Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen"— Utskrift av presentasjonen:

1 ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen
ØKO - Økonomi Kvalitet Omstilling Et utviklingsprosjekt ved Avdeling for helse og sosialfag, Program for vernepleierutdanning ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen

2 Bakgrunn Trangere økonomiske rammer har skapt et behov for å drive virksomheten på en alternative måter og blant annet benytte IKT og fleksibel læring i større grad Utdanningen har tatt i bruk IKT i forbindelse med fjernundervisning til studenter på Fosen samt i forhold til videreutdanning i vernepleie. Personalet har vært motivert for å prøve ut alternative arbeidsformer, men har har hatt varierende kompetanse til dette. ØKO-prosjektet ble startet opp i august 2009

3 Overordnet mål Skape større handlingsrom gjennom omstilling av faglig aktivitet og utvikling av kvalitet ved bruk IKT og annen teknologi der dette er hensiktsmessig

4 Delmål Etablering av nye arbeidsformer med hjelp av implementering av IKT og andre digitale læremidler på de områder hvor dette er mulig og hensiktsmessig Systematisk utvikling og kompetanseheving av studen- ter og personale for bruk av IKT-baserte hjelpemidler Tilrettelegging for at seniorer skal kunne ha en arbeids- situasjon tilpasset kompetanse og ønske om å kunne bidra til faglig kontinuitet gjennom dokumentering og publisering av erfaringer og faglig aktivitet Utvikling av nye læremidler tilpasset vernpleierutdanninga sine behov og muligheter

5 Aktiviteter Utvidet bruk og uttesting av videokonferanser i undervisning på grunn og videreutdanning for eksempel Polycom PVX og CMA, Vidyo, Dimdim Dokumentering av seniorenes faglige virksomhet Veiledning og oppfølging i praksis ved hjelp av videokonferanse, også internasjonal praksis Uttesting av bruk av IKT-basert Academic Coach i oppfølging av studenter Caren Finn Roger Utvikling av internasjonalt samarbeid i forbindelse med studiene David Jean Educause EES CES MESI Etablering av vidioarkiv samarbeid AiTEL

6 Resultater Vi har testet ulike former for videokonferanse- teknologi og skaffet oss erfaringer fra praktisk bruk om hva som fungerer og ikke i ulike kontekster Vi har kommet godt i gang med dokumenteringen av seniorenes faglig virksomhet Vi har kommet et viktig skritt videre med å tilføre kompetanse til personalet i bruk av IKT, selv om mye gjenstår Studentene har vært involvert i utviklingsarbeidet

7 Muligheter Det er et stort potensial ved for større bruk av ulike former for IKT ved både grunn og videre utdanningene ved HIST Undervisningstilbudet kan gjennom dette bli mer fleksibelt, mer effektivitet samtidig som kvaliteten opprettholdes og bedres Nedslagsfeltet/markedet kan bli større og muliggjøre større grad av både nasjonal og internasjonal deltakelse i utdanningene


Laste ned ppt "ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google