Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør
Songdalen kommune

2 Samarbeidspartnere USH
Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Samarbeidspartnere USH Hvert USH har styringsråd med representant fra hovedsamarbeidparter: høgskole/universitet HF FM

3 Mål med omsorgssatsingen
Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Mål med omsorgssatsingen Pådriver for fag- og tjenesteutvikling Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter Tilrettelegger for forskning

4 Satsingsområder i Vest Agder
Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder i Vest Agder Interkommunale nettverk Lederutvikling/samhandlingsreformen Lindrende behandling og omsorg Demens/psykisk helse hos eldre Rehabilitering/aktiv omsorg Samarbeid med frivillige IKT

5 Spredning av satsingen
Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Spredning av satsingen HovedUSH i hver region etter nasjonalt geriatri prosjekt Songdalen hovedUSH nasjonal pilot med satsing innen hele omsorgskjeden Undervisningssykehjem i alle fylker Senter for omsorgsforskning i alle regioner Undervisningshjemmetjenester i alle fylkene Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester fra 2011, alle likestilt i hvert fylke, ny strategi

6 Senter for omsorgsforskning i hver region
Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Senter for omsorgsforskning i hver region Mål- styrke praksisnær forskning, i betydningen kommuneorientert, innen omsorgsfeltet Satsingsområde region sør - Eldre og langvarig sykes helse og levevilkår - Demensomsorg - Psykisk helse - Palliativ omsorg - IKT - omsorg - Aktiv omsorg – frivillighet - Rekruttering og kompetanseutvikling - Styring, ledelse, organisering og samhandling

7 Utfordringer Samhandlingsreformen Aftenposten 04.11.2010
Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Utfordringer Samhandlingsreformen Aftenposten ” Før lå pasientene tre uker på sykehus til utredning. Vi må i langt større grad sende spesialistene som skal utrede og gi behandling ut til folk, sier Larsen. For 30 år siden var det sykehussenger i Norge. Nå er tallet Det skal ytterligere reduseres, tror Larsen. Isteden vil nye behandlingstilbud og sengeenheter etableres i kommunen, ikke minst i kjølvannet av samhandlingsreformen som overfører viktige helseoppgaver til kommunene” Bjørn Inge Larsen

8 Intravenøs væskebehandling kompetanseutvikling og - deling
Prosjektgründer Lisbeth Østby, HF Telemark Spredning i eget fylke Videre spredning i region sør gjennom Undervisningssykehjem Kompetanseutviklingsprosjekt har medført endret praksis i kommunene i region sør gjennom red. sykehusinnleggelse Godt eksempel på samspill mellom1. og 2. linjetjenesten

9 Videreføring i eget forskningsprosjekt fra 2009
Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Videreføring i eget forskningsprosjekt fra 2009 Mål: redusere antall sykehusinnleggelser og antall liggedøgn for de som har behov for intravenøs væske og antibiotikabehandling USH Vestfold - Sandefjord 30 sykehjem i Vestfold deltar Prosjektleder professor i allmennmedisin, UiO Morten Lindbæk Støttet av bl.a. Helsedialog, Helse Sør/Øst, Antibiotikasentret for primærmedisin, Høgskolen i Vestfold og Sykehuset i Vestfold

10 Fokus i 3iv prosjektet IntraVenøs Ved Infeksjon I Vestfold
Opplæring ansatte sykehjem, sykehjemsleger og legevaktsleger Beslutningsavklaring Etisk refleksjon, samarbeid med seksjon for medisinsk etikk UiO LEON prinsippet Unngå unødvendige sykehusinnleggelser

11 Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Samarbeids- og utviklingserfaringer -1.og 2. linjetjenesten om bl.a. veiledning Styringsråd med representant fra HF og Universitet Interkommunale fagnettverk med representant fra HF og universitet. Spiller på brukererfaringer. - Felles prosjekt kommune og HF - Fleksible fagpersoner i HF kommer til kommunen ved behov for veiledning, opplæring - Gjensidig hospitering HF - Samarbeid i planprosesser - Stillingsressurs inn i regionalt LMS

12 Utvikling av gode samarbeidsmodeller
Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Utvikling av gode samarbeidsmodeller Behov for strukturelle rammebetingelser i form av forankring og personellressurser Ullevolprosjektet Samhandling om felles behandlingslinjer fra hjem til hjem med arbeidsfordeling inkludert pasientopplæring/lærings- og mestringstiltak eks. pedagogikk, helsepsykologi og brukermedvirkning Spesialkompetanse og breddekompetanse Felles kompetansehevingsprogram. Eksempel 30 st.p. rehabilitering og samarbeid med UiA om utvikling av fagplaner til ulike utdanninger

13 Interkommunalt fagnettverk lindrende behandling og omsorg i Vest-Agder
Fagnettverk i regi av Undervisningssykehjem Nettverk for ressurssykepleiere i Kristiansand kommune - Songdalen (USH) - Kristiansand - Kvinesdal - V ennesla - L yngdal - Kvadraturen Nord - Søgne - Farsund - Kvadraturen Sør - Mandal - Flekkefjord Rep. - Kvadraturen Øst - Marnardal - Hægebostad - Nedre Lund - Audnedal - Åseral - Randesund - Lindesnes - Sirdal - Strai Fysioterapeut, lege, prest, praksiskonsulent / repr. lindrende team SSK - Strømme - Tveit - V alhalla - Ytre Vågsbygd - Indre Vågsbygd - Grim Regionalt - Kongsgård Lindrende team ved kompetansesenter for Lindrende team ved Sørlandet Sykehus H F , lindrende behandling, Sørlandet Sykehus H F , Flekkefjord Kristiansand Helse Sør/øst Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør

14 Muligheter videre ved å spille på lag
Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Muligheter videre ved å spille på lag Bedre utnyttelse Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester gir for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Forbedre kommunenes bestillerkompetanse Få felles møtearena for gjensidig kompetanseutveksling HF mer kunnskap om kommunetjenestene Ambulante tjenester mer ut i kommunene Videre samarbeid om gode utdanningsløp

15 Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene


Laste ned ppt "Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google