Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppland fylkeskommune som kompetanseaktør for voksne Fredrikstad 21. januar 2010 Oddbjørn Snøfugl, OFK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppland fylkeskommune som kompetanseaktør for voksne Fredrikstad 21. januar 2010 Oddbjørn Snøfugl, OFK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppland fylkeskommune som kompetanseaktør for voksne Fredrikstad 21. januar 2010 Oddbjørn Snøfugl, OFK

2 Kompetanse viktig for regionalpolitikk Oppland har lavt utdanningsnivå Mangel på kvalifisert arbeidskraft Utdanning betyr mye for Likestilling Kvalifisering for arbeidslivet Kvalifisering for samfunnsdeltakelse Kvalifisering for innovasjon og nyskaping Helse

3 Prosjekt Kompetansemotor Mål for prosjektet : Sikre bedre tilgang på opplæring der folk bor: • Basiskompetanse • Grunnskole • Videregående opplæring • høgskoleutdanning Skape forutsigbarhet Etablere et system for voksnes læring med lik tilgang på tjenester i hele fylket Videreutvikle OPUS og etablere en ny organisasjon for voksnes Læring i OFK

4

5 En dør inn til voksnes læring Etablere karrieresentre i alle regioner der voksne kan få bistand og opplæring  2008: Hadeland og i Nord-Gudbrandsdal  1. april 2010: Gjøvik og i Midt-Gudbrandsdal  I løpet av 2010: Lillehammer og Valdres Spleiselag med kommunene og i samarbeid med Nav (1 stilling)

6 Tjenester i karrieresenteret • Veiledning (studieveiledning og karriereveiledning) • Videregående opplæring for voksne • Koordinering, styrking og utvikling av rådgivningstjenesten • Tilrettelegging for fagskole/høgere utdanning • Nettverksutvikling og innhenting av kompetansebehov • Motivasjon og rekruttering for kvalifisering og opplæring Likt tilbud for alle i fylket Karrieresentrene sikres basisfinansiering for å ivareta tjenestene

7 Innhenting av behov Bestillerfunksjonen Meklerfunksjonen Studieplanmodellen Fag 2010 2011 2012 2013 2014 Sjukepleierx x (nett- og samlingsbasert) Ingeniørx x x x x (nettbasert) Førskolelærer x x Ledelse

8 OFK som kompetanseaktør Karrieresentrene • Motorrolla • Meklerrolle • Møteplassfunksjonen • Redskap for regioner/kommuner/utdanningsinstitusjoner Bygge nettverk • Økt kjennskap til hverandre • Samarbeid ut fra spisskompetanse/utvikle arbeidsdeling Samordne opplæringstiltak

9 Resultat 2009/10 Om lag 1200 voksne deltidsstudenter i høgskole Vel 400 karrieresamtaler KS NG/H 180 i fagskole (helsefag) Om lag 900 i vgo Nettverk er bygget/grenseoppgang gjort

10 OFK og studieforbundene Studieforbundene: • Ivareta ikke-formell opplæring • Inkludere VOFO i det generelle arbeidet • Utvikle en kompetanseplan for Oppland m/ikke-formell opplæring som en integrert del • VOFO - en samarbeidspartner der de er sterke nok til det Oppfølging av Tron-utvalgets innstilling : • Prosjekt Nye læringslandskap • Samarbeidsmodell kommuner/OFK om grunnleggende opplæring: – Systematisk informasjon om rett til opplæring – Kartlegging av behov – Gjennomføring av karriereveiledning – Samordning av opplæringen gr.skole/vgo – Skreddersøm av opplæring mot fagbrev


Laste ned ppt "Oppland fylkeskommune som kompetanseaktør for voksne Fredrikstad 21. januar 2010 Oddbjørn Snøfugl, OFK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google