Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Holdninger til NATO Oktober 2008 Ansvarlig konsulent Opinion: Erling JB Eriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Holdninger til NATO Oktober 2008 Ansvarlig konsulent Opinion: Erling JB Eriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 Holdninger til NATO Oktober 2008 Ansvarlig konsulent Opinion: Erling JB Eriksen

3 3 Innhold Om undersøkelsen Metode og gjennomføring Resultater •Resultater på norsk •Results in English on main question (also with longer trends) Oppsummering Vedlegg •Spørreskjema

4 Om undersøkelsen

5 5 I denne rapporten skal vi presentere resultatene av en undersøkelse som har hatt til hensikt å kartlegge nordmenns holdninger til NATO, hvor viktig respondentene mener et sikkerhetspolitisk samarbeid i Europa er og i hvilken grad nordmenn har kjennskap til EUs sikkerhetspolitikk. I tillegg har det blitt kartlagt nordmenns holdninger til verneplikten, og hvorvidt verneplikten bør gjelde både menn og kvinner. I denne rapporten tar vi sikte på å gi et sammendrag av hovedresultatene ved grafiske fremstillinger. De detaljerte resultatene fra undersøkelsen er presentert i vedlagte tabeller. Tabellen viser de prosentvise svarfordelinger fra alle spurte, - også sortert på en rekke undergrupper som kjønn, alder, utdannelse og partipreferanse. Når man ser på tabellsettet, bør man sette seg inn i hvordan undersøkelsen er utført, og være klar over de feilkilder og feilmarginer som resultater fra intervjubaserte utvalgsundersøkelser er utsatt for.

6 Metode & gjennomføring

7 7 Metode og gjennomføring Undersøkelsen har blitt gjennomført ved hjelp av CATI (Computer Assisted Telephone Interview) i et landsdekkende og i prinsippet representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 15 år+. Telefonnumrene er trekt tilfeldig, og det er gjennomført ett intervju per husstand med den personen over 15 år som først fyller år. Utvalget blir trukket proporsjonalt i forhold til det enkelte fylkes befolkningstall, og kvoteres på kjønn. Utvalget vektes i tillegg på alder, kjønn og geografi. Feltperiode: Undersøkelsen er gjennomført i uke 40/41 2008. Det har blitt gjennomført 1000 intervju Resultatene rapporteres i hovedsak på norsk. For engelsk versjon og trender tilbake til 1966 henvises til egen seksjon.

8 Resultater på norsk

9 9 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Mener du at Norges medlemskap i forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot en fremmed makt, eller mener du at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener du at NATO medlemskap ikke spiller noen rolle i så måte?

10 10 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Mener du at Norges medlemskap i forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot en fremmed makt, eller mener du at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener du at NATO medlemskap ikke spiller noen rolle i så måte? - 2008 resultater, oppdelt på demografi og politisk tilknytning

11 11 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Mener du at Forsvaret i dag er: - 2008 resultater, oppdelt på demografi og politisk tilknytning

12 12 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Synes du at Norge bør delta i sikkerhetspolitiske samarbeid i EU-regi, eller bør vi stå utenfor?

13 13 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Synes du at Norge bør delta i sikkerhetspolitiske samarbeid i EU-regi, eller bør vi stå utenfor? - 2008 resultater, oppdelt på demografi og politisk tilknytning

14 14 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i at Norge bær bidra med styrker i NATO- operasjoner i regi av FN? - 2008 resultater, oppdelt på demografi og politisk tilknytning

15 15 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Har du inntrykk av at Forsvarsbudsjettet er for stort, passe stort, eller for lite i forhold til de oppgavene Forsvaret er satt til å utføre? - 2008 resultater, oppdelt på demografi og politisk tilknytning

16 16 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Mener du at vi bør beholde verneplikten i Norge?

17 17 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Mener du vi bør beholde verneplikten i Norge? - 2008 resultater, oppdelt på demografi og politisk tilknytning

18 18 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Hvis verneplikten beholdes synes du da den skal være lik for både kvinner og menn, eller bør den kun gjelde menn?

19 19 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Hvis verneplikten beholdes synes du da den skal være lik for både kvinner og menn, eller bør den kun gjelde menn? - 2008 resultater, oppdelt på demografi og politisk tilknytning

20 Results in English on main questions about Whether Norways menbership in Nato secure the country (also with longer trends)

21 21 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Whether Norways membership in Nato secure the country - All respondents – trend chart

22 22 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Whether Norways membership in Nato secure the country - Males – trend chart

23 23 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Whether Norways membership in Nato secure the country - Females – trend chart

24 24 Base: Alle (n= 1000) Spørsmål: Whether Norways membership in Nato secure the country - 2008 results, segmented on demographics and political affiliation

25 25 Oppsummering Det store flertallet mener at Norges medlemskap i NATO bidrar til å trygge landet. •Menn, de med høyere utdanning, og de eldste mener dette i større grad enn andre. •I minst grad mener SV og Rødt velgere at NATO medlemskap bidrar til å trygge landet, men også blant disse velgerne mener flertallet at NATO medlemskapet bidrar til å trygge landet. •Sammenliknet med tidligere år er tallene stabile Flertallet mener at Forsvaret er for lite/ alt for lite. Svært få mener det er for stort. •Menn og de eldste mener i størst grad at Forsvaret er ”alt for lite” •SV velgere mener i større grad enn andre velgere at Forsvaret er ”passe stort” Over 6 av 10 at Norge bør delta i sikkerhetspolitisk samarbeid i EU regi. •Menn og de med høy utdanning mener i størst grad at Norge bør delta •SV og SP er de som i minst grad er enige i at Norge bør delta i et slikt samarbeid Over 7 av 10 er enige i at Norge bør bidra med styrker i NATO-operasjoner i regi av FN. •AP og Høyre velgere er i størst grad ”helt enige” i at Norge bør delta i slike operasjoner 5 av 10 har inntrykk av at forsvarsbudsjettet er for lite i forhold til de oppgavene Forsvaret er satt til å utføre. Ca 3 av 10 har inntrykk av at det er passe stort. • Blant SV velgerne har flertallet inntrykk av at forsvarsbudsjettet er passe stort. I de andre politiske partiene mener flertallet at det er for lite Ca 80 prosent mener at verneplikten bør beholdes i Norge. •Det er flertall for å beholde verneplikten i alle grupper, men kvinner og de eldste er mest positive •Tallene er svært stabile sammenliknet med fjoråret Ca 6 av 10 mener at verneplikten bør være lik for både menn og kvinner •Flere menn enn kvinner mener at verneplikten bør være lik for menn og kvinner •Krf velgere er de som i størst grad mener at verneplikten kun bør gjelde for menn

26 Vedlegg Spørreskjema

27 27 Spørreskjema SPM. 1 Mener du at Norges medlemskap i forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot en fremmed makt, eller mener du vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener du at NATO medlemskap ikke spiller noen rolle i så måte? Bidrar til å trygge landet 1 Øker faren for angrep 2 Spiller ingen rolle 3 Vet ikke 4 SPM. 2 Mener du at forsvaret i dag er: LES OPP: Alt for lite 1 For lite 2 Passe 3 For stort 4 Alf for stort 5 Vet ikke 6 SPM. 3 Synes du Norge bør delta i sikkerhetspolitiske samarbeid i EU-regi, eller bør vi stå utenfor? Norge bør delta 1 Norge bør stå utenfor 2 Vet ikke 3 SPM. 4 Hvor enig eller uenig er du i at Norge bør bidra med styrker i NATO-operasjoner i regi av FN? Helt uenig 1 Delvis uenig 2 Delvis enig 3 Helt enig 4 Vet ikke 5 SPM. 5 Har du inntrykk av at Forsvarsbudsjettet er for stort, passe stort, eller for lite i forhold til de oppgavene Forsvaret er satt til å utføre? For stort 1 Passe stort 2 For lite 3 Vet ikke 4 SPM. 6 Mener du at vi bør beholde verneplikten i Norge? Ja 1 Nei 2 Vet ikke 3

28 28 Spørreskjema SPM. 7 Hvis verneplikten beholdes synes du da den skal være lik for både kvinner og menn, eller bør den kun gjelde menn? Ja, lik for både kvinner og menn 1 Nei, bare menn 2 Vet ikke 3 SPM. 8 Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? AP 1 FrP 2 H 3 KrF 4 RV 5 SP 6 SV 7 V 8 KYSTPARTIET 9 Andre partier 10 Vil ikke stemme 11 Vil ikke svare 12 Ikke sikker/vet ikke 13 Har ikke stemmerett 14

29 29


Laste ned ppt "1. Holdninger til NATO Oktober 2008 Ansvarlig konsulent Opinion: Erling JB Eriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google