Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte Villa Gerda 13.11. 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte Villa Gerda 13.11. 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte Villa Gerda

2 Diskusjon: Hva kjennetegner suksess?
Kommunen vokser Økt næringsaktivitet, nye etableringer, attraktiv for nye etabl. (image) Bedre økonomi Ha en tråd i det vi holder på med, ikke bare enkeltsaker Fornøyd næringsliv. Allsidig. Økonomisk vellykkede bedrifter. Høyt kompetansenivå Stabilt og trygt samfunn. Stabil sysselsetting. Attraktive arbeidsplasser (spesielt for ungdom) Tilgjengelig næringsareal (være i forkant) Effektiv apparat for å ta i mot henvendelser Handlekraft, tilrettelegging Økt folketall, positive, fornøyde innbyggere, bolyst Stor aktivitet på havna Økt kulturtilbud Positive medieoppslag Boligbygging Aktivitet i hele kommunen. I sentrum. På Åsen. Et aktivt landbruk

3 En diskusjon har ulike nivåer
IDENTITITET Hvem vil vi fremstå som ...? Hvem? Hvorfor? Hvordan? Hva? Hvor? Når? VERDIER OG MÅL Hvorfor gjør vi det vi gjør…? FERDIGHETER / FORTRINN Hvordan gjør vi ting hos oss …? HANDLINGER / ADFERD Hva er det konkret vi sier, gjør og utfører … OMGIVELSER Hvor er vi til stede ...? Hvilke arenaer …? Når …?

4 Hva er suksess ….? Figur: Vekst i sysselsettingen i ulike næringer på Innherred Datakilde: SSB. Kilde: Telemarksforskning

5 Hva er det som ”driver” næringsutvikling?
Næringspolitikk? Konjunkturene? Teknologi? Kapital? Infrastruktur? Tilgang på ideer? Kompetanse? Befolkningsvekst? Tilgang på attraktive lokaler og arealer?

6 Innherred – Utvikling framover
Innherred har i dag rundt innbyggere og rundt arbeidsplasser Fram til år 2020 ventes antall innbyggere å øke med ca 1350 Veksten avtar raskt fra sør til nord i regionen: Levanger: innbyggere Verdal: innbyggere Inderøy: innbyggere Steinkjer: innbyggere Verran: innbyggere

7 Image Kompetansesamfunnets folk velger sitt bosted
Kilde: Erik Holmelin, Agenda Kompetansesamfunnets folk velger sitt bosted Steder med en utviklingspreget og utviklingsrettet image vinner kampen om kompetansen En slik image skapes gjennom: Suksess med befolkningsvekst og vekst i næringslivet Bostedskvaliteter og kommunal service Kulturelle vannhull og møteplasser Urbane storbykvaliteter Aktiv markedsføring, profilering og attraktive arrangementer Det gjelder å skape et utviklingspreget image!

8 Kampen om næringskompetansen
Kilde: Erik Holmelin, Agenda Næringslivets krav til kompetanse øker mye raskere enn det arbeidsmarkedet kan tilby og næringskompetanse blir en betydelig knapphetsfaktor Næringskompetansen søker mot det gode bosted og fellesskap med likesinnede Kompetansekrevende bedrifter tenderer mot å flytte dit nærings-kompetansen velger å bo Attraktive bostedskommuner vinner på alle fronter

9 Oppgavefordeling (diskusjon)
Kommunal avdeling Lev. Næringsselskap Innherred Vekst Private selskap Lovpålagte oppgaver Reguleringsplaner Prosjekteier, starte opp Legge kriterier for samarbeide m/ andre Bestillerfunksjon, dvs oppdragsgiver Samfunnsutvikling Infrastruktur Tilrettelegging (infrastruktur, etc) Videreformidling (hvem svarer på hva?) Vertskapsrollen (ansvar) Rådhuset må ha kompetanse Profilere næringsarbeid Være til stede Være synlig og aktiv Overordnet kontakt m/ bedriftene Kontakt med etablerere Koordinator Formidle kontakter Samarbeid Morselskap for erverv av utviklingsareal Legge til rette tomte-areal og eiendom Hva sier vedtektene? Hvem kan ta risiko? Utviklingsarbeid (havna) Regionalt næringsarbeid Grunder/inkubator pga kontakten med eksisterende næringsliv) Utviklingsarbeid og omstilling (større prosj.) Kompetanseheving, kurs for både næringsliv og off. Tilby tjenester til kommunen (eks regulering) Eks. på noen som driver dette: Industrikraft Midt-Norge og Indpro Levere ideer og premisser Hva med private org.er (Markedsplassen, etc.)? Kompetanseheving, kurs for både næringsliv og off. (åpnet for flere?) Næringsforening som representerer næringslivet

10 Evaluering av møtet Nyttig møte En arbeidsform vi bør benytte mer
En måte å være i forkant på Velkjente problemstillinger OK som utgangspunkt. Trenger konkrete veivalg. Vi har en drøss med oppgaver som venter Godt å ha tid til ulike problemstillinger Bør følges opp med et tilsvarende møte før jul


Laste ned ppt "Møte Villa Gerda 13.11. 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google