Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Hvordan vil utfordringene med rekruttering og spredning av kompetansearbeidsplasser prege distrikts- og regionalpolitikken framover? Avdelingsdirektør Bjørn Barvik Bodø, 30. mars 2011

2 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Disposisjon 1.Hvorfor er kompetansearbeidsplasser viktig i distrikts- og regionalpolitikken? 2.Formell politisk prosess 3.Løfte noen problemstillinger til diskusjon 2

3 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Kompetansearbeidsplasser i distrikts- og regionalpolitikken • Strukturendringer i næringslivet – vekst i kompetansebaserte arbeidsplasser • Kompetansearbeidsplasser som drivere for (regional) økonomisk vekst • Nye utfordringer - nye svar 3

4 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Formell politisk prosess • NOU på høring til 8. august 2011 • Sentralt tema i ny distrikts- og regionalmelding som legges fram høsten 2012 4

5 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Kompetansenæringer vs. kompetanse i næringene • Er noen kompetansenæringer avgjørende for å fremme langsiktig regional vekst? eller • Er det vel så viktig å øke kompetanse- nivået i eksisterende næringer? 5

6 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Små vs. store arbeidsmarkeder • NOUen fremhever regionforstørring og styrking av regionsentraenes • I hvilken grad hjelper dette småkom- muner med lange avstander til sentra? • Hvordan bidra til alternativet? 6

7 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Rekruttering av kompetanse og av arbeidskraft generelt • Hva er hindringer for å kunne rekruttere nødvendig kompetanse utenfra? • Hva er hindringer for utdanning og omstilling av lokal arbeidskraft? 7

8 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Omprioritere i dagens virkemiddelbruk • Vurderinger av omprioriteringer som merkes lokalt – for eksempel fra differensiert arbeidsgiveravgift til for eksempel infrastrukturinvesteringer? – for eksempel samle infrastruktur- investering og -drift for bedre tilbud til en større region? 8


Laste ned ppt "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google