Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planer, ideer og visjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planer, ideer og visjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Planer, ideer og visjoner
Folkehelse og helseutvikling i ISK.. ….en ide-skisse…… Kommunalsjef Tone Haugan, Verdal kommune Planer, ideer og visjoner

2 Livskvalitet og vekst Livskvalitet og vekst er vedtatt visjon for Levanger- og Verdal kommune. Folkehelse er beskrevet som et eget satsningsområde i kommuneplanen Mål: En aktiv befolkning med god helse Vegvalg: Samhandle tverrsektorielt ved planlegging og gjennomføring av folkehelsearbeidet Styrke opplysning om aktivitet, kosthold, rus og muligheten til å påvirke egen helse Bruke universell utforming ved utvikling av nye opp eksisterende arenaer og aktiviteter Legge til rette for økt aktivitet og trivsel Legge til rette for forskning og bruke forskningsresultater Drive forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende kultur- og helsesamarbeid. (Kommuneplanens samfunnsdel , s. 6) Kommuneplanen for Levanger og Verdal er en overordnet felles plan som beskriver satsningsområder, hovedmål og veivalg. Lest med ”folkehelsebriller” er planen et godt utgangspunkt for å bygge et bærekraftig, kunnskapsbasert og demokratisk folkehelsearbeid i Verdal kommune. Folkehelse er et eget definert satsningsområde i planen, men er også godt synlig i andre satsningsområder, f. eks. oppvekstmiljø, omsorg for alle, kultur for alle, fysiske omgivelser, samfunnssikkerhet osv. Målsetningen i kapittelet om folkehelse er ”en aktiv befolkning med god helse”. Vegvalg som er beskrevet i planen: - Samhandle tverrsektorielt ved planlegging og gjennomføring av folkehelsearbeidet - Styrke opplysning om aktivitet, kosthold, rus og muligheten til å påvirke egen helse - Bruke universell utforming ved utvikling av nye opp eksisterende arenaer og aktiviteter - Legge til rette for økt aktivitet og trivsel - Legge til rette for forskning og bruke forskningsresultater - Drive forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende kultur- og helsesamarbeid. Visjoner, mål og vegvalg er relativt klare, men kommunen mangler per i dag en koordinert innsats av det totale folkehelsearbeidet. … Men det er nettopp dette Verdal kommune ønsker å rette på!

3 Kommunene er er opptatt av å bygge opp et bærekraftig folkehelsearbeid som…
… bidrar til å skape positiv helseutvikling og livskvalitet fra vugge til grav (livsløpsperspektiv). … bidrar til å redusere sosiale ulikheter i helse … drar nytte av den unike databanken HUNT har tilgjengelig … fører dialog med og inkluderer kommunens innbyggere som aktive samarbeidspartnere i arbeidet.

4 Positiv helseutvikling i et livsløpsperspektiv
Helse i plan Samarbeid med frivillige organisasjoner og lag/ Frivillighetssentral Universell utforming Tilgjengelige, koordinerte og kvalitativt gode helse- og sosialtjenester Helsefremmende Barnehager Inkluderende arbeidsliv Helsefremmende skole/utdanning Helsefremmende arbeidsplasser Livslinje Helsestasjon for eldre Svangerskaps-kontroller/veiledning Foreldremestrings-program POSOM-team Seniorgrupper ”Vi er alle i livets elv” (Antonovsky) Målet: lære befolkningen å svømme selv, kun kaste ut livbøyer når det er nødvendig. Styrke faktorer som fremmer helsen Svekke faktorer som truer helsen Eksempler på tiltak… Tiltak som retter seg mot 1) hele populasjonen og 2) utsatte grupper. Figuren viser eksempler på tenkte og eksisterende tiltak og satsningsområder. Tiltak/strategier med grønn skrift  følger hele livsløpet. Wildawsky 90:10 ”Godt samliv” Kulturtilbud Treningskontakt og støttekontakt Kontroll og veiledning hos helsesøster og/eller lege Trygg tilrettelegging i hjemmet Smittevern og miljørettet helsevern FYSAK

5 Samarbeidspartnere TESE: Gjennom etablering av felles utviklingsavdeling med folkehelseperspektivet i fokus får vi på sikt en befolkning som klarer seg bedre selv, med mindre behov for offentlige tjenester Ved å etablere en felles avdeling er vi robuste med tanke på sårbarhet ved fravær bla. Allianser, samhandling og godt nettverksarbeid kan skape mye positivt i folkehelseøyemed.

6 INNHOLD/ FUNKSJONER Brukerråd Kommunelege Offentlig lege- oppgaver
Lærings- og mestringsenter …??? Kommunelege Offentlig lege- oppgaver Fastlegeordningen Inkl. legevakt overgrepsmottak Kvalitetsutvalg Brukerråd ”Vedlikehold” Kvalitetslosen Folkehelse- koordinator Prosjekt/ prosessveiledning Smittevern Miljørettet helsevern Kommuneoverlege Helse ISK (enhet)

7 MÅL for 2010: Sette ned prosjektgruppe Jobbe fram prosjektbeskrivelse
Politisk behandling Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner:

8 Få Norges friskeste og mest livsglade innbyggere!
Noen VY -er… Vi vil bli kjempegode på folkehelsearbeid – et fyrtårn i Nord-Trøndelag (…og kanskje også i Norge?) Verdal og Levanger kommuner bygger opp en felles helseenhet som inkl folkehelsearbeid og samfunnsmedisin i Innherred samkommune. Bli et knutepunkt for forsknings- og utviklingsarbeid innen helsefremmede- og forebyggende folkehelsearbeid. Få Norges friskeste og mest livsglade innbyggere! Noe å strekke seg imot…..


Laste ned ppt "Planer, ideer og visjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google