Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“Arrogant, autoritær, uforståelig, for travel eller skremmende.”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“Arrogant, autoritær, uforståelig, for travel eller skremmende.”"— Utskrift av presentasjonen:

1 “Arrogant, autoritær, uforståelig, for travel eller skremmende.”
Er leger kløner i kommunikasjon? Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120:2334-5

2 Slik karakteriserte pasienter leger og annet helsepersonells opptreden i årsmeldingen til pasientombudet i Sør-Trøndelag i 1998. 55 % av henvendelsene dette året dreide seg om misnøye med kommunikasjon. Er leger virkelig så dårlige til å uttrykke seg seg? Hva gjøres for at de skal bli bedre? Har dette endret seg på 10 år?

3 De fleste diagnoser i medisinen stilles fremdeles best på bakgrunn av grundig anamnese og god symptombeskrivelse. Erfaringene fra klagesaker som havner hos fylkeslegene viser at dårlig kommunikasjon er den viktigste enkeltårsaken til at pasienter leverer formell klage etter behandlingsfeil .

4 Hva er god kommunikasjon?
Mange leger tror de mister kontroll over tiden når de vektlegger god kommunikasjon med pasienten, men det er ofte det motsatte som skjer. Illustrasjonsfoto © Keith Neale/Masterfile/SCANPIX

5 Hva er god kommunikasjon?
”Four Habits”, ”Fire gode vaner” Invester i begynnelsen Få frem pasientperspektivet Vis empati Invester i avslutningen

6

7 Fasene i konsultasjonen
Åpningsfasen Etablere kontakt. Kartlegge pasientens temaer. Avtale videre gang i konsultasjonen. Sonderingsfasen 4 F-er Forståelse Hva slags tanker har pasienten gjort seg om sin tilstand, dens betydning, årsak osv. Følelser I hvilken grad er det angst, sorg, bekymring eller skam m.m. knyttet til pasientens konsultasjonsærend Forventninger Pasientens tanker om hva som skal komme ut av legebesøket Forutsetninger Karakteristika som kan si noe om hvem pasienten er, hans livssituasjon og hvordan plagene virker inn på det daglige liv. Her kan et nytt knippe f-er være til hjelp: familie, fag (jobb), finanser, fritid, fortid Hypotesetestingsfasen Spesifikk anamnese og klinisk undersøkelse styrt av relevante differensialdiagnostiske hypoteser Tiltaksfase Oppsummering, likeverdig samtale om mulige tiltak: Videre utredning Informasjon, opplæring, motivering Støttesamtale Praktiske prosedyrer Forskrivning Henvisning Avslutning Ramme inn konsultasjonen, avtale eventuell oppfølging

8 Leger = supermennesker?
”Under lupen” Travel hverdag - trekke pusten, samle tankene - gi inntrykk av god tid Krav til oss som leger Personlighet Jobb/privat Retningsbestemt - kirurgi - anestesi / palliativt Erfaringer – trygghet Objektivitet – i en hver anledning?

9 Du har ikke studert medisin, det har jeg!
”Pasienten er fasiten! ” av P. Vaglum, kommentar til artikkelen ” En pasient overprøver ikke en lege! ” av T Hærås Alle pasienter er forskjellige og trenger spesiell tilnærming fra legens side for å føle seg i ivaretatt. Dette innebærer at legen i stor grad må kunne variere sin måte å kommunisere på. ”Hvorfor ligger du her?” Hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Hva har brakt deg hit i dag? Hva er problemet her? osv.

10 Du har ikke studert medisin, det har jeg!
I starten gjelder det å etablere øyekontakt og skape allianse. Turnuslegen valgte i stedet å interessere seg for en bok som pasienten hadde, satte seg med ryggen til og eksaminerte på et uforståelig medisinsk fagspråk mens han skrev på PC. Det andre problemet som illustreres, er spørsmålet om hvor mye av sin diagnostiske usikkerhet legen skal dele med pasienten. Pasienter med somatiske lidelser vil også ofte ha nervøse reaksjoner Hvordan skal vi som leger håndtere kritikk og misnøye fra pasientene? Leger er betalt for å tåle kritikk, også om den er usaklig, fra pasienter i nød. Aldri gå til motangrep!

11 Oppsummering


Laste ned ppt "“Arrogant, autoritær, uforståelig, for travel eller skremmende.”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google