Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsenettverk Lister Lindring i Lister Møte i prosjektgruppen Mandag 6.12 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsenettverk Lister Lindring i Lister Møte i prosjektgruppen Mandag 6.12 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsenettverk Lister Lindring i Lister Møte i prosjektgruppen Mandag 6.12 2010

2 Helsenettverk Lister Helsenettverkets formål og oppgaver Styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom de deltakende kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten •Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling •Identifisere samarbeidsområder og øke robustheten innen helse og omsorg •Møte Samhandlingsreformen på en offensiv og strukturert måte Listerrådet som pådriver for en aktiv og ”mulighets- orientert” tilnærming

3 Helsenettverk Lister Prosjektstatus/tilskuddsmidler Samhandlingsprosjektet fase 1 (60%) kr 250 000FMVAFullført Samhandlingsprosjektet fase 2 (60 %) kr 300 000 FMVAIverksatt Forankring fryder (20 %) kr 160 000HelsedialogEtablert Regionale russtillinger (300%) *kr 1 500 000HelsedirektoratetEtablert Fagforum rehab. og beh.linjer (30%) kr 230 000HelsedirektoratetEtablert Lister LMS - læring og mestring (100%) *kr 1 000 000HelsedirektoratetPåbegynt Fagforum psyk. helse (60 %) *kr 400 000HelsedirektoratetEtablert Lindring i Lister (30%)* kr 175 000HelsedirektoratetEtablert ReHabuka 2010kr 20 000HelsedirektoratetFullført Lister ergoterapeut (inntil 100%)* kr 500 000Helsedirektoratet12.2010 Til sammen 10 prosjekter og vel 7 årsverk kr 4 535 000 (Prosjekter merket med * har mulighet for videreføring) Andre innsendte eller planlagte prosjektsøknader: •Folkehelsesatsing i Lister (søknad til VAF) •”Lengre i eget liv” - omsorgsteknologiprosjekt (søknad til Sørlandets kompetansefond) •Helhetlige forløp mellom helsetjenestene og NAV (evt. søknad til HOD/AAD) + samarbeid med Lyngdal kommune om IKT- søknad og LHL om undervisningsopplegg

4 Helsenettverk Lister Lister LMS Ernærings koordinator Lister ergoterapeut Lister Brukerutvalg Lister legeutvalg SSF SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet Kommune styrer Lister Rusteam Fagforum Rehabilitering Fagforum Eldre m Sammensatte lidelser Fagforum Lindring Fagforum Psykisk helse Fagforum Rus Fagforum Omsorgs teknologi Fagforum Folkehelse Forebygging

5 Helsenettverk Lister Bakgrunn for søknad SSHF Flekkefjord: •en lindrende enhet med tre senger tilknyttet medisinsk avdeling. •palliativt team med ambulerende funksjon. Pasienter tilknyttet palliativt team har ressurssykepleier m ansvar for koordinering av tjenester. Noen kommuner har gode erfaringer med samarbeid i omsorgsgrupper Samarbeidsavtale for ressurssykepleierer i kreftomsorg og lindring mellom Kreftforeningen og den enkelte av kommunene i Agder og SSHF 2 utfordringer: •Kompetanse blant leger og helsepersonell •Tilgang på øremerkede palliative senger

6 Helsenettverk Lister Hovedmål Øke den regionale kompetansen innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, både hos leger og hos helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Enten pasienten mottar behandling i sykehjem eller i eget hjem skal pasienter og deres pårørende oppleve å få helhetlig og verdig behandling, omsorg og oppfølging

7 Helsenettverk Lister Delmål (1) Økt kompetanse hos leger om lindrende behandling og omsorg •Frikjøp av lege til hospitering ved lindrende enhet ved SSHF Flekkefjord høsten 2010 •Implementering av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen i praksis.

8 Helsenettverk Lister Delmål (2) Videreutvikle nettverk av ressurssykepleiere, regionale kompetanse og tverrfaglige samarbeid i Lister •Kompetanseheving hos leger og helsepersonell om tverrfaglig samhandling, nytten og bruk individuell plan for palliative pasienter •Økt kompetanse blant ressurssykepleiere og ansatte i helse og omsorgstjenestene

9 Helsenettverk Lister Prosjektorganisering Prosjektperiode september 2010 - september 2013. Prosjektorganisering -Styringsgruppe – Helsenettverk Lister -Prosjektgruppe – ressurspersoner SSHF/ kommuner/ Lister brukerutvalg -Prosjektleder – ansettes/frikjøpes 30%

10 Helsenettverk Lister Budsjett Søkte om 231 000 Fikk 175 000 Forslag: prosjektleder utarbeider i samarbeid med prosjektgruppen forslag til revidert budsjett som presenteres for styringsgruppen i 12.2010

11 Helsenettverk Lister Fremover Prioritering 2010/2011


Laste ned ppt "Helsenettverk Lister Lindring i Lister Møte i prosjektgruppen Mandag 6.12 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google