Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statlige føringer og behov for sterkere kommunesamarbeid Innlegg på KS/FM-konferanse Brekstad 11. juni 2009 fylkesmann Kåre Gjønnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statlige føringer og behov for sterkere kommunesamarbeid Innlegg på KS/FM-konferanse Brekstad 11. juni 2009 fylkesmann Kåre Gjønnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statlige føringer og behov for sterkere kommunesamarbeid Innlegg på KS/FM-konferanse Brekstad 11. juni 2009 fylkesmann Kåre Gjønnes

2 Det norske selvstyret Basert på negativt avgrensa selvstyre løser de oppgaver de ønsker, dersom oppgaven ikke er tillagt andre i lov eller direkte forbudt Generalistkommuneprinsipp alle kommuner utfører de samme oppgavene uavhengig av størrelse –Tre av fire kommuner under 10000 innbyggere –Kombinerer små kommuner med store oppgaver Den folkevalgte har en mulighet og et ansvar for å påvirke hvordan sin kommune skal se ut i framtiden

3 Framtidens kommuner: Samarbeid-sammenslåing? Utgangspunktet i 2003 Mye samarbeid, men: - Saksorientert og pragmatisk - Ulike tilknytningsformer - Lite helhetlig og stabilt - Sjelden ”tunge” tjenester

4 KARTLEGGING 2003- IKS-PROSJEKTER Betydelig IKS-omfang (gjsn 15 tiltak per kommune) Stor tematisk spredning Viktigste motiv; kompetanse og effektivitet Gode erfaringer  høyest tilfredshet med faglig kvalitet  lavest tilfredshet med utgiftsnivå TNS Gallup

5 Framtidens kommuner: Samarbeid-sammenslåing? Konklusjoner i Sør-Trøndelag Alle ønsker primært å være egen kommune Mer forpliktende samarbeid er nødvendig  Helst innen naturlige bo, service og arbeidsmarkeder  Det må utvikles nye modeller for demokratisk styring og kontroll Samarbeidet i regionråd må styrkes

6 Framtidens kommuner: Samarbeid-sammenslåing? Konklusjoner forts. De aller fleste sier JA til ”faste geografiske samarbeidsregioner” De aller fleste sier JA til ”faste geografiske samarbeidsregioner”  8 samarbeidsregioner per i dag.  Avklaringer av ”hvem blir med hos oss” gjenstår  Ikke formalisert samarbeid enda, men ”økende vilje og gryende evne”  Gjennom øvelse utvikles tillit og likeverdighet

7 Store endringer i oppgaver og rammebetingelser Velferdssamfunnet har vokst fram gjennom kommunene Sterkere krav til kompetanse, spesialisering og utviklingskraft – for å tilby tjenester og ha kraft opp mot nasjonale styresmakter Voksende ulikhet i offentlige velferdstilbud og forskjeller i lokalsamfunnenes utviklingskraft Sviktende demokratisk deltakelse Har vi ”gjort jobben” og kommet dit at dagens kommuner og kommunesamarbeid e godt nok tilpasset utfordringene/trendene vi ser er der/kommer?

8 Det tar tid å etablere forpliktende samarbeid * Regionplan Bjugn og Ørland fra 1968

9 Er vi på vei mot en situasjon der kommunene består, men oppgavene og styringsredskapene blir borte? Har vi faste nok interkommunale strukturer for framtidig oppgaveløsning? Hva er konsekvensene for styringsaspektet?

10 Et historisk vindu…………men noen veivalg må tas!! Overtar staten mer av velferdsproduksjonen? Spesialkommuner eller generalistkommuner? Hvilken rolle kan det interkommunale spille? -Bygge opp under sterke sider og gjøre noe med svakhetene -Sett innbyggerne og næringslivet i fokus -Skap attraktive roller for politikere, rådmann og ansatte INGEN RESULTATER KOMMER UT NOEN KJEMPER

11 Holde seg til det sikre, men av og til tenke og handle dristig


Laste ned ppt "Statlige føringer og behov for sterkere kommunesamarbeid Innlegg på KS/FM-konferanse Brekstad 11. juni 2009 fylkesmann Kåre Gjønnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google