Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokalsamfunnsforeningen Oslo 24. september 2012 Kommunestrukturen: Kva er problemet? Kva er løysinga? Professor Harald Baldersheim Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokalsamfunnsforeningen Oslo 24. september 2012 Kommunestrukturen: Kva er problemet? Kva er løysinga? Professor Harald Baldersheim Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokalsamfunnsforeningen Oslo 24. september 2012 Kommunestrukturen: Kva er problemet? Kva er løysinga? Professor Harald Baldersheim Universitetet i Oslo

2 Argumentasjon om kommunestruktur: Effektivitet Demokrati Identitet

3 Argumentasjon om kommunestruktur ArgumentFor små kommunar For store kommunar Effektivitet - kostnadseffektivitet, skalafordelar + - fordelingseffektivitet + - kvalitet, fagleg styrke + - interessehevding, utviklingskraft + - transaksjonskostnader +

4 Argumentasjon om kommunestruktur ArgumentFor små kommunar For store kommunar Demokrati - rom for deltaking + - interessevekkjande politikk + - politisk tillit + - politisk kontakt + - transparens + - rom for opposisjon, avvik +

5 Argumentasjon om kommunestruktur ArgumentFor små kommunar For store kommunar Identitet & lokalsamfunn - lokal forankring + - mangfald + - toleranse for avvik +

6 Kommunestrukturen i innbyggjarperspektiv…………

7 *Utvalgsundersøkelse 2008/9 (”Den krevende borger”, NFR)

8 *Utvalgsundersøkelse 2008/9 (”Den krevende borger”)

9

10

11

12

13

14

15

16 Innbyggernes samlede vurderinger av lokaldemokratiet. Gjennomsnittsverdier for indekser for fire standarder * *Skala 1 til 4 (1 = ” Passer sv æ rt d å rlig ”, 4 = ” Passer sv æ rt godt ” ) (negative indikatorer rekodet). Kilde: Lokaldemomkratidata basen- KRD/KS 2010/11

17 Er demografien og økonomien viktigare enn kommunestorleik som forklaring på kor tilfreds folk er med kommunen?

18 Er demografien* og økonomien** viktigare enn kommunestorleik som forklaring på kor tilfreds folk er med kommunen? *Forbrukarrådet **R. Sørensen, BI

19 «Forbrukerrådet har tidligere, til tross for de nevnte resultatene, tatt til orde for kommunesammenslåing. ……… Vi ser at det i tillegg er behov for å diskutere hvordan man skal tolke og forstå de undersøkelsene som er gjort, og særlig der hvor man legger vekt på kommunestørrelse. Årsaken er at Difis undersøkelser også viser at folk gjennomgående er mer tilfreds med de offentlige tjenestene, jo eldre de blir. Dette er helt systematisk på tvers av kommunestørrelse. ……..Små kommuner får gjennomgående bedre resultater enn større kommuner, og en sentral forklaring kan være alder. Man får dermed en systematisk skjevhet, som i diskusjonen om kvalitet og kommunestørrelse virker mer tilslørende enn oppklarende.» http://www.forbrukerrådet.no/annet/blogg/offentlige+tjenester/store- eller-sm%C3%A5-kommuner

20 «Mer penger gir fornøyde innbyggere En ny studie av BI-forskere Rune Sørensen og Lars Chr. Monkerud slår nå hull på en av tvangsmotstandernes fremste argumenter; at innbyggerne i grisgrendte strøk er mer fornøyde med kommunenes tjenester fordi små forhold skaper god kvalitet. Analysen «Smått og godt?» viser nemlig at innbyggere i grisgrendte strøk i all hovedsak er mer fornøyde med sin kommune fordi små kommuner har betydelig mer å rutte med pr. innbygger. Dette er spesielt tydelig for kommuner med mindre enn 5000 innbyggere. Det skyldes først og fremst at staten favoriserer de små når den fordeler midler. Et sentralt argument mot kommunesammenslåing har vært at små kommuner har høyere tilfredshet som følge av at de er små. Man har hevdet at den høye tilfredsheten for eksempel skyldes nærhet til politikere. Men det holder ikke stikk, sier Rune Sørensen.» http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/Mer-penger-gir-fornoyde- innbyggere-5106616.htmlhttp://www.aftenposten.no/okonomi/innland/Mer-penger-gir-fornoyde- innbyggere-5106616.html 10.1.2011

21 Er demografien* og økonomien** viktigare enn kommunestorleik som forklaring på kor tilfreds folk er med kommunen? *Forbrukarrådet **R. Sørensen, BI NEI: H. Baldersheim, P.A. Pettersen & L. Rose (2011): Den krevende borger. ISV/UiO. Rapport :/:

22 X (Baldersheim, Pettersen & Rose 2011)

23 Kommuneøkonomi…….. … dei (altfor) dyre småkommunane?

24

25

26 ”SMÅKOMMUNEPROBLEMET” I PERSPEKTIV

27

28

29 Argumentasjon om kommunestruktur: Effektivitet Demokrati Identitet

30 Argumentasjon om kommunestruktur: Effektivitet Demokrati Identitet Er det grunnlag for brei strukturreform?

31 Argumentasjon om kommunestruktur: Effektivitet Demokrati Identitet Er det grunnlag for brei strukturreform? NEI!

32 Argumentasjon om kommunestruktur: Effektivitet Demokrati Identitet Er det grunnlag for brei strukturreform? NEI! Er det grunnlag for strukturjusteringar?

33 Argumentasjon om kommunestruktur: Effektivitet Demokrati Identitet Er det grunnlag for brei strukturreform? NEI! Er det grunnlag for strukturjusteringar ? Det må kommunane sjølv vurdere!


Laste ned ppt "Lokalsamfunnsforeningen Oslo 24. september 2012 Kommunestrukturen: Kva er problemet? Kva er løysinga? Professor Harald Baldersheim Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google