Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Sikre bærekraft og kvalitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Sikre bærekraft og kvalitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse i samhandlingsreformens tid Klinikkdirektør Bærum sykehus Jardar Hals 13. september 2012

2 Samhandlingsreformen Sikre bærekraft og kvalitet
Nasjonalt planverk og nye lover

3 Samhandlingsreformen en retningsreform med tre hovedelementer
Satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid En større del av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene Mer helhetlige og koordinerte tjenester

4 Aktuelle tiltak; Bedre folkehelse og et bedre helsevesen
Helsefremmende og forebyggende arbeid Sykehus; dempe veksten, riktigere bruk Alternativ til henvisning/ innleggelse Raskere og riktigere utskriving Planlagte pasientforløp

5 Økt kommunalt ansvar; ny arbeidsdeling
Spesialisthelsetjeneste Overta 10% av dagens døgntilbud på sykehus Overta 10% av polikliniske kontroller på sykehus Kommunehelsetjeneste

6 Hva betyr dette? Penger blir flyttet fra spesialisthelsetjenesten til kommunene - uk pasienter - fra 2016 kommunale ø-hjelps plasser Vi skal reduserer aktivitetsnivået Vi skal jobbe annerledes Hvilke pasienter får et bedre eller like god behandling ”der ute”?

7

8

9

10 Lovverket inneholder detaljerte krav til avtaler mellom kommune og helseforetak.
Avtalene fokuserer på prosess og samarbeidsform og forplikter oss til oppfølging: Sentralt og lokalt Lokal forankring i lokalt samarbeidsutvalg

11 Avtale Godkjent i OSU 1 Overordnet samarbeidsavtale 2011 2 Lokal samarbeidsavtale 3 Henvisning, behandling og utskrivning fra psykisk helsevern 4 Henvisning, behandling og utskrivning for pasienter med behov for somatiske helsetjenester 5 Samarbeid om beredskap og følgetjeneste for gravide 2011 (gjelder 8 kommuner) 6 Planer for den akuttmedisinske tjeneste Januar 2012 7 Beredskapsplaner

12 Avtale Godkjent i OSU 8 Døgnopphold for ø-hjelp i kommunene Mars 2012 9 Gjensidig kunnskapsoverføring Juni 2012 10 Forskning, utdanning, praksis og læretid 11 Svangerskaps -, fødsels -, og barselsomsorgen 12 Samarbeid om IKT-tjenester 13 Forebyggende arbeid 14 Lokalt tvisteløsningsutvalg

13 Eks på forpliktelser: avtalen om gjensidig kunnskapsoverføring:
9 Gjensidig kunnskapsoverføring 6.6 Implementering av avtalen Kartlegging av eksisterende aktivitet Felles forpliktende planer 6. Avtalt samarbeid 6.1 Faglige nettverk 6.2 Ambulant virksomhet Ambulant tjeneste kan være spesialister som reiser ut i kommunen, representanter fra kommunene som kommer til sykehus, eller tverrfaglige og tverretatlige team som møter pasienten i eget hjem. Partene forplikter seg til å legge til rette for ambulant virksomhet der dette innebærer god pasientbehandling og hensiktsmessig ressursbruk. 6.3 Hospitering Partene forplikter seg til å legge til rette for gjensidig hospitering Lokale avtaler med kommunene 6.4 Praksiskonsulentordningen Fagutvikling og gjensidig kompetanseutvikling 6.5 Veiledning Systematisk veiledning

14 Muligheter og utfordringer
For å klare dette må vi: Møtes for å sikre at vi har felles mål Prioritere (vi kan ikke gjøre alt på en gang) Skape forståelse for ”den andres” rammebetingelser både når det gjelder økonomi, styringssystem og kultur Dette er et ledelsesansvar Muligheter og utfordringer


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Sikre bærekraft og kvalitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google