Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stor – Frostating 6. Juni 2003 Frostatings rolle i regionalutviklingen – ”Frostating – et samarbeid uten mål”?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stor – Frostating 6. Juni 2003 Frostatings rolle i regionalutviklingen – ”Frostating – et samarbeid uten mål”?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stor – Frostating 6. Juni 2003 Frostatings rolle i regionalutviklingen – ”Frostating – et samarbeid uten mål”?

2 Asbjørn Norberg - Stor – Frostating 6. Juni 2003 Side 2 Markedsleder med •41% av personkundene •40% av bedriftskundene •Dominerende på landbruk Trøndernes Nærmeste Bank •Ønsker å bli oppfattet som samfunnsengasjert •Motor i utviklingen av det trønderske næringsliv- og samfunnsliv

3 Asbjørn Norberg - Stor – Frostating 6. Juni 2003 Side 3 Frostating •Et tungt område •84 000 mennesker •8 kommuner •4 byer •Hovedtyngden av aksen Trondheim – Steinkjer •Et av landets ledende landbruksområder •Gode kommunikasjoner Utsagn En klubb for for ordførere og rådmenn? Løst samarbeid – ikke fått til noe som helst konkret! Hva binder oss sammen?

4 Asbjørn Norberg - Stor – Frostating 6. Juni 2003 Side 4 Bakgrunn Stiklestadprofil •Nabokommuner som ønsket å bygge opp under Stiklestad som et fyrtårn. •Få effekt av fyrtårnet ved felles identitet og oppmerksomhet •Grunnlaget for økt samarbeid

5 Asbjørn Norberg - Stor – Frostating 6. Juni 2003 SpareBank 1 Midt-Norges bankkart over midt-Norge 84 352 ): 66% eller 2/3 av hele fylket 9 180 9 895 19 791 26 083

6 Asbjørn Norberg - Stor – Frostating 6. Juni 2003 Side 6 Folketall regionvis med Fosen uten Sør-Trøndelag

7 Asbjørn Norberg - Stor – Frostating 6. Juni 2003 Side 7 Rolle- og oppgavefordeling Fylkeskommunen Frostating Levanger- Verdal-Frosta Stjørdal- Meråker- Selbu – Tydal Steinkjer – Inderøy Verran Den enkelte kommune Trondheim Sør-Trøndelag Fylkesmannen

8 Asbjørn Norberg - Stor – Frostating 6. Juni 2003 Side 8 Hvorfor samarbeid? •Spare penger, mer igjen for hver brukte krone •Bygge kompetanse og høyere kvalitet •Oppnå tyngde og gjennomslagskraft – stå sammen •Diskusjonsarene, møteplass, nettverk, koordinering •Identitet

9 Asbjørn Norberg - Stor – Frostating 6. Juni 2003 Side 9 Hva sier andre om Frostating? Tidligere ordfører i Frostating •Formålet i starten var å samordne Innherredsregionen •Sterkere påvirkning i fylkestinget Etter 1000 års jubileet •Være bedre rustet til samarbeid med Trondheim – økt gjensidighet •M.a.o. Øke gjennomslagskrafta ved samordning av Innherredsregionen Ordfører •Gaper over mye •Et voldsomt område •Dekker store deler av aksen Steinkjer- Trondheim •Samarbeidsklimaet? Ordfører •Ikke noe, man samles og diskuterer •Kjenner lite til hva Frostating har gjort Ordfører •Ikke fra Adressa, men fra T-A •Kjenner noen ordførere •Økt samarbeid omlandet er ønsket •Bilateralt samarbeid og enkeltprosjekter •Frostating må bli mer koordinert og samkjørt •Møte

10 Asbjørn Norberg - Stor – Frostating 6. Juni 2003 Side 10 Hva sier andre om Frostating? Sentral trønder •Dømt til ikke å lykkes! •Ikke felles mål for hvor de skal •Manglende ambisjon og vilje •Det blir mer og mer meningsløst – noe må oppnås! •Svekker tilliten både til kommunal sektor og omverden!

11 Asbjørn Norberg - Stor – Frostating 6. Juni 2003 Side 11 Frostating mangler ambisjon Hva vil egentlig Frostating? •Hva har man fått til på sju år? Står det i forhold til ressursbruk? •Tar samkommunene oppmerksomheten bort fra Frostating – Er det nok ledelsesmesig kapasitet for både mot kommue, samkommune og Frostating? •Hvordan skal verdien av et samarbeid kunne evalueres uten at en har et mål å måle mot? •Bli enige om ett eller noen få mål - få til noen suksesser relativt snart! •Organisering, ledelse og sekretariatsressurser må øke, profesjonaliseres og gjøres mer tydelig og ansvarlig. •Er det en idè å sette bort sekretariatsjobben til eksterne miljø?

12 Asbjørn Norberg - Stor – Frostating 6. Juni 2003 Side 12 Eksempler på målsettinger (Både i og utenfor Frostating) •Kultur og reiseliv: Gjennom samordning og felles satsing med næringslivet: Eksempel: Dobble antall overnattinger i løpet av de neste tre år. •Landbruk: Samordning og koordinering av landbruksressursene til færre og tyngre miljø: Frostating skal bli landets ledende landbruksområde med en økning i markedsandeler på……? •Samordne skolesatsing med økt fokus på ledelse, læringsmiljø og resultater. Økt kvalitet og mer igjen for hver krone. Økt samhandling med Høgskolemiljøet. •Eksempel på tiltak: •Etablere noen Legobaserte robotlabber (sammen med lokalt næringsliv?) •Økt høyteknologiforståelse •Økt innsikt i nyskaping og entreprenørskap •Lærer på en helt annen måte, fysikk, matematikk…. •Stille felles krav til Høyskole og videregående skole og vise versa •MÅL: HINT skal om 5 år være landets mest søkte lærerutdanningsinstitusjon •Bygg på erfaringen med Innherred renovasjon. Etabler felles teknisk sektor for Frostating •Mål: Lavere kostnader og høyere kompetanse

13 Asbjørn Norberg - Stor – Frostating 6. Juni 2003 Side 13 Veien videre •Må ville noe! •Man står sterkere sammen: Koordinering, tydelighet og påregnelighet. •Bli enig om konkrete målsettinger i høst •Utgangspunktet var Stiklestadprofil med Stiklestad som felles fyrtårn. •Videreutvikle felles identitet i hele området: Hva er felles og hva binder oss sammen – prosess •Et profesjonelt sekretariat på 2 – 4 personer: SNK??? •Dersom det ikke er tilstrekkelig vilje bør samarbeidet legges ned, men det er en falitterklæring!


Laste ned ppt "Stor – Frostating 6. Juni 2003 Frostatings rolle i regionalutviklingen – ”Frostating – et samarbeid uten mål”?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google