Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Professor Harald Baldersheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Professor Harald Baldersheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Professor Harald Baldersheim
Seminar om økonomistyring Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, Kommunal- og regionaldepartementet, 12. des. 2003 Har organisering av budsjettprosessen noko å seie for økonomistyring og resultat? Professor Harald Baldersheim Uio

2 Økonomisk krisehandtering: Typiske stadier
Ignorer problemet Bagatelliser problemet Skjer ned på vedlikehaldet Fram med ostehøvelen Staten har ansvaret! Prioritering er uunngåeleg

3 Tidlegare analysar: Økonomistyring er prega av institusjonell makt(u)balanse mellom Forkjemparar og vaktarar (Wildavsky) + ”sankarar” (Brunsson&Rombach) Vaktarar og sankarar er systematisk marginalisert i det kommunale budsjettspelet

4 Bakgrunn for analysen Ein rapport* om kommunestruktur og
økonomistyring I dette foredraget fokuserer eg funn/observasjonar omkring budsjettprosessen og økonomiske resultat * Harald Baldersheim m fl: Er smått så godt? Er stort så flott? Analyser av kommunestrukturens betydning. Oslo: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Forskningsrapport 1/2003. Jfr. kap. 6

5 Analysemodell for ”økonomisk styringsevne”

6

7 FUNN Det hjelper på økonomistyringa at rådmannen tar grep Og det hjelper endå meir at politikarane tar grep

8 På sporet av eit svar? Kva virkar? Ny maktbalanse vaktar/forkjempar?
Klarare kontraktar med rådmannen, osv? Betre informasjonsflyt til politikarane? Byggje gjensidig tillit? Tonivå-modellen Leiarskapsstrategien Resultatindikatorar, IKT Etisk rekneskap

9 Forskinga kan ennå berre gi delsvar på kva som virkar
Men indikasjonar peikar i retning av ein nøkkelfaktor………

10 Nøkkelen? Kven kjenner eigarskap til problemet?
Korleis få politikarane til å kjenne eigarskap til eit stramt budsjett?

11 Kommunikasjon Identifikasjon Kunnskapsforvaltning Refleksivt leiarskap Skap sakseigarar Skap offentlighet Syng meir!


Laste ned ppt "Professor Harald Baldersheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google