Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdraget • I juli 2011 fikk Senter for omsorgsforskning Sør i oppdrag fra Helsedirektoratet å foreta kartlegging av hva som finnes av tiltak, fagutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdraget • I juli 2011 fikk Senter for omsorgsforskning Sør i oppdrag fra Helsedirektoratet å foreta kartlegging av hva som finnes av tiltak, fagutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Oppdraget • I juli 2011 fikk Senter for omsorgsforskning Sør i oppdrag fra Helsedirektoratet å foreta kartlegging av hva som finnes av tiltak, fagutvikling og opplæring innen satsningsområdet Aktiv omsorg, og vurdere disse. • Data fra kartlegginga ble brukt til utvikling av en ide- og kunnskapsbank for Aktiv omsorg. • I tillegg skulle det vurderes etablering av et nasjonalt kompetansehevingsprogram innen Aktiv omsorg.

3 Resultat av undersøkelsene Kommunene • Aktiv omsorg prioriteres ikke høyt, men er allikevel positiv til praksisnær opplæring Videregående skoler • Lite i læreplaner, men mange eksempler på Aktiv omsorg i utdanningene, eksempelvis i samarbeid med Livsglede for eldre Høgere utdanning • Aktiv omsorg ikke begrep i relevante utdanninger. Utvalgte kompetansesenter • Driver i noen grad FoU-aktiviteter i temaet USHT • Ulike prosjekter i Aktiv omsorg, ønsker kompetansebygging VIRKE institusjonene • En rekke institusjoner driver kompetansebygging og tiltak Frivillige organisasjoner • Har mange gode tiltak, og en del opplæringsprogram

4 Nytt oppdrag - opplæringsprogram Lage opplæringsprogram for kursledere og kursdeltakere • Organisering • Innhold • Læremateriell Rekruttere • Kursledere • Kursdeltakere Gjennomføre opplæringsprogrammet Omfang: • Ut 2015 • 19,2 millioner i løpet av 4 år Oppstart høsten 2012

5 Opplæringsprogram - målgruppe • Ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren • Sekundært; samarbeidspartnere som er viktige for å styrke tilbudet om aktiv omsorg • Mulighet for å få 15 studiepoeng • Opplæringsprogram til bruk i videregående og høgskole

6 Innholdet i opplæringsprogrammet • Aktiv omsorg – hva, hvorfor og hvordan • Miljøarbeid med bruk av kultur og aktiviteter • Flerkulturelt perspektiv • Nettverk • Frivillighet • Samarbeid på tvers • Kultur og aktiviteter med utgangspunkt i idebanken på utviklingssenter.no Aksjonslæring • Utgangspunkt i egen praksis • Samarbeid med andre på egen arbeidsplass • Arbeide mellom samlingene • Levere oppgaver • Oppgavene er grunnlaget for eksamensoppgaven

7 Organisering av opplæringsprogrammet • Opplæringsprogrammet går over 4 samlinger på to dager • Målsetting om opplæringsprogram i alle fylker • Pilotprosjekt i Vestfold våren 2013 • Oppstart høsten 2013, første kull ferdig april 2014

8 Resultater RegionAntall Østfold13 Oslo/Akershus29 Hedmark19 Oppland25 Vestfold40 Telemark25 Aust-Agder30 Rogaland17 Hordaland21 Sogn og Fjordane11 Møre og Romsdal23 Sør/Nord-Trøndelag23 Troms13 Finnmark14 Sum302 Yrke/stillingAntall Avdelingsledere/ledere24 Hjelpepleiere/helsefagarbeidere82 Miljøvert 9 Miljøterapeut/miljøarbeidere26 Sykepleiere33 Aktivitører47 Prosjektleder/medarbeider 2 Fritidsleder 3 Kulturetaten 7 Frivillig/støttekontakt 5 Adjunkt 6 Radiograf/ergoterapeut 2 Soknediakon 1 Musikkterapeut 1

9 Videreføring Prosjektperioden • 10 nye kurs i 2014 • Drøfte ny runde i 2015 • Pilot i videregående skole • Pilot på fakultetet; felles studiepoeng • Videreutvikling læremateriell • Bokprosjekt Etter prosjektet • Felles studiepoeng i bachelorutdanninger • Valgfri modul i masterutdanninger • Egen utdanning? • Kortere kurs? • FoU-arbeid • Samarbeid på tvers i Høgskolen


Laste ned ppt "Oppdraget • I juli 2011 fikk Senter for omsorgsforskning Sør i oppdrag fra Helsedirektoratet å foreta kartlegging av hva som finnes av tiltak, fagutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google