Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune Veien videre +litt oppsummering Sandvika 13.01.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune Veien videre +litt oppsummering Sandvika 13.01.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune Veien videre +litt oppsummering Sandvika 13.01.2004

2 Innherred samkommune - Veien videre +litt oppsummering - Sandvika 13.01.2004 Visjon og hovedmål (Utarbeidet under arbeidsseminar mars 2002. Oppdatert 12.01.04) Visjon  Livskvalitet og Vekst (LV) Hovedmål:  Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer  Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer  ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen  ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling  Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen  Reduserte driftsutgifter på sikt (kom til i aug 2003)

3 Innherred samkommune - Veien videre +litt oppsummering - Sandvika 13.01.2004 Gerd Janne sin visjon fra i går Det gode liv  Arbeidsplasser  Variert botilbud  Friluftsaktiviteter - omgivelser  Kultuturtilbud  Gode offentlige tjenester

4 Innherred samkommune - Veien videre +litt oppsummering - Sandvika 13.01.2004 Hun hadde også disse visjonene  Velfungerende primærkommuner med virksomhetsområder som tar utgangspunkt i brukeren. Kommunikasjon med brukerne. Myndiggjorte medarbeidere.  Velfungerende samkommune med samme utgangspunkt  Større fagmiljø gir bedre løsninger – profesjonalitet og faglighet  Få til en arbeidsgiverpolitikk som bygger opp under dette

5 Innherred samkommune - Veien videre +litt oppsummering - Sandvika 13.01.2004 Bilde av samkommunen? Verdal kommune Levanger kommune Innherred samkommune Kommunene legger oppgaver til felles ”datterbedrift”, ISK uten å miste ansvaret for tjenestene som leveres ISK ER ET VERKTØY!

6 Innherred samkommune - Veien videre +litt oppsummering - Sandvika 13.01.2004 Profilen for samkommunen  Begravelsesbyrå eller VG nett ?  Tone ned profilering av ISK eksternt i lokalmiljøet

7 Innherred samkommune - Veien videre +litt oppsummering - Sandvika 13.01.2004 Kommunikasjonstrappa Vi må hjelpe hverandre opp trappa Hvorfor-hvem-hva-hvordan

8 Innherred samkommune - Veien videre +litt oppsummering - Sandvika 13.01.2004 Bestiller – utfører – mottaker (BUM)

9 Innherred samkommune - Veien videre +litt oppsummering - Sandvika 13.01.2004 Grunnleggede spørsmål - svar HVA: ISK er et omfattende og forpliktende samarbeid mellom nabokommunene Levanger og Verdal. HVORFOR: For å gi innbyggerne og næringslivet i Levanger og Verdal bedre tjenester.

10 Innherred samkommune - Veien videre +litt oppsummering - Sandvika 13.01.2004 Videre prosess  Det meste av tjenestene i Levanger og Verdal leveres ute i skolene og omsorgsdistriktene  Servicekontorene blir sentrale i kontakten mellom oss og innbyggerne. Eget delprosjekt  For brukerne av tjenestene skal det ikke spille noen særlig rolle hvor saksbehandlere sitter, men de ansatte (og politikerne) er opptatt av dette.  Skal ISK ha en adresse?  ISK- enhetene skal ha en adresse  Det skal gå prosesser som avklarer om og i stor grad brukerhensyn tilsier at det ikke er mulig å samle enheten i hovedkontoret.

11 Innherred samkommune - Veien videre +litt oppsummering - Sandvika 13.01.2004 Noe vi må avklare på strategisk nivå  Styringssystem (vi har BMS med elementer av kommunikativ ledelse)  Samhandlingsarenaer (møteplasser)  Overordna kommunikasjon  Støtte/oppfølging fra overordna ledelse - rådmannsfunksjonen

12 Innherred samkommune - Veien videre +litt oppsummering - Sandvika 13.01.2004 Forslag til postadresser  SkattLevanger  ØkonomiVerdal  IKTLevanger  Lønn-personalLevanger  LandbrukVerdal  Plan osvVerdal  HSRLevanger  Barn og familieVerdal

13 Innherred samkommune - Veien videre +litt oppsummering - Sandvika 13.01.2004 Det skal gå mange gode prosesser  19.01trinn 2 kommunikasjon  30.01trinn 3 kommunikasjon  04.02Felles storledermøte  Det viktigste nå er at alle som nå reiser heim har med seg nok energi-engasjement-arbeidslyst til å kjøre prosesser for å komme med svar på hvordan vi gjør jobben.  Vi har nå oppdatert målbilde for isk. Dere må ta ansvar for prosesser a la denne i enhetene. Det må vi være innstilt på å bruke ressurser på.  Dette blir krevende, men artig!


Laste ned ppt "Innherred samkommune Veien videre +litt oppsummering Sandvika 13.01.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google