Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvilke krav må stilles til verktøy for helhetlig styring i kommuner? Norsk Rådmannsforum, Oslo 27.08.10 Ove Monsen, adm.dir. 2.1Roar StrandMisfornøydMindre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvilke krav må stilles til verktøy for helhetlig styring i kommuner? Norsk Rådmannsforum, Oslo 27.08.10 Ove Monsen, adm.dir. 2.1Roar StrandMisfornøydMindre."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvilke krav må stilles til verktøy for helhetlig styring i kommuner? Norsk Rådmannsforum, Oslo 27.08.10 Ove Monsen, adm.dir. 2.1Roar StrandMisfornøydMindre fornøydFornøydMeget fornøyd …………………..………..…………

2 Tema •Rammevilkår for kommunal styring Eller: forskjellen mellom kommunal og privat virksomhetsstyring •Hva skal vi måle? Hvordan finne nøkkelindikatorene som virkelig sier det vesentlige om den tjenesten vi måler? •Hvordan få tak i kvalitetssikrede data? Dataene du trenger finnes i ørten systemer/gule lapper, hvordan sikre at de er riktige?

3 Rammevilkårene Et konglomerat uten forretningsmessige synergier Et styre/eiere med en annen agenda En stat som krever rapporter uten koordinering uten koordinering Et mål om å tjene befolkningen, ikke å tjene penger

4 De statlige krav •Kvalitetsstyring, internkontroll, HMS-system, informasjonssikkerhet, KOSTRA-rapportering, IPLOS-rapportering, Skoleporten, tilsyn etc. etc. •Kommunelovens § 23.2: ”…..Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.” •”Betryggende kontroll”?: –Ingen standard for eller minimumskrav til system for kvalitetsstyring, heller ikke ISO 9000 –Ingen standard for hva som er god nok kvalitet innenfor de ulike tjenestene, eller hvilke indikatorer som er sentrale for å måle kvaliteten –Ingen standard for å gradere avvik 4

5 Er det 430 måter å gjøre det på? •Over 160 tjenester er lovregulert/lovhjemlet og gjelder alle •Er det en forutsetning for lokaldemokratiet at man utfører eller måler tjenestene på 430 forskjellige måter? •Hvis ikke: Hvordan skape standarder som avhjelper i stedet for å overstyre? •Nederland: 4 milliarder investert i å utvikle standarder i et samarbeid mellom deres KS og departementet –I Norge? Neppe, uansett regjering –Vil staten samordne sine rapporteringskrav? Neppe i umiddelbar framtid 5

6 Hva gjør man da? •Beste praksis med KS i førersetet er beste løsning –Deling er kommunesektorens største ”konkurransefortrinn” i forhold til privat sektor •KS og KF samarbeider om utvikling av sentrale kvalitetsindikatorer for de største/tyngste tjenesteområdene •KS har plukket ut forslag til sentrale KOSTRA- indikatorer for de største tjenesteområdene •Innarbeides automatisk i vårt styringssystem, sammen med data fra Skoleporten og bedrekommune.no –(hvilket selvsagt også kan gjøres i andre systemer) 6

7 Hvordan få tak i data? •Ethvert ledd i prosessen som innebærer inntasting av data eller ”klipp og lim inn”, er en kvalitetsrisiko •En eller annen form for integrasjon med basissystemer (økonomi og personal) bør være sikret –Og med eksterne basiskilder som KOSTRA, bedrekommune, Skoleporten •Begynne med avgrensede nøkkelindikatorer og utvide etter hvert •Integrasjon mot en rekke fagsystemer kan koste mer enn det smaker –Manuell inntasting vil fortsatt være løsningen i noen tjenester 7

8 Status for målstyring •NIBR-undersøkelsen 2008: –Over 40 % av kommunene sier de benytter målstyring for hele virksomheten (18% i 2004) –71 % av kommunene sier de benytter målstyring for ett eller flere tjenesteområder •AGENDA for KRD 2008: ”Internkontroll i norske kommuner” –”Overordnet forståelse av risiko og adekvate styringssystemer kan dermed ses som forutsetninger for betryggende kontroll” –”…kommuner som har etablert gode helhetlige styringssystemer likevel ikke ser ut til å ha problemer med å håndtere de ulike statlige krav og pålegg” 8

9 Sammenstilling for sammenligning og sammenhenger Spørsmål: Gir flere ansatte i barnehagen større tilfredshet?

10 Gjennomsnitt tilfredshet: 5,3 Barn pr årsverk: 7 Driftsutgifter: 36 Alle kommuner rangert De beste:

11 Tilfredshet: 4,3 Barn pr årsverk: 6,1 Driftsutgifter:38,0 Snitt tilfredshet: 5,3 Barn pr årsverk: 7,0 Driftsutgifter: 36,0 Topp: Syv på bunn: Bedre grunnlag for politikerdialog

12 ”Mitt dashboard”

13 Tusen takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Hvilke krav må stilles til verktøy for helhetlig styring i kommuner? Norsk Rådmannsforum, Oslo 27.08.10 Ove Monsen, adm.dir. 2.1Roar StrandMisfornøydMindre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google