Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering til utdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering til utdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering til utdanning
videregående opplæring – fagbrev – høyere utdanning et lite oppspill til dag 2… 28. – 29. November 2013

2 Forum Nordlandsløftet
FM RKK NAV NFK KS UH etc. Felles utfordringer Forum Nordlandsløftet Fokusgrupper Tiltaksplan Tiltaksplan Tiltaksplan Iverksetting Regionale Nordlandsløft- grupper

3  Rekruttering til utdanning
Gruppearbeid fredag  Rekruttering til utdanning Videregående opplæring – ungdoms valg av yrke og utdanning Fagbrev til alle Rekruttering til høyere utdanning

4 Videregående opplæring ungdoms valg av yrker og utdanning
Fra tiltaksplan Videregående opplæring ungdoms valg av yrker og utdanning Hensikt Styrke ungdoms valgkompetanse slik at de kan ta bevisste valg for å møte både deres egne ønsker og interesse, og samfunnets behov. Sikre gjennomføring av videregående opplæring. Tiltak Stimulere ungdom til å velge utradisjonelt, kjønnsnøytralt og fremtidsrettet. Gjøre ungdom i stand til å ta gode valg og redusere feilvalg. Kvalitetssikre og dokumentere læring i faget utdanningsvalg og karriereveiledning i det 13. årige skoleløpet gjennom dokumentasjon. Øke kunnskap om og sikre aktiv bruk av Karrieresentrenes tjenester i alle kommuner. Redusere omfanget av drop-out ved videregående skoler.

5 Fagbrev til alle «Motivasjonsløftet»
Fra tiltaksplan Fagbrev til alle «Motivasjonsløftet» fra ufaglærte til faglærte helsefagarbeidere i Nordland Prosjektmål Gjennomføre en informasjons/motivasjonskampanje som resulterer i iverksetting av utdanning Sende inn søknader på finansiering av Motivasjonsløftet Faser Forankring i kommunene. Etablering av regional arbeidsgruppe. Motivasjon og informasjon. Oppfølging av møter med kommunene. Iverksetting av utdanningsløp.

6 Rekruttering til høyere utdanning
Fra tiltaksplan Rekruttering til høyere utdanning lærer, barnehagelærer, sykepleier, helsefag, ingeniør Hensikt Øke antall kvalifiserte søkere til profesjonsutdanningene Delmål/strategier: Gjøre lærerutdanninger, ingeniørutdanning og sykepleierutdanningene i Nordland (UiN, HiN, HiNe) til førstevalg blant ungdom i Nordland. Motivasjon og prekvalifikasjon av personer med relevant praksis for å kunne ta høyere utdanning. Kvalifisere søkere (de som ikke får opptak). Mobilisering av arbeidskraftreserven/omskolering av voksne. Beholde kvalifisert arbeidskraft i skolen.

7 I morgen..: Konkretisering HVA Hva skal gjøres?
Er det behov for noen avklaringer eller vedtak? - fra hvem? Rapportering? - til hvem? HVEM Hvem får ansvar for hva? Følge opp avklaringer og vedtak Iverksette hvilke tiltak Koordinere hva NÅR Når skal de ulike aktivitetene utføres? Rekkefølge?

8 Eksempel på konkretisering vha. en fremdriftsplan
Periode Tiltak/hva Fra Til Involverer Ansvarlig koordinator Tilby kommunale studiestipend Kommunene RKK-leder Markedsføre forkurs/prekvalifisering gjennom nettskolen i Nordland Kommunene, NFK Avklaring: Tilbud gjennom Nettskolen NFK NN Gjennomføre forkurs/prekvalifisering gjennom nettskolen NFK, Nettskolen Nettskolen


Laste ned ppt "Rekruttering til utdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google