Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rektoropplæring Gardemoen Hanne Jahnsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rektoropplæring Gardemoen Hanne Jahnsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rektoropplæring Gardemoen 13.06.2012 Hanne Jahnsen
Endringsledelse Rektoropplæring Gardemoen Hanne Jahnsen

2 Internasjonal utdanningsforskning om ledelse og kvalitet
Innholdet i begreper som kvalitet og ledelse varierer fra studie til studie Kvalitet blir ofte definert gjennom ’test scores’, Ferdigheter og holdninger som samarbeid, beslutningsevne, utvikling av selvtillit, estetisk sans, høyere ordens tenkning. Mangelvare i studiene Liten oppmerksomhet knyttet til skoleeier. Fokus legges på den lokale skole og den lokale skoleledelsen Skolelederes innsikt i og involvering i skolens kjernevirksomhet har stor betydning for kvaliteten på lærernes undervisning

3 Å være ungdomsskolelærer i Norge (TALIS, NIFU STEP RAPPORT 23/2009)
Skolelederne er tydelige som administrative ledere Det pedagogiske lederskapet mindre klart. Svak utviklet oppfølgingskultur: Tilbakemelding, evaluering og oppfølging ser ofte ut til å mangle, både fra skoleeier til skoleleder, fra skoleleder til lærer og fra lærer til elev. Flertallet av skolene mangler oppfølgingsprogram for nyansatte lærere Flertallet av lærerne mener at dårlig undervisningspraksis tolereres over tid. Systemet for kompetanseheving blant lærerne kan styrkes

4 Ledelse og elevresultater
Nyere forskning har påvist sammenheng mellom skoleeffektivitet og skoleledelse Denne sammenhengen påvises gjennom relasjoner mellom leder og medarbeidere (eks stianalyser) (Lysø, Stensaker, Aamodt og Mjøen 2011, Evaluering av det norske rektorutdanningen)

5 Endringsledelse Endringsledelse er å implementere nye ideer i hverdagsvirkeligheten (Fullan 1991, Eccles,1994, Leithwood 2010, Roland 2011). Det handler om: å re-orientere virksomhetens utviklingsprosesser. å gå fra gammel og etablert praksis til en ny og ønsket retning. Endringsledelse er situasjonsavhengig og preget av fleksibilitet

6 Skoleledelse og endring
Transaksjonsledelse Transformsjonsledelse Distribuert ledelse Pedagogisk ledelse Det er kombinasjonen av ledelsesstrategiene som synes å gi den beste utviklingen hos elever

7 Transaksjonsledelse Rektor som manager, Opptatt av
å ha rasjonell kunnskap og oversikt over virksomheten, «hva virker» både administartivt og pedagogisk utvikle et godt bytteforhold mellom medarbeidere og skoleledelsen bruk av belønningsmekanismer,

8 Pedagogisk ledelse Innhold - gjøre Form - utførelse Involvere lærere
Pedagogisk utviklingsarbeid Legge til rette for kollegialt samarbeid Forhandle fram skolens pedagogiske grunnlag Omsette nasjonale læreplaner Analysere kartlegginger/nasjonale prøver… - skolens behov for utvikling Involvere lærere Gi lærere et eierforhold til skolens praksis Lede- tilpasset diskurs, argumentasjon og sørge for veiledning slik at lærerne opparbeider en egenforståelse av sin oppgave og sitt arbeid

9 Distribuert ledelse Gronn (2002) og McBeath (2008)
Utvikling fra individuell ledelse til ulike former for kollektiv ledelse. Kollektiv ledelse handler om personer også utover de som har formell ledelsesansvar (prosjektgrupper, team og ulike varianter av lærerledelse). Ledelse på mange nivå i organisasjonen. Ledelse får en større grad av interaksjonisme mellom aktørene i organisasjonen. (Pål Roland 2012)

10 Transformasjonsledelse– Leder - lærere - elevutbytte (Pål Roland 2011)
Mulford, Silins and Leithwood (2004) Team ledelse Elev- utbytte Kommunalt fokus Akademisk selvoppfattelse Rektors transformasjons ledelse Lærers arbeid Organi sasjons læring Deltakelse Engasjement Læreres ledelse Personell verdsetting

11 Transformasjonsledelse
Felles visjon/mål – sette en retning på arbeidet. Utvikle personalet. Reorganisere organisasjone.n Å selv kunne anvende den valgte utviklingsstrategien og kunne lede det skoleomfattende endringsarbeidet i tråd med prinsippene i modellen/programmet som er valgt.

12 Rektoropplæringen Knowing how
Grunnlag for analyse av skolens generelle og spesielle kapasitet for utvikling Fokus på kollektiv og individuell pedagogisk ressurs Implementeringskvalitet – redusere diskrepansen mellom ideen og den praktiske gjennomføringen

13 Den pedagogisk lederen/endringslederen
Har fokus på gode faglige mål og er kunnskapsbasert Har fokus på arbeidsmiljø, lærersamarbeid, personalets pedagogiske ressurs og deling av kompetanse Stimulerer pedagogiske diskurser, diskusjoner, og erfaringsdeling Autonomi – kontroll – finne balanse Utvikler skolen kontinuerlig (Grøterud og Nilsen 2001)


Laste ned ppt "Rektoropplæring Gardemoen Hanne Jahnsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google