Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et helhetlig barnevern i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et helhetlig barnevern i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et helhetlig barnevern i Oslo
Til barns beste Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

2 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV
Gratulerer med dagen. Dannelsen av Oslo Barnevernsamband er en viktig dag for barn i Oslo!! Å utvikle et godt barnevern handler om å få til et samspill mellom politikere, praktikere og forskere. Gjennom dialogen, samtalene og debattene får vi et mer åpent barnevern! Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

3 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV
Et mål og en mulighet: De som arbeider med barnevern må bli mer opptatt av politikk og De som er politikere må bli mer opptatt av barnevern Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

4 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV
Barns rettigheter til omsorg, beskyttelse og hjelp skal ivaretas av kommunen Lov om barneverntjenester FNs konvensjon for barnets rettigheter Dette utgjør barnevernets politiske mandag. ”Barnets beste” er overordnet. Men hvordan og hvem skal definere det? Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

5 Hvem har samlet kunnskap om barnevernets utvikling i Oslo?
Hvilke konsekvenser har den nye stykkprisfinansiering fått for omfang og for kvalitet på barnevernets tjenester? Hvilke konsekvenser har bestiller utfører modellen? Blir bydelsbarnevernet faktisk bedre og mer effektivt? Har vi gode nok tiltak for det enkelt barn? Hva sier statistikk og forskning? Hva sier brukerne? Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

6 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV
Byrådets mål: Styrke det forebyggende arbeidet i bydelene Styrke bydelsbarnevernet Gi barn tidlig hjelp Få antall omsorgsplasseringene i Oslo ned Skape et mangfold i tilbudene Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

7 Byrådets virkemidler:
Ideologisk baserte virkemidler! Ikke basert på forskning og fakta! Hva skjer når barnevernet blir markedsorientert? Hva skjer når barnevernet blir butikk? Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

8 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV
Hva skjer’a? Antall ansatte i bydelsbarnevernet har gått ned Antall henleggelser har i flere bydeler gått opp Antall hjelpetiltak i bydelene har gått ned En anstrengt bydelsøkonomi fører til at en rekke forebyggende tiltak rammes Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

9 Hva skjer’a: Fylkesmannens tall fra 2004:
Oslo: Antall nye meldinger har økt fra 3189 i 2003 til 3292 i 2004, en økning på 3%. Andel henlagte meldinger har gått noe ned, fra 32 % i 2003 til 31 % i 2004. Andel henlagte undersøkelser har økt – fra 47 % i 2003, til 50% i 2004. Andel fristoversittelser for gjennomgang av meldinger har økt, fra 1,5 % i 2003 til 2,4 % i 2004. Andel oversittelser av undersøkelsesfristen har ligget på 8 % i 2003 og 2004. Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

10 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV
Barn med fylkeskommunale tiltak per 1000 barn 0-19 år. Fylker. Synkende rater per (SSB) Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

11 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV
Hva skjer’a? Barn i barnevernets hjelpetiltak i hjemmet per 1000 under 18 år. Fylker sortert etter synkende rater. Per Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

12 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV
Hva skjer’a: Nye meldinger til barnevernet / henleggelser - Oslo (Fylkesmannen årsrapp. 2004) Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

13 Hva skjer’a: Henleggelser- undersøkelsessaker- 2004.
Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

14 Hva skjer’a: Antall barn som får hjelp av barnevernet- 2004.
Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

15 Praktisering av offentlighet blant ansatte i barnevernet
Hvordan sikre tillit til barnevernet? Hvordan sikre barnevernet godt omdømme? Åpenhet både overfor media og andre forutsetter trygge medarbeidere i barnevernet, som er stolte av jobben sin og kan vise til resultater. Åpenhet forutsetter trygghet og kollegialitet, Jfr. Problemene i Svanhild Jensen saken Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

16 Marianne Borgen, Bystyremedlem SV
Bystyre vedtak fra : Etter dette er bystyrets vedtak følgende: 1. Bystyret ber byrådet rapportere systematisk i årsberetningen til bystyret om omfanget og innholdet av barnevernets tjenester, samt om resultater og måloppnåelse innenfor disse lovpålagte oppgavene. Rapporteringen bør knyttes til de rapporteringer og registreringer som gjøres blant annet til fylkesmannen. 2. Bystyret mener det er viktig at bydelsadministrasjonene legger til rette for at bydelspolitikerne får den informasjon de trenger om barnevernet. 3. Bystyret ber byrådet ta initiativ til at det utvikles et systematisk kvalitetsmålingssystem i barnevernet. 4. Bystyret ber byrådet ta initiativ til at det iverksettes mer forskning og utredning på barnevernsfeltet i Oslo, generelt om erfaringer, effekt og måloppnåelse, og spesielt om effekter av de økonomiske og administrative endringer som er gjennomført. Sentralt i dette arbeidet blir å analysere effekten av de tiltak barnevernet benytter for det enkelte barn. Det forutsettes at denne forskningen også baserer seg på de erfaringer barn og unge selv har som brukere av barnevernets ulike tjenester. 5. Bystyret ber byrådet sørge for at det utarbeides rapporter hvor det legges vekt på å kartlegge bakgrunn og årsak for omsorgsovertagelse. 6. Bystyret ber byrådet sørge for at barnevernet også aktivt ser etter omsorgsressurser i barnets familie og nettverk, når egnede tiltak vurderes. (Privat forslag fra Ann Marit Sæbønes (A) og Marianne Borgen (SV) Marianne Borgen, Bystyremedlem SV

17 Gratulerer- barn i Oslo trenger et barnevernsamband!
Vi trenger i Oslo et forum for debatt, dialog og refleksjon om barnevernets arbeid Politikere, praktikere, forskere og brukere må møtes og dele erfaringer Åpen dialog skaper et mer åpent barnevern- vi må sammen bli modigere og uredde på barns vegne!!! Jeg gleder meg!! Marianne Borgen, Bystyremedlem SV


Laste ned ppt "Et helhetlig barnevern i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google