Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folketrygdfondet Finanskomiteen 6. mars 2014 1. Program  Folketrygdfondets rolle og mandat  Aksjer og eierskap  Renter og obligasjonsmarkedet  Utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folketrygdfondet Finanskomiteen 6. mars 2014 1. Program  Folketrygdfondets rolle og mandat  Aksjer og eierskap  Renter og obligasjonsmarkedet  Utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folketrygdfondet Finanskomiteen 6. mars 2014 1

2 Program  Folketrygdfondets rolle og mandat  Aksjer og eierskap  Renter og obligasjonsmarkedet  Utfordringer på markedsplassen 2

3 Vi skal forvalte folkets sparemidler  med god avkastning  innenfor fastsatte risikorammer  på ansvarlig måte  langsiktig 3 Samfunnsoppdraget

4 God avkastning over tid  Høy meravkastning over tid, og spesielt siden finanskrisen  Mer nøkterne avkastningsforventninger på sikt 4 Avkastningen 7,12 % per år 6,70 % per år

5 Forvaltningsmiljø for staten  Forvalter Statens pensjonsfond Norge  Forvalter Statens obligasjonsfond  Bistår staten med gjenstående engasjementet i Statens finansfond  Er rådgiver og et finansfaglig miljø for staten 5 Folketrygdfondet i dag 50 ansatte

6 6 168 MRD Aksjer i 150 selskaper 5038 MRD Aksjer i 8200 selskaper FORVALTES AV NORGES BANK “Handlingsregelen” FORVALTES AV FOLKETRYGDFONDET “Lukket fond”

7 7 168 MRD Aksjer i 150 selskaper FORVALTES AV NORGES BANK “Handlingsregelen” FORVALTES AV FOLKETRYGDFONDET “Lukket fond”

8 Aktiv forvaltning  Risikobærende evne  Motsykliske investeringer  Godt rammeverk  Profesjonell forvaltning 8

9 Bidrar til utviklingen av norsk næringsliv  Kapital  God eierskapsutøvelse  Velfungerende markeder  Stabilisering av markedene 9

10 Viktig aktør på Oslo Børs  4,9 prosent av aksjemarkedet  9,9 prosent av hovedindeksen  2,6 prosent av obligasjonsmarkedet 10 Eierrollen

11 Aksjer og eierskap 11

12 Slik velger vi selskapene  Kvantitativt  Kvalitativt  Verdier som kan vare og utvikle seg positivt over tid 12

13 Selskaper vi er eiere i Eierandel inntil 15% Snitt 5% 13

14 Langsiktig ansvarlig eier  Vi kjenner selskapene  De kjenner oss 14

15 Selvjustis virker 15  Bidrar til utvikling av beste praksis  God rolle- og ansvarsdeling  Økt bevissthet, færre overtramp  Godt lovverk

16 Sentrale eierspørsmål  Kapitalstruktur og strategi  Lederlønn  Styresammensetning  Verdier og styrende prinsipper  Rapportering og kommunikasjon 16

17 Aktiv, men ikke dominerende eier Arenaer  Dialog  Valgkomiteer  Bedriftsforsamlinger  Generalforsamlinger 17 15% Norge 5% Norden

18 Renter og obligasjonsmarkedet 18

19 Største obligasjonsutstedere på Oslo Børs 19 Kilde: Oslo Børs mill. kroner

20 Aktivt obligasjonsmarked 20 Kilde: Nordea

21 Bedriftenes finansiering 21 Kilde: SSB/Nordea

22 Obligasjonsplasseringer i Norge 22

23 Statens obligasjonsfond 2013  Betydelig salg i 2013, andel redusert fra 14,8 prosent til 0,5 prosent  Plan for avvikling levert, i tråd med mandatet 23

24 Vellykket krisetiltak 24 Statens obligasjonsfond:  Bidra til økt likviditet og kapitaltilgang  Plassert på markedsmessige vilkår  Akkumulert resultat 2 309 millioner kroner  Årlig avkastning for investert del 7,9 prosent

25 Utfordringer på markedsplassen 25

26 Markedsplassen Strukturelle endringer etter finanskrisen:  Lavere omsetning og fragmentert marked  Teknologiske endringer  Globalisering/ internasjonalt marked  Ny regulering - detaljert og kompleks 26

27 Markedsplassen – utfordringer  Effektiv konkurranse?  Overvåkning og gjennomlysning av markedet  Tilgang til tidsriktig informasjon  Marginalisering 27

28 Velfungerende markedsplass  Høyest mulig avkastning over tid  Attraktivt norsk næringsliv  Tiltrekker ny (også utenlandsk) kapital  Følger av Folketrygdfondets mandat: –arbeid i forum, organisasjoner, overfor myndigheter mv –Handelsstrategier –Eierskapsutøvelse 28

29 Velfungerende markedsplass  Den norske markedsplassen er viktigst for små og mellomstore virksomheter  Sterke sektorer – offshore/energi, shipping og sjømat 29

30 Vi skaper verdier for fellesskapet 30


Laste ned ppt "Folketrygdfondet Finanskomiteen 6. mars 2014 1. Program  Folketrygdfondets rolle og mandat  Aksjer og eierskap  Renter og obligasjonsmarkedet  Utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google