Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God oppvekst – styrket satsing på barn og unge i Sande og Vestfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God oppvekst – styrket satsing på barn og unge i Sande og Vestfold"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 God oppvekst – styrket satsing på barn og unge i Sande og Vestfold
Tron Bamrud, rådmann Sande i Vestfold

3 Kort om Sande 8 300 innbyggere.
6 mil sydvest for Oslo – og en del av pendlingsomlandet. Trygg økonomisk og politisk styring med overskudd. Ca. 460 årsverk. Samarbeider med andre bilateralt, i Vestfold, Drammensregionen, Vestregionen og Osloregionen.

4 Skoler og barnehager 3 kommunale barnehager, mange private
4 barneskoler, 3 med elever 1 ungdomsskole Videregående skole God bemanning PPT og barnevern

5 Utfordringer Pleie og omsorg foran skole.
Dårlige resultater ved nasjonale prøver på de små skolene. Manglende engasjement fra foreldre og innbyggere. Manglende resultatfokus blant lærerne Innbyggerne er fornøyd

6 Hvorfor økt fokus på oppvekst ?
Fremtidig verdiskaping og suksess for lokalsamfunnet avhenger av hvorvidt vi lykkes med humankapitalen. Vri fokuset generelt fra forbruk nå (omsorg) til investering som gir avkastning i fremtiden. Læring er veien til lange og gode liv.

7 God oppvekst i Vestfold 2008-2018
Bakgrunn i høye frafallstall fra vgs. Felles forankring blant stat, kommune, fylkeskommune, politi, NAV, psykiatrien, LO, NHO om å gjøre noe. Fokus på generell satsing i tillegg til spesifikke tiltak.

8 Status Politisk god forankring.
Plan for god oppvekst i Vestfold ble forankret i 2009 i alle 14 kommunene. Plan for god oppvekst i Sande forankres før sommeren 2010 – er i skrivefasen nå.

9 Hva nå ? Ordfører, hovedutvalgsleder, rådmann og kommunalsjef går på BI-program om styring av utdanning – felles referansebakgrunn.

10 Vi har lært at: Ressursbruken i norsk skole er høy, først og fremst pga. få elever pr. lærer. Gjennomsnitt OECD 30 pst. under Norge. Ingen sammenheng mellom utdanningslengde hos lærerne og resultater hos elevene. Små skoler gir gjennomsnittlig dårligere resultater og læringsmiljøer enn store. It’s [almost] all in the family. Læreren viktig – men vi vet ikke helt hva som avgjør.

11 Vi gjør mye i dag UNIK i vgs: Spesielt tilrettelagt studietilbud på videregående skole Ung UNIK: Ønsker å dra de gode erfaringene fra UNIK på Sande vgs ned i ungdomsskolen for å gi tilsvarende tilrettelagte opplegg til elever på 9. og 10.trinn Kultur i barnehage og skole; den kulturelle bæremeisen og den kulturelle skolesekken Borgestadklinikken, barn av rusmisbrukere, Mappevurdering, IKT basert dokumentasjon. Videreføre dokumentasjon som har betydning for barn og ungdoms utvikling (barnehage/skole/fritid.) Utvikle/tilpasse IKT verktøy som benyttes til IP til å gjelde alle barn og unge gjennom hele oppvekstløpet – fra 0 til 23 år.(Individuell utviklingsplan; IUP/individuell opplæringsplan; IOP/individuell plan; IP) Kompetanseheving Skolerte ansatte som kan sine fag. Spesielt fokus på basisfagene norsk, matematikk og engelsk, fagnettverksgrupper på tvers av skoler Veiledning av ufaglærte assistenter for å motivere dem til å ta utdannelse som fagarbeidere God ledelse barnehage og skole, avdelingsledelse – barnehageledelse, klasseromsledelse – skoleledelse.

12 Fremover Fra 4 til 3 barneskoler – en syretest på politisk vilje når vi har råd til 4. Rotasjon av lærere – en syretest på omstillingsevne hos lærerne (og Utd.forb.). Øke kravene til foreldrene – en syretest på omsorgsevnen hos foreldrene. Tidlig innsats for å få elevene med i ordinært løp.

13 Våre forankrede verdier
Lojalitet Ærlighet Respekt Engasjement


Laste ned ppt "God oppvekst – styrket satsing på barn og unge i Sande og Vestfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google