Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelhåndtering ved overføring fra helseforetak til kommuner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelhåndtering ved overføring fra helseforetak til kommuner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelhåndtering ved overføring fra helseforetak til kommuner
Legemiddelhåndtering ved overføring fra helseforetak til kommuner. Sykehusapotekenes rolle i prosessen

2 Innhold Presentasjon 22.mai 2013
USHT mål og oppgaver 2 Utviklingssenter i Møre og Romsdal Pådriverrollen Pasientsikkerhetskampanjen Behov for kompetanse ang medikamenter i kommunene Erfaringer fra et samarbeidsprosjekt mellom sykehusapoteket i Ålesund, Helseforetaket, Ålesund kommune og UHT. Midler fra fylkesmannen i Møre og Romsdal

3 Utviklingssentrenes mål og oppgaver
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. 1) Pådriver for fag - og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse-og omsorgstjenestene

4 2 Utviklingssenter i Møre og Romsdal
Kristiansund kommune, sykehjem Ålesund kommune, hjemmetjeneste Men: begge forsøker å jobbe som pådrivere for hele tjenesteforløpet.

5 Pådriverrollen Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene i sitt fylke. En pådriver går foran og jobber for å få noe til å skje, motiverer andre og får med seg andre. For å nå målene i strategien oppfordres utviklingssentrene til å etablere interkommunale samarbeid og fagnettverk med øvrige kommuner i eget fylke Som pådriver oppfordres utviklingssentrene til å arbeide for å inkludere alle kommuner i fylket, og å få frem de gode erfaringene fra de andre kommunene USHT har sammen med fylkesmannen etablert nettverk. Deltakere: De 2 USHT, fylkesmannen, 3 høgskoler 36 kommuner, Senter for omsorgsforskning, fra 2012 også Helseforetaket

6 Felles satsing helseforetak, USHT
Samstemming av legemiddellister Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester: Samstemming Indikasjon Legemiddelgjennomgang Oppfølgingsplan

7 Behov for kompetanse i kommunene
Læringsnettverk i Møre og Romsdal, samstemming, legemiddelgjennomgang Sykehusapotek være støttespiller? Hvilken kompetanse i tillegg? Ikke bare interaksjoner Den eldre pasient og medikament Psykisk utviklingshemmede og medikament Ernæringsstatus og medikament Observasjonskompetanse Sykehusapoteket være støttespiller, hva sier føringene?

8 Erfaringer fra multidoseprosjektet
Kriterier/utvelgelse pasienter Ålesund kommune Pasienter som overføres fra sykehus til hjemmet. Endring medikament Har multidose Har tjenester fra hjemmetjenesten

9 Erfaringer fra multidoseprosjektet fortsetter
Bakgrunn: Problemer med å skape kontinuitet i legemiddelprosessen ved utskriving Multidose forsterker dette Boots apotek må ha beskjed før kl for å kunne levere neste dag. Før helg, frist fredag kl. 10 for å få leveranser mandag. Evt må innhold i multidosepakning justeres, minstepakke ekspederes.

10 Erfaringer multidoseprosjektet fortsetter
Sykehusapoteket en sentral rolle Prosedyrer endres ved helseforetak og kommune Prosjektmidler fra fylkesmannen til dekning av utgifter dosett med innhold. 50 dosetter ble fylt 2 timer på hver dosett Ca 1000 kr pr dosett ink. Medikament, personalutgifter og engangsdosett

11 Erfaringer multidoseprosjektet fortsetter
Gode erfaringer fra hjemmetjenesten, noe startproblemer. Gode erfaringer fra helseforetak, noe startproblemer, men bør innføres i alle kommuner Hvem skal betale for dossetten? Ingen refusjonsordningen gjelder. Sykehusapotek kan ikke levere. For tidkrevende og uforutsigbart i forhold til ressursbehov.


Laste ned ppt "Legemiddelhåndtering ved overføring fra helseforetak til kommuner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google