligere ble regnet som normale aspekter ved livet. Eksempler: Barnefødsler. Aldring. Uføretrygding av arbeidsledige. Forebyggende behandling av ”friske” personer. Adferdsvansker hos barn.

8 Sykerollen - ”Rettigheter og plikter”
Forventes ikke å oppfylle de normale forpliktelser. Holdes ikke ansvarlig for sin egen sykdom. Må ønske å bli frisk. Må samarbeide med kvalifisert hjelp.

9 Vanlige folks oppfatninger om helse og sykdom
Kunnskap om hvordan vanlige folk tenker er viktig i kommunikasjon og informasjonsformidling. Ikke bare en forenklet utgave av helsepersonells oppfatninger. Kan ha sin egen logikk.

10 Vanlige folks oppfatninger om legemidler
Positive oppfatninger: Helbredende, mirakelmedisin, effektiv behandling, hjelpemidler. Negative oppfatninger: Skadelige, farlige, uten effekt, alvorlige bivirkninger, avhengighetsskapende.

11 Hvordan oppleves det å være syk?
Kan påvirke muligheten for sosial aktivitet og samkvem med andre. Kan påvirke ens selvbilde Kan ha betydning for hvordan andre ser på en.

12 Følelser ved sykdom. Frustrasjon Angst Sinne Avhengighet Skyld
Nedstemthet, depresjon Tap av selvfølelse

13 Hvor mye tar helsevesenet seg av?

14 Å søke helsehjelp - som sosial prosess

15 Sykdomsadferd Faktorer som kan ha betydning for hvordan den enkelte reagerer ved sykdom: Hvor tydelige symptomene er. Hvor alvorlige symptomene oppfattes. I hvilken grad symptomene påvirker familieliv, arbeid og sosiale aktiviteter Hyppighet eller varighet av symptomer Personens toleranseterskel Kunnskap og tilgjengelig informasjon Psykologiske faktorer (f. eks. benektelse av symptomer pga frykt for kreft) Mer presserende behov som konkurrerer med sykdomstegn Tilgjengelighet av behandling. (avstand, økonomisk kostnad, psykologiske barrierer)

16 Hvordan pasienter tenker og handler ved sykdom

17 Videre lesning: Taylor & Harding, Pharmacy Practice, Kap. 7. The social context of health and illness.


Laste ned ppt "Helse og sykdomsbegrepet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google