Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAFO Sør-Øst 2012 SAFO konferansen 2012 MBO 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAFO Sør-Øst 2012 SAFO konferansen 2012 MBO 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAFO Sør-Øst SAFO konferansen 2012 MBO 2011

2 Fra Handlingsplanen 2012 Søknad om driftsmidler og felles prosjektmidler fra HSØ Arrangere Vårmøte 2012 m/årsmøte Arrangere Høstmøte 2012 Brukerbanken – fra pilot til stordrift Etablering av «Instruktørforum» Gjennomføre et omfattende kursprogram: 16 obligatoriske kurs (Modul 1-Modul 2 og Modul 3) 2 kurs i presentasjonsteknikk 4 kurs i behandlingslinjer 4 kurs i kommunal samhandling 2 kurs for sykehusdirektører – «Brukermedvirkning som styringsverktøy» 2 øvrige fordypningsmoduler Etablere styringsgruppe for MBO i samarbeid med FFO og Kreftforeningen

3 Koordinatormøter SAFO Agder, SAFO TVB, SAFO Oslo, SAFO Øst og SAFO Innlandet Samarbeidet støttes med midler fra SAFO Sør-Øst 2 samlinger i året Viktig arena for utveksling av erfaringer og rekruttering og formidling av brukermedvirkere

4 De obligatoriske opplæringsmodulene
Modul 1 – Introduksjon - 2 dager Internkurs i egen organisasjon – sikre rekrutteringen Brukermedvirkning på systemnivå Obligatorisk for alle brukerrepresentanter Modul 2 – Grunnopplæring – 2 dager Bli kjent med egen oppdragsgiver Bli kjent med hverandre Obligatorisk for alle Brukerutvalg Modul 3 - Erfaringsutveksling Erfa-møter

5 Fordypningsmodulene Presentasjonsteknikk Universell utforming
Bli bedre kjent med deg selv Tale og debatteknikk / ta ordet Universell utforming Prinsipper for universell utforming Samhandlingsreformen Behandlingslinjer Kommunal samhandling Mentoropplæring Innføring i veiledningspedagogikk

6 Kunnskapsbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst MBO 2011

7 Status opplæring Pr 20.01.2012 Gjennomført Modul 1: ca 620 personer
Gjennomført Modul 3: 170 personer Helse Helse Sør-Øst RHF Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sørlandet sykehus HF Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark NAV NAV Hedmark NAV Aust-Agder NAV Vest-Agder MBO 2012

8 Veien videre…. MBO 2011

9 Organisering av MBO-samarbeidet
FFO Sør-Øst SAFO Sør-Øst STYRINGSGRUPPEN Kreftforeningen Andre organisasjoner Koordinator BEHANDLINGS- LINJER Prosjektleder Liv Thorsen MBO-PROGRAMMET Prosjektleder Tore Topp BRUKERBANK Sekretær Nina Hellesøy KOMMUNAL SAMHANDLING Prosjektleder Torkel Bache Arbeidsgruppe Instruktørforum Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Oppdragsgiver Modul 2 Admin.kurs Dialogkonferanser Organisasjon Modul 1 Modul 3 Kurs på tjenestenivå Fordypnings- moduler Kurs på systemnivå

10 Pasientsikkerhet 80.000 pasienter utsettes for uønskede hendelser
15000 uforutsette varige skader 7000 uforutsette dødsfall 50% eller pasientskader kunne ha vært unngått 7 ekstra liggedøgn pr pasient betyr ekstra liggedøgn totalt. 2 mrd kroner i ekstra kostnad (KILDER: Helsedirektoratet) MBO 2012

11 Et sømløst pasientforløp
Hjemme Sykehjem Hjemme Sykehjem Kommune- helsetjenester Utredning Behandling Innleggelse Diagnostikk Oppfølging Utskrivelse Behandlingslinjer og Brukermedvirkning Samhandling og Brukermedvirkning MBO 2011

12 Organisasjonenes rolle
Rolle 1: Kritiske og konstruktive representanter Endringsagenter Erfaring i å leve med kroniske skader og/eller sykdommer Brukerkompetansen i samspill med fag og erfaring Dyktiggjøre representantene gjennom opplæring Rolle 2: Kilde til kompetanse for forandring Som ser over etat og sektorgrenser – bidrar til å belyse viktige hensyn Bidra til å bringe erfaringer fra det individuelle til det kollektive Koordinere høringer


Laste ned ppt "SAFO Sør-Øst 2012 SAFO konferansen 2012 MBO 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google