Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2010-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2010-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2010-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder NSF Nordland 27.04.2012

2 Agenda 1.Norsk helsepolitikk - IKT 2.FUNNKe region nord 2010-2013 3.Videre utbredelse i Norge

3 1. Norsk helsepolitikk - IKT Meldings- utveksling E-resept Kjernejournal Helsenorge.no

4 Samhandlingsreformen Enklere medisinske oppgaver overføres til kommunehelsetjenesten Kortere liggetid på sykehus Betaling for ferdigbehandlede pasienter fra 1. dag

5 Elektronisk utveksling av helseopplysninger Formål: Hevet kvalitet Hevet produktivitet

6 Hva innebærer dette? Sikker e-post fra ett journalsystem til et annet Hvor mange EPJ system –3 hos fastleger –4 i pleie- og omsorg –2 i spesialisthelsetjenesten

7 2. FUNNKe Målsetting Bakgrunn Strategier for implementering Status

8 Mål for FUNNKe 2010-2013 Helsetjenesten i region nord med –88 kommuner og –4 helseforetak Skal utveksle helseopplysninger elektronisk innen utgangen av 2013 FUNNKe skal dele sin kompetanse med de øvrige helseregionene

9 2. FUNNKe Målsetting Bakgrunn Strategier for implementering Status

10 Bakgrunn for region nord Alle fastleger, helseforetak og de fleste PLO bruker elektronisk EPJ Fastleger og helseforetak har sendt og mottatt elektroniske basismeldinger over flere år PLO Tromsø eneste kommune som kommuniserte elektronisk med HF i 2010

11 Utfordringer for kommunene Nye arbeidsrutiner i PLO Avsett ressurser Få teknikken til å fungere Sikre drift

12 Forprosjekt FUNNKe 2009 Hvordan få koblet opp pleie og omsorg i alle kommunene ? –Kommunene trenger Tilgang til kompetanse Ekstra ressurser FUNNKe = Fastleger-UNN-Kommuner-elektronisk utveksling

13 FUNNKe region nord 2010-13 Helsedirektoratet: 2 mill 2010 –Til kompetanseorganisasjon Helse- og omsorgs departement: –23,3 mill i 2011-2013 til kompetanseorganisasjon til samarbeidskommuner/kommuner til helseforetakene

14 Utfordring – kommunalt selvstyre

15 2. FUNNKe Målsetting Bakgrunn Strategier for implementering Status

16 Strategier for implementering Bred forankring Fri tilgang til veiledning og support Lokale nettverk Deling av erfaring og kompetanse Tilskudd til alle kommuner

17 Kompetanseorganisasjon Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Helse Nord IKT UNN HF 17 samarbeidskommuner – lokale prosjektledere

18 Samarbeidskommuner Helgeland Rana, Brønnøy, Alstahaug Nordland Fauske Bodø, Vågan, Fauske, Sortland Troms-Ofoten Tromsø, Lenvik, Harstad, Nordreisa, Dyrøy, Narvik Finnmark Alta, Hammerfest, Sør-Varanger, Tana

19 www.telemed.no\FUNNKe

20 2. FUNNKe Målsetting Bakgrunn Strategier for implementering Status

21 Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere medikament administrering Færre telefonhenvendelser fra PLO til legekontor Mer effektiv tidsbruk Bedre arbeidsflyt Status

22 KS- rapport Gevinster og kostnader ved elektronisk meldingsutveksling –www.telemed.no\FUNNKe –http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og- forskning/fou/FoU-Meldingsutveksling-er- avgjorende-for-Samhandlingsreformen/

23 Status PLO - fastleger 11 kommuner pr i dag Ca 30 kommuner forventet i 2012 Ca 40 kommuner forventet i 2013 PLO- HF 5 kommuner pr i dag ca 20 i løpet i 2012-13 Resten i 2014

24 Rekvisisjon 3. Videre utbredelse NH HM HV HS HØ Norsk Helsenett fra 1.01.2012 Landet inndeles i 5 regioner Følger FUNNKe strategier

25 www.telemed.no\FUNNKe


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2010-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google