Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

samhandlingsforum Brukererfaringer med samhandlingsreformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "samhandlingsforum Brukererfaringer med samhandlingsreformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 samhandlingsforum Brukererfaringer med samhandlingsreformen
Mona Larsen Leder Brukerutvalget SØ

2 Litt mindre mer……….

3 Hvem er vi? Pasienter, pårørende, brukere, pasientorganisasjoner, somatikk, psykiatri, rus KUNDER?

4 Brukerutvalget sø Administrerende direktørs råd Vi skal gi og gir adm dir råd om alt som har innvirkning på tilbudet til pasienter og pårørende Deltakelse, involvering, inkludering Ta våre råd på alvor behandle oss som likeverdige

5 Hvor er vi med? observatører i styret for sykehuset østfold observatør i administrativt samarbeidsutvalg medlemmer i kliniske utvalg, råd, arbeidsgrupper, referansegrupper, prosjektgrupper, ad-hoc osv, osv Vår kunnskap er erfaringsbasert og verdifull 

6 Hva skjer a? Hvor skal tilbud gis? Hvem skal gi tilbud? Hvorfor skal andre gi tilbud? Når skal tilbud tilbys? KVALITET – KVALITET – KVALITET

7 Erfaringer så langt……. Ord og uttrykk som brukes er med på å skape forvirring Helsehus, distriktsmedisinsk senter, lokalsykehus, sykestue, skadepoliklinikk, legevakt, akuttpasienter, dagavdeling, poliklinikk, komm ø-hjelp, utskrivningsklar, liggetider, intermediær, kortidspost, avlastningsplass, langtidsplass, bo- og servicesenter, sykehjem, omsorgsbolig, frisklivssentraler, lavterskeltilbud, habilitering, rehabilitering osv osv hjelp

8 tilbakemeldinger…… USK pasient Jeg skrives ut for fort – føler meg veldig syk og utrygg Noen ganger er det bedre for alle parter at pasienten blir liggende et eller to døgn lenger på sykehus, det er ikke et nederlag for kommunehelsetjenesten men en styrke Kan jo tenkes at det er det beste…………………..

9 tilbakemeldinger……………..
Jeg ble sendt på sykehjem – det er jo bare en oppbevaringsplass! Uansett tilbud så skal det være kvalitet og tverrfaglighet det må og skal ha et godt faglig innhold

10 tilbakemeldinger………………
Hjelp – de vet jo ikke hva de driver med….. Pasienter som møter helsepersonell som ikke har nødvendig kompetanse, eller det oppleves som om de ikke har den kompetansen som behøves Dette skaper utrygghet og frykt

11 tilbakemeldinger…….. Jeg får ikke tilbud om rehabilitering Dette må på plass slik at forløpene blir gode og robuste og sikrer pasientene helhetlig tilbud ikke stykkevis og delt

12 tilbakemeldinger…….. Er det bare penger som styrer….. Det vedkommer ikke meg som pasient hva slags budsjett den enkelte behandler, avdeling må forholde seg til

13 tilbakemeldinger……… Fagfolk snakker ikke pent om hverandre, trekker hverandres kompetanse i tvil Vi som pasienter må forutsette at alle dere som er våre behandlere vil vårt beste og vil om søke bistand dersom det er påkrevet

14 oppsummering…….. De aller fleste er veldig godt fornøyd men tilbakemeldingene som gis må og skal tas alvorlig. Snakk pent om hverandre driv aktiv kompetanseoverføring på kryss og tvers

15 oppsummering…………… Takk for oppmerksomheten  Vi som pasienter må få den hjelpen vi trenger og med den kvaliteten som er nødvendig uansett tjenestenivå


Laste ned ppt "samhandlingsforum Brukererfaringer med samhandlingsreformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google