Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN FLYTTHIT - prosjektet i Fjellregionen Et regionalt samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN FLYTTHIT - prosjektet i Fjellregionen Et regionalt samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN FLYTTHIT - prosjektet i Fjellregionen Et regionalt samarbeid

3 Regionrådet for Fjellregionen2 Flytthit-prosjektet Bakgrunn Utviklingen i Fjellregionen: l Lik mange andre distriktsregioner –Utenfor dagpendlingsavstand til sterke vekstregioner –Må klare oss sjøl l Befolkningsnedgang –Ugunstig alderssammensetning –Negativt flytteregnskap –Utviklingen vil være vedvarende l Næringsstruktur –Basert på primærnæring –Lite av næringer i nasjonal eller internasjonal vekst l Viktig å sette i verk tiltak

4 Regionrådet for Fjellregionen3 Framskrevet befolkningsutvikling 2001 – 2010. Indeksert 2001 = 100%. Kilde: Panda/Østlandsforskning

5 Regionrådet for Fjellregionen4 Flytthit-prosjektet Bakgrunn l Snu befolkningsutviklingen –Netto tilflytting av barnefamilier fra før –Ønsker flere barnefamilier til regionen l Legge til rette for næringsutvikling –Få folk med kompetanse til regionen l Teorien er at familier ser på følgende: –Arbeid – for to –Oppvekstvilkår –Bomiljø –Kultur- og fritidstilbud l Kan hver av kommunene tilby dette? NEI. l Ta hele regionen i bruk – sammen kan vi tilby dette!

6 Regionrådet for Fjellregionen5 Flytthit-prosjektet Første fase 2002 - 2004: Infrastrukturen l Vertsskapsrollen –Servicekontorene i kommunene –Bli selgere av regionen – ikke bare egen kommune –Formidle kontakt med arbeidsgivere og utleiere av boliger –Info om skoler, kultur- og fritidsaktiviteter m.m. –Hjelpe folk til rette l www.flytthit.no www.flytthit.no –Presentere regionen for tilflyttere –Informasjon om arbeid, skole, bosted etc. l Samarbeid med næringslivet

7 Regionrådet for Fjellregionen6 Flytthit-prosjektet Andre fase fra 2004: Markedsføring l Viktig: –Vertsskapet i kommunene –www.flytthit.nowww.flytthit.no –Samarbeidet med Næringslivet - Nord-Østerdal Bedriftsforening l Ønsket familier til Fjellregionen – hvordan? l Første Klasse-kampanjen –Bygde på erfaringer fra Sverige –Familier der eldste barn skal begynne på skola høsten 2006 –Målrettet kampanje - kjører fram det som er positivt –Inviterer folk til å bo i Fjellregionen – fordi det er så bra!

8 REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN

9 Regionrådet for Fjellregionen8

10 9

11 10

12 Regionrådet for Fjellregionen11

13 Regionrådet for Fjellregionen12

14 Regionrådet for Fjellregionen13

15 Regionrådet for Fjellregionen14

16 Regionrådet for Fjellregionen15

17 Regionrådet for Fjellregionen16

18 Regionrådet for Fjellregionen17 Flytthit-prosjektet Viktig l Regiontenkingen –Sammen er vi sterke - vi gjør hverandre gode –Hvis en av kommunene hadde gjort dette – ville utløst motkrefter i nabokommunene l Markedsføring –Teorier og metoder fra næringslivet –Kun positive budskap, som ”det gode liv, køfritt, puddersnø” osv. l Forankringen ut i kommunene –Nedenfra og opp-prosjekt – men ikke helt fra grasrota –Lokalt initiativ – over kommunene –Desto viktigere med forankringen l Governance-tenking –Her ved trekanten offentlig, privat og tredje sektor

19 Regionrådet for Fjellregionen18 Flytthit-prosjektet Viktig Offentlig sektor Privat sektor Tredje sektor

20 Regionrådet for Fjellregionen19 Flytthit-prosjektet Erfaringer l Prosessen –Har vært nødvendig å bruke tid –Positiv – kommunene har samarbeidet på flere nivå –Samarbeid med næringslivet –”Kick-off” som har samlet regionen l Videre: –Samarbeid med tredje sektor –Skape et nettverk slik at folk trives og blir her

21 Regionrådet for Fjellregionen20 Flytthit-prosjektet Erfaringer l Markedsføringen var viktig –Ekstern markedsføring –Intern markedsføring l Befolkningsdynamikk –Mange flytter inn - mange flytter ut –Kanskje kan vi få flere til å bli? –Kan også føre til å snu befolkningsutviklingen l Fikk gjennomslag i nasjonale media –Jobbet hardt for –Lyktes med markedsføringen vår

22 Regionrådet for Fjellregionen21 Flytthit-prosjektet Resultat l Oppnådd resultater –200 familier/enkeltpersoner meldt sin interesse –Kommunene følger opp disse –Noen familier er kommet som direkte resultat av kampanjen –Flere andre er underveis l Skapt en interesse for vår region –Får kontinuerlig henvendelser l Prosjektet er en suksess allerede –Markert regionen på en positiv måte - gi resultater på sikt –Jobbe videre – et langsiktig arbeid


Laste ned ppt "REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN FLYTTHIT - prosjektet i Fjellregionen Et regionalt samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google