Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen John-Elvin Paulsen leder/karriereveileder Rådgiversamling, 14.09.11 Titlemaster – Denne benyttes på titler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen John-Elvin Paulsen leder/karriereveileder Rådgiversamling, 14.09.11 Titlemaster – Denne benyttes på titler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen John-Elvin Paulsen leder/karriereveileder Rådgiversamling, Titlemaster – Denne benyttes på titler

2 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen
Innhold for denne presentasjonen: Hvem jobber i Karrieresenteret Vesterålen? Karrieresentrene i Nordland og Karrieresenteret Vesterålen Mål og verdigrunnlag Hvem er våre målgrupper? Hva kan vi tilby? Erfaringer så langt…… Hvor finner dere oss/kontaktinfo? Slidemaster – Denne benyttes på de resterende slidsene.

3 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen
Hvem jobber i Karrieresenteret Vesterålen? John-Elvin Paulsen, leder og karriereveileder Begynte i stillingen Solveig Østingsen, Karriereveileder Begynte i stillingen Begge er ansatt ved Hadsel videregående skole. I dag er vi lokalisert med kontorer på Stokmarknes og Sortland (oppstart i september). Vi har i tillegg avtale med NAV Øksnes, NAV Bø og NAV Lødingen (?) om lån av kontor hos dem, i forbindelse med at vi skal ha kontordager der. NB! ”VI ER ET SENTER FOR HELE VESTERÅLEN!” Slidemaster – Denne benyttes på de resterende slidsene.

4 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen
Karrieresentrene i Nordland og Karrieresenteret Vesterålen Fylkestinget har vedtatt at karrieresentre etableres som fylkesdekkende tilbud. I dag gjenstår etableringen i Sør Helgeland (dokref. Fylkesrådssak 134/08: organisering og drift av regionale karrieresentre). Partnerskap: På fylkesnivå styres arbeidet av et partnerskap som består av fylkeskommunen, NAV, fylkesmannen, NHO, LO, og KS. Nordland fylkeskommune er koordinator. Hvert senter skal ha sitt eget regionale styre. Slidemaster – Denne benyttes på de resterende slidsene.

5 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen
Karrieresentrene i Nordland og Karrieresenteret Vesterålen (forts.) I dag er det etablert åtte regionale karrieresentre som gir veiledning og informasjon om yrker og utdanning til innbyggere i Nordland. Geografisk er disse fordelt slik: Karrieresenteret Mo i Rana Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ytre Helgeland Karrieresenteret Indre Salten Karrieresenteret Mosjøen avd. Hattfjelldal og Trofors Karrieresenteret Lofoten Karrieresenteret Bodø Karrieresenteret Vesterålen (oppstart f.o.m ) Slidemaster – Denne benyttes på de resterende slidsene.

6 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen
Mål og verdigrunnlag: Mål Karrieresentrene skal bidra til en helhetlig, samordnet, tilgjengelig og kvalitetsmessig god karriereveiledning for ungdom og voksne sett i et livslangt perspektiv. Sentrene ivaretar felles kjerneoppgaver når det gjelder karriereveiledning for voksne og ungdom – både på individ og systemnivå. Tjenesten skal gi upartisk og nøytral veiledning og være gratis for brukerne. Den skal framstå som en selvstendig enhet med lik profilering i hele fylket. Verdigrunnlaget: ”Alle har en karriere”. Alle skal bli møtt i en positiv og romslig atmosfære der man føler seg velkomne, blir sett, møtt og lyttet til. Den enkelte skal gis muligheter til å utvikle sin egen karriere i livets ulike faser. Som kollegaer og i et samarbeid mellom alle karrieresentrene i Nordland skal vi møte hverandre med vennlighet, åpenhet, dele med hverandre og være støttende. Slidemaster – Denne benyttes på de resterende slidsene.

7 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen
Hvem er våre målgrupper? Individuell veiledning: Sentrene gir individuell veiledning og informasjon til voksne og ungdom som ikke er tilknyttet skole- og oppfølgingstjenesten.  Eksempel: Ansatte i arbeidslivet Utdanningssøkende Arbeidssøkende ( f.eks. samarbeidsprosjekt med NAV – AMO Prosjekt 300) Personer på ulike støtteordninger (attføring, sykmeldte, trygd m.m.) Lærlinger Elever/studenter i utdanningssystemet (med behov utover det skolene kan gi) Arbeid på systemnivå: I tillegg er sentrene en faglig ressurs for skoler og lokalt arbeidsliv (offentlig og privat) Slidemaster – Denne benyttes på de resterende slidsene.

8 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen
Forts. Målgrupper - Systemrettet arbeid (skolene): Være et informasjons- og ressurssenter for brukere og de som gir karriereveiledning i skolen – med spesiell vekt på arbeid mot grunnskolens ungdomstrinn. Utarbeidelse av regionale planer for karriereveiledning, trinn. Kompetanseutvikling for bl.a. rådgivere Koordinere samarbeidet innenfor rådgivningstjenesten i regionen. Pådriver i samarbeid mellom skole/næringsliv Slidemaster – Denne benyttes på de resterende slidsene.

9 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen
Hva kan vi tilby? Karrieresamtale Informasjon om bl.a.: -ulike veier til utdanningsmål -krav til innhold i ulike yrker -jobbsøknad og utfylling av skjema Kartlegging og vurdering av kompetanse (bruker må være reg. vigo.no voksenopplæring/realkompetansevurdering) Vurdering av rett til utdanning På arbeidsplassen kan vi: Gi veiledning til ansatte i omstilling/langtidssykmeldte Bistå i arbeid med kompetansekartlegging Orientering til grupper som har opplæringsbehov Slidemaster – Denne benyttes på de resterende slidsene.

10 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen
Noen erfaringer så langt……..: Vi registrerer at det er etterspørsel etter veiledning og realkompetansevurdering (ca. 45 personer sendt til realkompetansevurdering) fra alle kommunene i Vesterålen. Personer tar kontakt med oss på egen hånd, evt. blir henvist fra NAV, Opus o.a. Vi har en del minoritetsspråklige som tar kontakt – mange av disse er ikke klar for et utdanningsløp pga manglende språkkunnskaper (norsk). Vi har en del ungdom som søker om realkompetansevurdering u/rett til opplæring i den åpne skole (alder, brukt retten sin) Utfordring å få inn dokumentasjon fra søkere på Vigo.no. Vi har ca 40 søkere som vi venter dokumentasjon fra. Vi har en jobb å gjøre for å bli kjent i hele Vesterålen! Både for brukere og samarbeidsparter. Slidemaster – Denne benyttes på de resterende slidsene.

11 Karrieresenteret Vesterålen Boks 253 MELBU Telefon: 75 65 59 90
Kontaktinfo: Karrieresenteret Vesterålen Boks 253 MELBU Telefon: Mobil: (John-Elvin Paulsen) Mobil: (Solveig Østingsen) Epost: Besøksadresse: Markedsgt. 12 (Trykkerigården), Stokmarknes Strandgt. 30 (2 etg. NAV Sortland), Sortland (åpent tre dager i uka mandag, onsdag og torsdag) Pauseslide – Denne vises før presentasjonen og etter som en avslutning.


Laste ned ppt "Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen John-Elvin Paulsen leder/karriereveileder Rådgiversamling, 14.09.11 Titlemaster – Denne benyttes på titler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google