Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St.meld.nr 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St.meld.nr 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening"— Utskrift av presentasjonen:

1 St.meld.nr 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening
Framtidas omsorgsutfordringer OMSORGSPLAN 2015 Anne Mette Aralt – møte 12k

2 Andre tilgrensende saker
Nasjonal helseplan (helsetjenesten fram til 2010) ”Bernt-utvalget” Arbeids- og velferdsmeldinga Ny gjennomgang av eksisterende strategiplan for barn med nedsatt funksjonsevne Perspektivmeldingen Og selvsagt - Statsbudsjettet

3 Omsorgsplan 2015 – verdier og politikk
- ønsker ikke en kommersialisering av helse- og sosialtjenester - ønsker økt brukerinnflytelse - vil ha lokal forankring, men gjerne tilbud på tvers av kommunegrenser - ikke aktuelt å målrette rekruttering av helse- og sosialpersonell fra utviklingsland

4 Utfordringer Nye brukergrupper Aldring Knapphet på omsorgsytere
Medisinsk oppfølging Aktivitet – sosiale og kulturelle forhold de største svakhetene

5 Kort om tall Pr i dag ca. 600 000 som er 67 år og eldre
Pr 2002: ca Øke ytterligere mot 2050 Under forutsetning av utsatt sykelighet og konstant famileomsorg: fra ca årsverk til ca i 2020 Behovet vil stige bratt etter dette

6 Strategier for framtidas utfordringer
A. KVALITETSUTVIKLING B. KAPASITET OG KOMPETANSE C. MEDISINSK OPPFØLGING D. AKTIV OMSORG E. PARTNERSKAP MED FAMILIE OG LOKALSAMFUNN

7 A. Kvalitetsutvikling KS-avtalen om kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Lokale kvalitetskrav i alle kommuner – kommunestyrebehandling Deltidsproblematikken Utvidet pasienteombundsordning Arbeidsmiljøsatsing Lederutfordring – kvalitetssatsing Langsiktig planlegging Sterke brukerinnflytelse

8 B. Kapasitet og kompetanse
nye årsverk innen utgangen av 2009 Anslag så langt: 2005 : ca 1900 2006: ca (basert på kommunale planer) 2007: ca 2100 2008: ca 2100 2009: ca 2100 Skal dekke : stryket demensomsorg, bedre legedekning, hjemmetjeneste, bemanning til eldresentra, dagtilbud og sosiale/kulturelle aktivitetstilbud

9 B forts. Kompetanseløftet 2015 - 3000 nye læreplasser
- kvalifisere voksne til helsefag - utdanne 8 00 ved desentral høgskole videreutdanning ved fagskole videreutdanning ved høgskole - Flink med folk i første rekke - Omdømmesatsing - Flere undervisningssykehjem og ”satelitter”

10 B. Forts. økonomi Satt av 152 mill til kompetanse:
Av dette er 22 mill satt av til undervisningssykehjem og palitativ behandling Sosial- og helsedirektorat forvalter disse pengene i samråd og samarbeid med fylkesmennene

11 B. Forts. investeringstilskudd
Nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Målgruppen er diagnoseuavhengig Målgruppen både eldre og yngre med omfattende tjenester Øke antall korttidsplasser Anslag på nye plasser/boliger fra 2008 til 2030

12 C. Bedre samhandling og medisinsk oppfølging
Sammenhengende tiltakskjede mellom forvaltningsnivåene. Vurderer forskrift om utskrivningsklare pasienter (Nasjonal helseplan) Nasjonale standarder for legetjenesten i sykehjem – Mål om å styrke innsatsen av legeårsverk i sykehjem med minst 50 % innen 2010. Krav om turnustjeneste i sykehjem Faglig veileder for styrking av legetjeneste i sykehjem (forankret i sykehjemsforskriften) Lokal norm for legedekning i kommunene Introduksjonstilskudd til sykehjem som knytter seg til NOKLUS

13 C. Forts. Helhetlig demensplan (kommer i 2007)
- modeller for dagtilbud - utredning og diagnostikk - erfaringsbank Pårørendeskoler

14 D. Aktiv omsorg Utredning av klarere kommunalt ansvar for aktivitet og sosiale tiltak (rundskriv om kommunens plikter på dette området) Styrke faglig bredde i omsorgstjenesten Den kulturelle spaserstokken Faglig veiledning for ernæringshåndtering

15 E. Partnerskap med familie og lokalsamfunn
Styrke rammevilkårene for frivillig omsorgsarbeid Videreutvikle permisjonsordninger Opptrapping av frivillighetssentraler Håndbok om helse- og omsorgstjenestene Ny kontakttelefon for eldre utsatt for vold

16


Laste ned ppt "St.meld.nr 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google