Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiekvalitet Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Dosent Hilde Larsen Damsgaard, november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiekvalitet Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Dosent Hilde Larsen Damsgaard, november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiekvalitet Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge
Dosent Hilde Larsen Damsgaard, november 2013

2 Studiekvalitet Både undervisning, veiledning og FoU
Tverrfaglighet, tverrprofesjonalitet i takt med samfunnets behov Forpliktende, tydelige og strukturerte planer – mindre «privatpraktisering» Bedre utnyttelse av studieåret Stille krav, gjøre det mulig å mestre – legge til rette for læring Tett oppfølging av studentene

3 Studiekvalitet Systematisk utvikling av skrivekompetanse – studieprosesslogg og obligatoriske oppgaver, tilbakemelding Fungere i henhold til vitenskapelige krav Oppdatert kunnskap og forskning i undervisning Variasjon i undervisnings- former, e-læring også tatt i bruk Studentmedvirkning – hyppig evaluering

4 Studiekvalitet - FoU-arbeid
E-læring (e-læringsmidler) Utviklingsarbeid – Jing og Wiki, samskrivingsverktøy Prosjektleder: Kjersti Røsvik Å være mastergradsstudent – studiekvalitet, læringsmiljø og gjennomstrømming. Studentene skriver månedstekster gjennom hele løpet. Utviklingsarbeid med fokus på å forbedre kvaliteten på studiet. Forskningsarbeid med fokus på hva som fremmer og hemmer læring i høyere utdanning. 450 tekster er samlet inn. Analysearbeidet gjøres i Prosjektleder: Hilde Larsen Damsgaard

5 Forskningsprosjekter som inkluderer masterstudenter
Velferdsstatens yrker i et flerkulturelt samfunn. Profesjonalitet, muligheter og utfordringer Prosjektleder: Hilde Larsen Damsgaard (5 ansatte, 6 studenter 2012/2013) 5 studenter har fullført til normert tid (4 avhandlinger) 2 vitenskapelige artikler antatt (Hilde L. Damsgaard) 3 vitenskapelige artikler under arbeid (Kjersti Røsvik, Inger Therese Øvrum, Hilde L. Damsgaard) Samarbeid med Senter for profesjonalisering, EFL

6 Forskningsprosjekter som inkluderer masterstudenter
Kosthold og måltidsmønstre, fysisk aktivitet, psykisk helse og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark – en longitudinell studie Prosjektleder: Inger Oellingrath (3 studenter , 1 ny student ). Samarbeid med Kjersti Røsvik om veiledning og med Sykehuset i Telemark om prosjektet. 3 studenter har fullført til normert tid (2 avhandlinger) 2 vitenskapelige artikler antatt 2012/2013, 1 poster på internasjonalt seminar (Inger Oellingrath).

7 Forskningsprosjekter som inkluderer masterstudenter
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Prosjektleder: Ketil Eide (3 ansatte, 1 student) Ung i Telemark/Frafall fra videregående skole Prosjektleder: Geir Moshuus (5 studenter). Samarbeid med NAV og EFL, Mette Bunting.

8 Målet med slike prosjekter
Utvikle ny kunnskap – bedre studiekvaliteten Forske på tematikk som er sentral på master, og som også er relevant i bachelorstudiene og praksisfeltet Ha mulighet til å gjennomføre større forskningsarbeider Prøve ut en organisering som kan bidra til økt gjennomstrømming blant masterstudentene og gjøre nye samarbeidsformer mellom veiledere og studenter mulig Fremme samarbeid på tvers av institutter og fakultet Kombinere studentkvalifisering med kvalifiseringsløp for ansatte


Laste ned ppt "Studiekvalitet Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Dosent Hilde Larsen Damsgaard, november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google