Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- TIL NYTTE FOR SAMFUNNETPLANINFORMASJON STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Orientering Nordland digitalt arbeidsutvalg – Planprosjekt Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- TIL NYTTE FOR SAMFUNNETPLANINFORMASJON STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Orientering Nordland digitalt arbeidsutvalg – Planprosjekt Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETPLANINFORMASJON STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Orientering Nordland digitalt arbeidsutvalg – Planprosjekt Nordland

2 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETPLANINFORMASJON Planprosjekt Nordland  Målsetting:  Etablere digitale planregistre i alle kommunene i Nordland.  Prosjektperiode 2010-2013 (nov – nov)  Styringsgruppe fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune i tillegg til Statens kartverk.

3 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETPLANINFORMASJON Planprosjekt Nordland - pågående prosjekter  Salten  Pågår fortsatt med ferdig leverte arealplanbaser til alle kommunene foruten Gildeskål  Gildeskål har bedt om tilbud på ny digitalisering etter at de innså georefereringen var for dårlig på 3 planer.  Meløy, Saltdal og Bodø er i full drift med innsyn i WebPlan – www.kart.salten.no www.kart.salten.no  Beiarn, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy er levert med ferdige planbaser men ikke presentert på nett, dvs dokumenter mangler  Finansiert med skjønnsmidler, GEOVEKST-parter og kommunale midler. Bodø kommune står som betalingssentral for hele prosjektet.

4 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETPLANINFORMASJON Planprosjekt Nordland – pågående prosjekter  Polarsirkelportalen  Nesna og Rødøy ønsker å få digitalisert sine planer gjennom prosjekt. Nesna har levert grunnlag mens Rødøy jobber med dette.  De andre kommunene i samarbeidet, Rana, Hemnes og Lurøy har digitalisert sine egne planer. Træna litt på sidelinjen og gir ikke uttrykk for hva de ønsker med sine planer (3-7 stk).  Finansiert med skjønnsmidler. Kommunene har midler til programvare for innsynsløsning og har fått tilbud fra sin programvareleverandør.

5 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETPLANINFORMASJON Planprosjekt Nordland – pågående prosjekter  HALD  Herøy, Alstahaug og Dønna har digitalisert alt selv.  Leirfjord har ikke midler tilgjengelige nå men planlegger vektorisering på sikt.  Indre Helgeland  Vefsn og Hattfjelldal har digitalisert alt selv.  Grane har fått skjønnsmidler til prosjekt men har ikke klargjort sine planer for prosjekt ennå.

6 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETPLANINFORMASJON Planprosjekt Nordland – pågående prosjekter  Sør-Helgeland  Oppstartmøte i høst og positive signaler fra kommunene, de ønsker å delta i prosjekt.  Brønnøy har digitalisert halvparten selv.  Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad trenger prosjekt for å få arbeidet gjort.  Har fått tilbud på programvare  Finansiering ønskes løst med skjønnsmidler, GEOVEKST og kommunale midler.  Brønnøy blir ”navet” og hjelper de andre.

7 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETPLANINFORMASJON Planprosjekt Nordland – framover  Ofoten  Narvik, Tysfjord, Ballangen, Tjeldsund og Evenes har samarbeid om programvare og har på ulike tidspunkt ytret ønske om prosjekt.  Ballangen har muligens byttet programvare og kan ikke regne med samme hjelp fra Narvik som tidligere.  Narvik har tidligere driftet løsningen og fungert som ”navet” for alle kommunene – usikkert hvordan dette vil bli framover.  Narvik har digitalisert deler av sine planer på egen hånd.

8 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETPLANINFORMASJON Planprosjekt Nordland – framover  Lofoten  Vågan og Vestvågøy har digitalisert mange av sine planer selv, men har ikke innsynsløsning for plan. Ellers er det vanskelig med kontaktpersoner og tilbakemeldinger fra kommunen  Har felles innsynsløsning for kart som kan bygges videre på.  Vesterålen  Sortland, Hadsel og Øksnes har vektorisert mange av sine planer selv, men har ikke innsynsløsning for plan.  Har felles innsynsløsning for kart som kan bygges videre på.

9 - TIL NYTTE FOR SAMFUNNETPLANINFORMASJON Planprosjekt Nordland – Tekniske løsninger  WMS-tjeneste – Kartverket drifter denne på samme måte som for FKB og temadata. Kan hentes inn i andre kartverktøy som bakgrunn eller for informasjonsformål.  http://skrivte42/cgi-bin/reguleringsplaner?  Plan som del av GEOVEKST og FDV – ønskelig at regionale og lokale parter deltar i finansieringen av etableringsprosjekter for å få etablert planregister og digitalisert planer.  FDV-avtalene utvides til å omfatte plandata for de kommunene som har etablert digitale planer og drifter løsninger for innsyn i disse.  www.seplan.kartverket.no www.seplan.kartverket.no


Laste ned ppt "- TIL NYTTE FOR SAMFUNNETPLANINFORMASJON STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Orientering Nordland digitalt arbeidsutvalg – Planprosjekt Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google