Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientens bekymringer og hvordan hjelpe?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientens bekymringer og hvordan hjelpe?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientens bekymringer og hvordan hjelpe?
Sosionomens rolle i utredningen oppfølgningen Pasientens bekymringer og hvordan hjelpe? sosionomJ.Jensen okt- 11

2 Begrunnelsen for sosionom inn i utredningen/kartleggingen
å avdekke forhold som fra et psykososialt perspektiv taler mot transplantasjon (risikofaktorer: rusmisbruk, ekstremt ustabilt levesett, enkelte psykiske problemer m.m.) avdekke forhold som må tilrettelegges før transplantasjon/ rehabilitering bidra til å forebygge utilsiktede konsekvenser av langvarig sykdom sosionomJ.Jensen okt- 11

3 Arbeidsmetoden er å utarbeide en sosialrapport
Et standardredskap for kartlegging i alt sosialt arbeid. faste temaer for å belyse den psykososiale situasjonen som pasienten er i tilpasses det bruk rapporten skal ha for andre sosionomJ.Jensen okt- 11

4 Innholdet i sosialrapporten
Familieforhold/bakgrunn Utdannelse/ arbeidssituasjon Økonomi Boligforhold Sosialt nettverk Dagliglivets gjøremål/egenomsorg sosionomJ.Jensen okt- 11

5 Innhold, forts. Helseopplysninger med egne ord(fysisk og psykisk. Også andre familiemedlemmer) Synet på sykdom og fremtiden Tiltak/ informasjon Behov for nye tiltak/ tilrettelegging Vurdering/ konklusjon sosionomJ.Jensen okt- 11

6 Hva spør jeg om? Familieforhold/ bakgrunn Utdanning/ arbeid Økonomi
fødested? nærfamilien: partner, barn, søsken, foreldre i live, partners familie spesielle traumer i barndommen som har betydning for dem i dag? Utdanning/ arbeid er i jobb? trygd? partners arbeid og arbeidssituasjon Økonomi problemer? ( trenger de hjelp på kort eller lang sikt?) har de alle stønader de bør ha? sosionomJ.Jensen okt- 11

7 Hva spør jeg om? Bolig forhold Sosialt nettverk
standard? trapper/heis? leie/eie? hage, snømåking trengs tilrettelegging? Sosialt nettverk Kontakten med famlien, venner, andre er nettverket en ressurs eller krever det ressurser? Dagliglivets gjøremål / egenomsorg hva klarer de å gjøre/hva klarer de ikke ( mestring) savn administrering av medisiner m.m. trenger de hjelp , hvem hjelper sosionomJ.Jensen okt- 11

8 Hva spør jeg om forts. Helseopplysninger med egen ord
snakker og leser de norsk rusmidler Helseopplysninger med egen ord dagens helse symptomer helsehistorie erfaringer om mestring/håndtering psykisk helse partners helse sosionomJ.Jensen okt- 11

9 Hva spør jeg om, forts. Synet på sykdommen og fremtiden
hva tenker pas. om transplantasjon/ rehabilitering hvordan ser familien på det hvem er informert,(også venner, barn som pårørende) har pas. tillit til helsevesenet ( engstelse,jfr. tidligere erfaring) har det vært snakk om familiedonor tiltak og informasjon nyreskole? har de tiltak fra kommunen informasjon om rettigheter barn som pårørende er pasienten fornøyd med informasjonen de har fått sosionomJ.Jensen okt- 11

10 Oppsummering/ konklusjon
Trengs det ytterligere tiltak nå, i forbindelse med operasjonen eller rehabiliteringen for pasienten for familien fysisk tilrettlegging hjemme arbeidssituasjonen må pasienten følges opp fra sosionom med tanke på dette fremover konklusjon Ligger forholdene til rette hvis ikke, hva må/kan gjøres/trengs hvem har ansvaret for evt. tiltak sosionomJ.Jensen okt- 11

11 Oppsummering/konklusjon…
Har de fått nok informasjon Har familien fått nok informasjon? Føler de seg ivaretatt Har de fått informasjon om evt. rettigheter og om mulige økonomiske konsekvenser av sykdomsperioden sosionomJ.Jensen okt- 11

12 Pasientens bekymringer. Hva påvirker bekymringene?
Bl.a. : symptombildet alder og familieforpliktelser livssyn og legning informasjonen som blir gitt tilgangen på oppfølgning tillit vs. mistillit økonomi, støtten i nettverk Summen av den totale livssituasjonen sosionomJ.Jensen okt- 11

13 Pasientens bekymringer FØR transplantasjonen
Kan jeg få transplantasjon, komme på listen? Hvor lang tid vil det ta? Hvor syk vil jeg bli, kan jeg fortsette å jobbe? Må jeg i dialyse,bivirkninger av dialysen, mister jeg frihet? sosionomJ.Jensen okt- 11

14 Bekymringer før transplantasjonen
Økonomiske konsekvenser Hvilke rettigheter har jeg? Kan jeg komme tilbake til jobben jeg hadde? Belastninger for familien? sosionomJ.Jensen okt- 11

15 bekymringer… hvis donor konsekvenser for donors helse
konsekvenser/reaksjoner hvis det blir mislykket sosionomJ.Jensen okt- 11

16 Pasientenes bekymring ETTER transplantasjonen
Hvordan vil jeg fungere? Kan jeg jobbe full tid? Må jeg finne meg en annen jobb? Hvor lenge kan jeg regne med at nyren vil fungere? Bivirkninger av medisiner Rollefordeling i familien sosionomJ.Jensen okt- 11

17 Tanker fra en sosionom helhetlig tenkning
informasjon*/ også pårørendetilbud/sjekke at info er forstått/hva med tolk? oppfordre pasienten til å stille spørsmål sykepleier/ lege har øye/øre for forhold utenom det medisinske ikke redd for spørre pasienten om andre forhold/behov Bruke andre yrkesgrupper i forløpet fordi de fleste er langvarig syke og mye kan endre seg underveis. Ha et klima der det er lov å bruke hverandre. sosionomJ.Jensen okt- 11


Laste ned ppt "Pasientens bekymringer og hvordan hjelpe?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google