Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GFU Holmsbu 2.-3.februar 2012 HH Strategiplan HiOA - fra GFU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GFU Holmsbu 2.-3.februar 2012 HH Strategiplan HiOA - fra GFU."— Utskrift av presentasjonen:

1 GFU Holmsbu 2.-3.februar 2012 HH Strategiplan HiOA - fra GFU

2 Utdanningsportefølje - styrker • Ledende fagmiljøer i norsk lærerutdanningssammenheng, også enkelte i nordisk sammenheng • Høy kompetanse innen det flerkulturelle området • Kompetente medarbeidere i alle skolefag • Flerfaglig og profesjonsretta utdanninger • Svært god søkning til våre studier • Hovedsakelig primærsøkere med høyt karaktersnitt • Har alle utdanningsnivåene • Dekker alt fra barnehagen, grunnopplæringsløpet, samt livslang læring Strategiplan HiOA - fra GFU

3 Utdanningsportefølje - svakheter • For stort frafall • For få studenter med en annen etnisk bakgrunn enn norsk • For dårlig infrastruktur spesielt ift nødvendig areal • Møter ikke etterspørselen av nyutdannede lærere i regionen • For få studieplasser på masternivå Strategiplan HiOA - fra GFU

4 Utdanningsportefølje - muligheter • Utvikling av femåring lærerutdanning med mulighet for videre kvalifisering • Få tilstrekkelig areal til kontor og undervisningsrom • Studenter må etter faglærerutdanning i kroppsøving kunne ta ett skolefag fra GLU i sitt fjerde studieår og sertifiseres som faglærere med to undervisningsfag. Vil møte skolens behov og lette tilsetting. Strategiplan HiOA - fra GFU

5 Utdanningsportefølje - trusler • Studentene drar til andre utdannings- institusjoner eller oppgir ønsket om ytterligere kvalifisering fordi vi ikke har nok studieplasser på masternivå • Uhensiktsmessige undervisningslokaler er en av årsakene til frafallet første studieår. Undervisningslokalene/omgivelsene våre er verken estetiske eller bærer preg av virksomheten vår (P50+P52) • Universitetene utvikler nå 8-13 lærerutdanning, vi må passe på å ikke ta for gitt dagens gode søkning til grunnskolelærerutdanninga for 5.-10. trinn • Nyrekruttering for å opprettholde de robuste fagmiljøene – høyt aldersgjennomsnitt på UF-personalet • Vanskelig å rekruttere UF-tilsatte med både høy formell kompetanse og erfaring fra praksisfeltet Strategiplan HiOA - fra GFU

6 FoU- styrker • Høy og bred faglig kompetanse (56 % på førstestillingsnivå eller høyere) • Velfungerende professor II-ordninger • Svært mange gode forskningsbaserte utviklingsarbeider • Profesjonsnærhet på all FoU • Veletablerte FoU-områder med egne koordinatorer • Hele personalet er involvert i FoU, alle som produserer, får FoU-ressurser Strategiplan HiOA - fra GFU

7 FoU- svakheter • For få forskningsbaserte utviklingsarbeider ender opp i tellende publikasjoner • For liten bruk av tidskontoordninger for FoU • Fremdeles en vei å gå i forhold til å støtte den enkelte i høyere FoU-aktivitet • Vi har et lite utviklet støtteapparat når det gjelder språkvask, publiseringshjelp etc Strategiplan HiOA - fra GFU

8 FoU- muligheter • Videreutvikle oppfølging av FoU - Etablere små trygge skrivegrupper for tilbakemeldinger • Overtakelse av Førstelektorprogrammet Strategiplan HiOA - fra GFU

9 FoU- trusler • At de gjeldende nasjonale retningslinjene for hva som utløser publikasjonspoeng ikke gir uttelling i de tidsskrifter som våre målgrupper leser (For eksempel Utdanning, Bedre skole, Barnehagefolk) • At de gjeldende nasjonale retningslinjene for hva som utløser publikasjonspoeng ikke ivaretar ulike kunstneriske uttrykksformer • For få publiseringskanaler – artiklene står i kø for å komme inn i eksisterende tidsskrifter Strategiplan HiOA - fra GFU

10 BOA - styrker • Høy faglig og bred profesjonsfaglig kompetanse innen alle skolefag • Høy formell kompetanse og skolekompetanse bidrar til relevant kurs/studier som er etterspurte og får gode tilbakemeldinger • Personalet er dedikert for etter- og videreutdanning som er viktig både for utvikling av grunnutdanningene våre og FoU-prosjekter • Leverer 25 % av hele kompetanse for kvalitet, fire av fem studier som er oversøkte nasjonalt er på GFU (innen matematikk og norsk) Strategiplan HiOA - fra GFU

11 BOA - svakheter • For liten kapasitet i forhold til etterspørsel • Gjeldende nasjonale regler for stipender med ulike kollektive og individuelle løsninger er ikke smidige nok til å imøtekomme markedsbehovet Strategiplan HiOA - fra GFU

12 BOA - muligheter • Lage en smidigere, mer robust og langsiktig modell for etter- og videreutdanning i regionen Strategiplan HiOA - fra GFU

13 BOA - trusler • Oslofjordalliansens aggressive markedsføring i vår region samt delvis bruk av vårt merkevarenavn (”Oslo”) • Plan for ny intern finansieringsmodell ved HiOA for kontorer til BOA-finansiert aktivitet på fakultetet • Priser oss ut av markedet blant annet på grunn av svært høye internkostnader Strategiplan HiOA - fra GFU


Laste ned ppt "GFU Holmsbu 2.-3.februar 2012 HH Strategiplan HiOA - fra GFU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google