Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002 - 2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002 - 2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002 - 2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006

2 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold •Bakgrunn •Forretningsidé, visjon og mål •Forretningsplan

3 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Viktigste utfordringer •Innherred Vekst er pålagt å planlegge videreføring av virksomheten etter avsluttet utviklingsprogram. En vesentlig del av dagens finansiering faller bort i 2008. •Det er behov for opptre med en stor grad av forutsigbarhet i forhold til markedet – kompetanse og nettverk bygges over tid •Det er derfor viktig å beholde, utvikle og tiltrekke ny kompetanse til utviklingsmiljøet i Levanger og Verdal.

4 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Hvorfor skal vi gjøre dette? •Ønske om å videreføre utviklingsmiljøet i Verdal/Levanger gjennom å bygge videre på den aktivitet, nettverk og kompetanse som er opparbeidet i Innherred Vekst og IndPro •Markedet er opparbeidet, og det er god tilgang på gründere, utviklingsoppgaver og bedriftsrettede utviklingsprosjekter •Det er stadig viktigere med samhandling mellom innovasjonsmiljøer regionalt og nasjonalt for å sikre tilførsel av relevant kompetanse og nettverk •Virkemiddelapparat i Trøndelag arbeider med en revisjon av innovasjonsinfrastrukturen med sikte på å bygge færre og mer robuste utviklingsmiljø. Et forent Innherred Vekst og IndPro tar sikte på å fylle denne rollen Omstillingsarbeidet i Verdal blir regnet for å være et av de mest vellykkede i landet. Sentralt i dette arbeidet har Innherred Vekst og IndPro stått.

5 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Hva vil vi oppnå med dette? •Vi ønsker å styrke evnen til å drive fremtidsrettet næringsutviklingsarbeid i Levanger og Verdal •Vi skal ivareta kommunenes etablerings- og utviklingsservice ovenfor næringslivet •Vi skal bidra til å styrke konkurranseevnen til lokalt næringsliv •Vi skal bidra til at Innherred befester sin posisjon som en ledende næringsregion i landet med Levanger og Verdal i sentral posisjon!

6 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Hvordan skal vi oppnå dette? •Vi skal sikre finansieringsgrunnlaget før økt næringsutviklingsarbeid gjennom å kombinere kommersiell virksomhet og kommunal næringsutvikling gjennom partnerskapsavtale •Vi skal samle og videreutvikle utviklingskompetansen i selskapene gjennom å ”slå sammen” virksomhetene •Gjennom å utvikle en sterk aktør med god lokal forankring skal vi utvide markedet nasjonalt og internasjonalt for produkter knyttet til spesielle kompetanseområder (eks industriinkubator)

7 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 •Bakgrunn •Forretningsidé, visjon og mål •Forretningsplan Innhold

8 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Forretningsidé og visjon Gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk skal vi skape: –vekst og utvikling gjennom å være en drivkraft og katalysator for gode forretningsideer –markedsorientert og lønnsomt næringsliv -den anbefalte utviklingsaktøren!

9 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Overordnede mål: •Utvikle et lønnsomt og robust næringsliv •Gjennom inkubatordrift etablere 10 nye levedyktige selskaper per år •Sikre forutsigbarhet og langsiktighet for kunder og partnere gjennom sunn økonomi i selskapet

10 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 •Bakgrunn •Forretningsidé, visjon og mål •Forretningsplan Innhold

11 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Forretningsplan I.Markedsstrategi II.Organisasjonsform og organisering III.Økonomi og finansiering

12 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 IndPro AS – kommersiell virksomhet og kompetansedrevet næringsutvikling for kommunene. IndPro AS •Eiendomsforvaltning •Rådgivning •Inkubator rådgivning og infrastruktur •Eierskap •Investeringsfond Innherred Vekst AS •Fullføre nyskapings- og utviklingsprogrammet i 2007 •Etablere partnerskapsavtale med kommunene •Slås sammen med Indpro fra 2007/2008 IndPro AS skal ha sin forankring på Innherred, men vil operere uavhengig av geografi alt etter behov og muligheter. Kundene vil typisk være, nyetablerere, virkemiddelaktørene og næringslivet for øvrig. I tillegg vil IndPro ivareta kompetansedrevet næringsutvikling i kommunene gjennom partnerskapsavtale

13 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Forretningsplan I.Definere marked og markedsstrategi II.Organisasjonsform og organisering III.Økonomi og finansiering

14 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Modelleksempel: Gode Sirklar AS - organisering Gode Sirklar AS Kommunalt eierskap100% Sund, Fjell og Øygarden Partnerskapsavtale med SINTEF Fleksibilitet Kompetanse på høyt nivå Resultater

15 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 En helhetlig tilnærming •Kompetansedrevet næringsutvikling •Lærings- og kunnskapsutvikling –utdanning og rekruttering •Stadutvikling - kultur og næring InnovasjonKultur Næringslivet sitt behov Modelleksempel: Gode Sirklar AS - konseptbeskrivelse

16 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Modelleksempel: Gode Sirklar AS Investering og resultat etter ett års virksomhet Investering: •Selskapet tilføres 10 mill fordelt over 4 år Resultat: •2006 – 2009: 12 søknader og prosjektforslag med innsats i 2005 tilsvarer ca 75 mill NOK i perioden 2006- 2009 •Mer enn 55 mill NOK er oppnådd i støtte til nå for perioden 2006 - 2009

17 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 IndPro AS – kompetansedrevet næringsutvikling Partnerskapsavtale med kommunene Organisering: IndPro AS (Innherred Vekst + Industri- og prosj.utv.) Kommunalt nærings- utviklingsselskap Bestiller/oppdragsgiver Pratnerskaps- avtale Sintef, HINT m.fl. Kompetanse- leverandører Eierskap: Levanger og Verdal kommuner Eierskap: Aker Kværner, Siva, NTE Produkter/tjenester: • Inkubatordrift • Næringsutvikling i kommuner • Eiendomsforvaltning • Rådgivning • Eierskap Kjøp av (eksempler): • Kompetansedrevet næringsutvikling • Kunnskapsutvikling • Utdanning/rekruttering • Eiendomsforvaltning • Næringsrettede aktiviteter Utviklingsavtale

18 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Indpro AS - organisasjonsstruktur Daglig leder Inkubatorrift Kompetansedrevet nærings- utvikling i kommunene Partnerskapsavtale EiendomsforvaltningRådgivningEierskap Resepsjon/vertsskap Nestleder Eksterne kompetansemiljøer

19 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Forretningsplan I.Definere marked og markedsstrategi II.Organisasjonsform og organisering III.Økonomi og finansiering

20 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 IndPro AS Utkast til finansiering fra 2008 •Partnerskapsavtale kommuner –Kompetansedrevet nærings- utvikling •Forvalting eiendom –SVE –Kommunale eiendommer –Husleie næringshage •Eierskap –Forvaltning eierskap i oppstartbedrifter og utviklings- selskap •Inkubatordrift –Siva Industriinkubator –NTFK/IN – Landbruksinkubator –NTFK/IN – Ungkubator –NTFK/IN - Kulturinkubator –Rådgivning/utviklingsprosjekt •Eksterne oppdrag / rådgivning –Aker Kværner –Utviklingsprosjekt lokalt næringsliv –Siva –Sintef Finansieringsramme: 8 – 10 mill årlig (dagens nivå) Fordeling:


Laste ned ppt "Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002 - 2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google