Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSKE KOMMUNER MYTER OG REALITETER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSKE KOMMUNER MYTER OG REALITETER"— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSKE KOMMUNER MYTER OG REALITETER
LOKALSAMFUNNSFORENINGEN BJARNE JENSEN

2 GJENNOMSNITTLIG KOMMUNESTØRRELSE I EU LANDENE OG ISLAND, NORGE OG SVEITS GJENNOMSNITTTLIG ANTALL INNB. PR. KOMMUNE i 2002/2003 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

3 EU (GJENNOMSNITT) OG NORGE NØKKELTALL KOMMUNESTRUKTUR EU (2008) NORGE (2008)
GJENNONSNITTLIG KOMMUNESTØRRELSE INNBYGGERE 5530 11022 GJENNOMSNITTLIG STØRRELSE AREAL 49 KM2 710 KM2 ANDEL KOMMUNER MED FÆRRE ENN 5000 INNB 82 PST 55 PST KOMMUNE OG MELLOMNIVÅETS UTGIFTER SOM PST.ANDEL BNP 15,9 PST BNP 12,8 PST BNP FRATRKKET EKSPORTOVERSKUDD 15,8 PST REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

4 KOMMUNER I NORGE FORDELT ETTER INNBYGGERTALL PST AV KOMMUNENE HAR LAVERE INNBYGGERTALL ENN , MENS 75 PST AV INNBYGGERNE BOR I KOMMUNER MED MER ENN INNBYGGERE UNDER 5000 INNBYGGERE 235 KOM. 11,4 PST AV INNB 91 KOM ,4 PST INNB 55 KOM ,9 PST INNB OVER 20000 49 KOM ,3 PST INNB REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

5 KOMMUNENES BRUK AV KOMMUNALE FORETAK OG IKS-ER
Kommunale foretak 220 (Knapt 7000 ansatte) Interkommunale selskaper 236 Interkommunalt samarbeid § /300 Disse driver kommunal virksomhet særlig på det kommunaltekniske område, havner og revisjon/kontrollutvalg. Foretakene driver eiendomsforvaltning. BRUK AV IKS - ER I KOMMUNENES VIRKSOMHET OVERDRIVES REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

6 KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAPER
Antall 2200/2300 selskaper Hva driver de med: Over 60 pst av AS-ene driver næringsvirksomhet. (Energiselskaper, vernete bedrifter, næringsutviklingsselskaper, reiseliv, finansiering) Innen kultur fritid (idrettshaller og kulturhus) og eiendomsforvaltning (utleiebygg/bygg som eies sammen med private) brukes også AS-er. Nødvendig når andre enn kommuner skal inn på eiersiden. Kommunen må garantere for at slike selskaper skal få lån. Få driver ordinær kommunal virksomhet (Rundt 30 stort sett vann, avløp og renovasjon). REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

7 EKSEMPEL PÅ ANALYSE AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID
SITAT FRA FORSK. RAP. 3 VED BI 2007 S. 57 ”I GJENNOMSNITT OPPGA DISSE KOMMUNENE (158 KOMMUNER MIN ANMERKING) 14 SAMARBEIDSTILTAK, NOE SOM SKULLE TILSI AT DET EKSISTERER OVER 6000 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER I NORGE” FOR Å KOMME FRAM TIL TALLET 6000 ER ANTALL KOMMUNER 430 MULTIPLISERT MED 14. SER DERE HVA SOM ER GALT MED REGNESTYKKET? REGNESTYKKET STÅR I RAPPORTEN: OMSTILLING OG UTVIKLING I NORSKE KOMMUNER” HOVEDFORFATTER ER PROFESSOR RUNE SØRENSEN. RAPORTEN KONKLUDERER BL.A. MED AT INTERKOMMUNALT SAMARBEID ER INEFFEKTIVT OG AT DEN ØKER MED ANTALL KOMMUNER SOM DELTAR I SAMARBEIDET.

8 GJENNOMGÅENDE RESULTATER FRA FORSKNING OG UNDERSØKELSER OM KOMMUNER I NORGE
DET ER IKKE DOKUMENTERT AT SAMMENSLUTNING AV KOMMUNER ELLER FÆRRE KOMMUNER GIR KOSTNADSBESPARELSER ELLER MER EFFEKTIVE OFFENTLIGE TJENESTER DET ER DOKUMENTERT AT INNBYGGERNE I SMÅ KOMMUNER ER MER TILFREDS MED DE KOMMUNALE TJENESTER ENN INNBYGGERNE I STØRRE KOMMUNER DET ER DOKUMENTERT AT INNBYGGERNE I SMÅ KOMMUNER HAR STØRRE TILLIT TIL KOMMUNEN OG DE FOLKEVALGTE ENN INNBYGGERNE I STØRRE KOMMUNER HVORVIDT KOMMUNESAMMENSLUTNINGER VIL GI BEDRE DEMOKRATI, BEDRE KOMMUNALE TJENESTER, LAVERE KOSTNADER KNYTTET TIL KOMMUNALE TJENESTER OG BEDRE REGIONAL UTVIKLING ER SYNSING OG IKKE DOKUMENTERT MED FAKTA ELLER FORSKNING REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

9 Innbyggerne mest fornøyd i små kommuner
Innbyggerundersøkelsen viser at tilfredsheten jevnt over er størst i de minste kommunene. Dette gjelder særlig innenfor området helse- og omsorgstjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem og omsorgsbolig/aldershjem, men også tjenester under oppvekst og utdanning. (Mai 2010) Innbyggerne mest fornøyd i små kommuner REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

10 KOMMUNESTRUKTUR I NORGE MED MINIMUMSSTØRRELSE 20000 INNB
ANTALL KOMMUNER REDUSERES FRA DAGENS 430 TIL DVS. NESTEN 4 AV 5 KOMMUNER MÅ LEGGES NED. GJENNOMSNITTSSTØRRELSE (INNB.)BLIR – 55000 BARE STORBRITANIA HAR STØRRE GJENNOMSNITTLIG INNBYGGERTALL. VÅR STØRRELSE SAMME SOM DANMARK OG LITHAUEN OG TRE GANGER STØRRE ENN BELGIA OG NESTEN 50 PST STØRRE ENN NEDERLAND – TO AV EUROPAS MEST TETTBEFOLKETE LAND. GJENNOMSNITTSAREAL PR. KOMMUNE BLIR OVER 3000 KM2 DOBBELT SÅ STORE SOM I SVERIGE. DET ER EU-LANDET MED STØRST KOMMUNER I AREAL (1552 KM2 I GJENNOMSNITT) REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST


Laste ned ppt "NORSKE KOMMUNER MYTER OG REALITETER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google