Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011
Liv Finstad Professor i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

2 Liv er kriminolog og politiforsker
Hva er kriminologi? ”Kriminologi tar opp spørsmål om avvik og sosial kontroll, med særlig vekt på lovbrudd og strafferettslige reaksjoner”. Forskning om handlinger som er straffbare, uønskete, uheldige osv. - og hvordan samfunnet reagerer mot slike handlinger Forskning om (ulike former for) kriminalitet, (ulike former for) straff og kontroll, fengsler, psykiatri, barnevern, narkotikamisbruk, politi osv. osv. Ikke akkurat et fag om ”lykke og glede”…..

3 Hvorfor er det viktig å forske på politiet?
Uten et profesjonelt politi, intet demokrati Politiet skal beskytte borgerne, men er også den eneste instans som kan bruke makt (også fysisk makt) mot borgerne Politiet er rettsstatens garantist og beskytter Politiet er også en beskytter av menneskerettslovgivningen (som er en del av norsk lov) Artikkel 3. Forbud mot tortur: ”Ingen må bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff”.

4 Eksempler på Livs forskning
Boka Politiblikket (2000) Hva gjør egentlig politiet? Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring (2009). Kontrollmekanismer for politiet

5 Tillit til politiet Politiet i Norge nyter stor tillit – vi stoler på politiet Men ikke alle stoler på politiet… Stoler du på politiet? Har du hatt positive opplevelser med politiet noen gang? Har du hatt negative opplevelser med politiet noen gang?

6 Politiet gjør mye folk både har tillit til og ikke tillit til…
Oppklare og forebygge kriminalitet Skape trygghet Sørge for at ”lovlig fattede vedtak” blir gjennomført

7 En aktuell sak som har opprørt mange: Maria Amelia – ”ulovlig norsk”

8 Hvorfor er publikum misfornøyd når man er misfornøyd med politiet?
Å ikke bli tatt på alvor – å ikke få forklart seg Ikke bli vist respekt og forståelse Men det typiske er ”samarbeidsprosjektet” mellom politi og publikum Å godta at politiet har rett til å gripe inn – godta politiets autoritet Å vise at man lærer av en advarsel Politiet har forandret seg MYE i løpet av de siste 20 årene

9 Har vi ”verdens beste politi”?
Det er STORE forskjeller mellom politiet for eksempel i Norden og i fattige land

10 En politistasjon i Liberia, Vest-Afrika

11 Ikke alt er rosenrødt i Norge heller….
Ca anmeldelser mot politiet i året (mistanke om at politiet har gjort noe straffbart – de fleste saker henlegges fordi det ikke har skjedd noe straffbart – men det kan være ”kritikkverdig”) Du har rett til å klage på politiet hvis du mener at politiet har behandlet deg urettferdig eller dårlig: Ca. 600 klager i året som behandles av politiet (klagere får ofte medhold) Vi vil ha et politi som er kompetent og har mye kunnskap - som evner å utvikle og forbedre seg I dag har politiet for dårlige rutiner og systemer for å lære av feil som politiet begår

12 Politiet kan (og må) bli bedre
Politiet ”må holdes i øra” – demokratisk kontroll av politiet Politiet skal være underlagt effektiv kontroll fra samfunnets side - for eksempel Spesialenheten for politisaker – men også: - gjennom media - ”lillebror ser deg” – filming med mobilkamera - at politiet er selvkritiske og kloke - ved hjelp av forskning

13 Kriminologi er ett av fagene som politiet har nytte av
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo ( Mange som har tatt kurs i kriminologi søker seg deretter til Politihøgskolen ( Stadig flere kriminologer arbeider i politiet Og stadig flere i politiet driver med forskning og samarbeider med kriminologer

14 LYKKE TIL VIDERE!


Laste ned ppt "Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google