Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona Utkast til Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum Levanger 2020 - Gjennomføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona Utkast til Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum Levanger 2020 - Gjennomføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona Utkast til Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum Levanger 2020 - Gjennomføring

2 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 1.Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum - Om dokumentet Dette dokumentet er å forstå som et foreløpig forslag til en partnerskapsavtale. Sist i dokumentet følger : –en liste over aktuelle styremedlemmer som kan inngå i prosjektets styringsgruppe –oppramsing av noen næringslivsaktører 2) som kan inngå i avtalen Det må forhandles med den enkelte bedrift hvorvidt de ønsker å inngå i en slik avtale og i hvilket omfang, og videre om noen av disse aktørene kan stille som hovedsponsor og være representanter for samarbeid.

3 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 2.Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum - Formål Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune samt næringslivet og private aktører i Levanger inngår med dette en 3-årig partnerskapsavtale for perioden 2007-2009. Partnerskapsavtalen skal sikre en videreføring av prosjektet Levanger 2020 (L2020) og en konkretisering av Citta Slow-prosjektet. Undertegnede forplikter seg til å delta i prosjektering og byggeprosesser og å bidra økonomisk (etter nærmere avtale) til gjennomføring av tiltak for å sikre videreutviklingen av Levanger sentrum.

4 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 3.Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum - Økonomisk ramme Økonomisk ramme for prosjektet er 10 mill kr. fordelt på tre kalenderår, hvor aktørene bidrar etter følgende fordelingsnøkkel: –Levanger kommune 50 % (5 mill. kr.) –Nord-Trøndelag fylkeskommune 20 % (2 mill kr) –Næringslivet / private 30 % (3 mill kr)

5 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 4.Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum - Styringsgruppen for Levanger 2020 sine valg Styringsgruppen i L2020 vedtok følgende satsingsområder (juni 2006) som utgangspunkt for prosjekter og tiltak: –Marsimartnan – et fyrtårn med nasjonal oppmerksomhet –Levanger sentrum – landets nest triveligste handlestrøk –Stadionparken – vår nye aktivitets- og møteplass –Sykkelbyen Levanger – sentrum for sykkelopplevelser på Innherred –Levangsbygg med hjerte for byen sin – utvikle trivsel, bolyst, identitet og engasjement

6 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 5.Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum - Foreslått videreføring I prosjektet ”Levanger 2020-gjennomføring” videreføres følgende satsingsområder: –”Torgaksen fra Levangerelva til Sundet” (jf. punkt 2 over) 1.”Aksens identitet og begrensninger” 2.”Parken ved Dampskipsbrygga”. –”Håkon den Godes gate”. (Jf. pkt. 2 ) –”Aksen sentrum-sykehuset-Moan” (Jf. pkt. 3) 1.”Stadionparken”. –”Levanger vertskap” (jf. pkt.5) 1.”Utvikle vertskap og byguide” 2.”Utvikle småplasser i byen”

7 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 6.Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum - Organisering Arbeidet samordnes i et prosjekt ”Levanger 2020-gjennomføring” med Levanger kommune som oppdragsgiver og rådmannen som prosjektansvarlig. Oppdragsgiver oppnevner en styringsgruppe, bestående av 5-7 representanter fra partnerne, som har ansvar for oppfølging av prosjektet. For evaluering og videreføring av partnerskapsavtalen avholdes minst ett årlig møte (oktober) med representasjon fra undertegnede partnere. Markedsplassen Levanger er å forstå som en koordinator for næringslivsaktørene i prosjektet.

8 06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona 7.Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum - Partnere Følgende partnere står bak avtalen Nord-Trøndelag fylkeskommune Levanger kommune Markedsplassen Levanger


Laste ned ppt "06.08.29 Innherred Vekst AS v/Randi Mona Utkast til Partnerskapsavtale for byutvikling i Levanger sentrum Levanger 2020 - Gjennomføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google