Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HTV-konferanse 28. oktober 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HTV-konferanse 28. oktober 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 HTV-konferanse 28. oktober 2013
Linda Kornstad Nygård – FoU medarbeider

2 I trygge hender …. er en nasjonal kampanje for å forbedre pasientsikkerheten i Norge og redusere pasientskader. Ingen tekst

3 Vidar Hagerup, kvalitetsjef Helse Møre og Romsdal HF

4 Hva er pasientsikkerhet?
Å forhindre pasientskader som kan unngås Definisjon: ”Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser”

5 Mål for kampanjen Redusere pasientskader
Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenestene

6 De 4-5 mest virksomme tiltak Kunnskapsbasert Målbart
Tiltakspakker De 4-5 mest virksomme tiltak Kunnskapsbasert Målbart

7

8 Strukturerte legemiddelgjennomgang (LMG) ved innkomst samt hvert halvår.
Struktur for dokumentasjon av LMG i pasientjournal Pleieplan for oppfølging av legemiddelbruk Tverrfaglighet

9 Hva er en LMG? FØR Sjekkliste Blodprøver www.interaksjoner.no UNDER
lege og sykepleier går gjennom medikamentene fortsatt er indikasjon? riktig dosert ? Bivirkninger? START STOPP Legemiddellisten oppdateres og legemiddelgjennomgang dokumenteres. ETTER Oppfølgingsplan i pasientens sykepleieplan Pleiepersonell, pasient og pårørende informeres.

10 Hvordan måle trygg legemiddelbruk?
Hvor stor andel har hatt LMG siste halvår? Hvor stor andel har legemiddelrelatert tiltak/observasjoner i pleieplan Hvor stor andel av medikamentene har påført indikasjon? Hvor mange medikament står pasientene på (gjennomsnitt)?

11

12 Spredningsarbeid 1 Pilot 20 Alle kommuner Nasjonale læringsnettverk

13 TEAM TRYGGLEIK

14

15 Hvordan spre til 36 kommuner?
Starte i det små? Invitere bredt? Invitasjon via fylkesmannen til alle kommuner Felles sesjon med fagdag for sykehjemsleger Leger uten team

16 Læringsnettverk 15 kommuner deltar innføre tiltak – dele erfaringer

17 Oppstart 4/4 2013

18

19

20 Alle tiltak og skjema finnes på
og på læringsnettverket M&R sin side:

21 Abboner på bloggen: www.ogbedreskalvibli.com
Facebook: Rokilde sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal Twitter: USH Møre og Romsdal

22 Andel av medikamentene som har indikasjon påført: Baseline 16%
Juni: 48% Oktober: 75%

23 Kake er undervurdert

24 Indikasjon = trygghet Økt mulighet til å ta ansvar for oppfølging av legemiddelbruk Økt trygghet i forhold til samarbeid med pasient og pårørende

25 60% har hatt legemiddelgjennomgang siste halvår
Sannhet med modifikasjoner? Hva med dem som ikke har lagt inn målinger? Mye bra fokus – 15 kommuner har ordet legemiddelgjennomgang i sitt vokabular, og tenker at det burde stå indikasjoner bak alle medikamenter.

26 «Svært nyttig – mange eldre pasienter har stått på samme medisiner i mange år uten at det er blitt vurdert»

27 «Pasientene har en bedre og tryggere hverdag der medisinlisten blir tatt enda mer på alvor og medisinbehovet betraktes mer i et helhetsperspektiv»

28 Økt fokus på legemiddelbruk
Flere involvert i oppfølgingen av legemiddelbruk Ulstein: spørreundersøkelse blant ansatte Forskjellig utgangspunkt – alle har funnet noe de synes er viktig å starte med Brukermedvirkning

29 Brukermedvirkning

30 Læringsnettverket ble avsluttet 17/10

31 Postervinner fra Ålesund

32 «Me har benytta høvet ved legemiddelgjennomgongar til å laga eit oppsummerande dokument over tidlegare sjukdommar, aktuell status, viktige blodprøver og eventuelt vurdering av behandlingsintensitet om dette har vore drøfta med pasient eller pårørande. Ved akutt sjukdomsforverring er det svært nyttig å raskt finna fram til pasienten sin normale vitale parameter»

33 «Læringsnettverkmodellen MÅ videreføres til andre prosjekt»
Metoden læringsnettverk kunne også vært brukt i mindre skala (i egen kommune), -> større grad av kontinuitet og bedre læringsutbytte.

34 Læringsnettverk i forbedringsarbeid
Invitasjon går snart ut - her kan team melde seg på med ønsket tema F.eks andre innsatsområder pasientsikkerhet

35 Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten
Samstemming av legemiddelliste Legemiddelgjennomgang Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal (innen to virkedager) etter endringer Etabler struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og legemiddelgjennomgang med oppfølging

36 Læringsnettverk Utviklingssenter for hjemmetjenesten starter med læringsnettverk vår 2014 – kommunene vil bli invitert til å delta med team.

37


Laste ned ppt "HTV-konferanse 28. oktober 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google