Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 1 GRUPPEOPPGAVER Drøft: Roller og kritiske suksessfaktorer for næringsutvikling med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 1 GRUPPEOPPGAVER Drøft: Roller og kritiske suksessfaktorer for næringsutvikling med."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 1 GRUPPEOPPGAVER Drøft: Roller og kritiske suksessfaktorer for næringsutvikling med utgangspunkt i:  ”Våre redskap” – Innherred Vekst AS – Innherred Næringsselskap AS?  Samkommunen – Samkommunestyret – Plan- og byggesak – Landbruk  Morkommunene Levanger og Verdal – Kommunestyrene – Infrastruktur – Veg, vann og avløp – Kultur – Skole – Ungt entreprenørskap  Samhandling mellom aktørene

2 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 2 ”Våre redskaper”  INNHERRED VEKST AS  Rolle – Utvikler og nyskaper, pådriver – fleksibel i forh. til endringene som kommer – mht framtidsrettet oppbygging av nye regioner – motivator  Kritiske suksessfaktorer – Prioritering – Riktig kompetanse – Fleksibilitet – Kontakten med næringslivet – Kontakten med utdanningsinst.  INNHERRED NÆRINGSSELSKAP AS  Rolle – Arealutvikling  Kritisk suksessfaktor – Riktig areal til riktig tid

3 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 3 SAMKOMMUNEN  SAMKOMMUNESTYRET  Rolle – Gi rammebetingelser – Sørge for god kontakt mot sentrale myndigheter  Kritiske suksessfaktorer – Kunnskap – Omforent holdning LK/VK – Samordnet utvikling  PLAN og BYGGESAK  Rolle – Tilrettelegging – Rask saksbehandling  Kritisk suksessfaktor – Rask saksbehandling, ”attraktiv” – Alle hus/næringsbygg bygges over flom(m)ål  LANDBRUK  Rolle – Gode prosesser i arealplanlegging – Bidra til pos. landbruksnæring  Kritisk suksessfaktor – Løse spenningsforholdet opp mot arealplansaker og ikke i enkeltsaker

4 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 4 MORKOMMUNENE  KOMMUNESTYRET VERDAL/LEVANGER  Rolle – God samhandling med ISK og lokalsamfunnet – Ivareta det særegne interesser – Sørge for bolyst  Kritiske suksessfaktorer – Ikke fyller rollen  INFRASTRUKTUR VEG, VANN og AVLØP  Rolle – God planlegging, ligge i forkant – Samhandling  Kritisk suksessfaktor – Kompetanse – God infrastruktur  KULTUR  Rolle – Skape ett attraktivt mangfoldig liv – Bidra til å skape arb.plasser – Samhandling med turistnæringa  Kritisk suksessfaktor – gode nok fritidstilbud til de som skal etablere seg

5 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 5 MORKOMMUNENE forts  SKOLE  Rolle – Bolyst – Samarbeid med næringslivet  Kritiske suksessfaktorer – Endringsdyktige – Grip muligheter – Samarb. med næringslivet – Vinn/vinn – bidra til å løfte hverandre – Skape lokal identitet

6 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 6 SAMHANDLING MELLOM AKTØRENE  Tiltak – Skape felles holdning – Skape gode arenaer – Fokus på kompetanse  Kritiske suksessfaktorer – Være glad i dem som lykkes


Laste ned ppt "Www.innherred-samkommune.no Dialogseminar Åre 15. og 16. februar 2006 1 GRUPPEOPPGAVER Drøft: Roller og kritiske suksessfaktorer for næringsutvikling med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google